National Geographic Traveler (Turkey)

MOSTAR BOSNA–HERSEK

- NEDEN ŞİMDİ GİTMELİ? 25 yıldır barış içinde süren yaşama tanık olun. Arts · Bosnia and Herzegovina · Dayton · Mostar

Bosna Savaşı (1992–1995) sırasında kısmen yıkılmış olan kentte geçmişin izleri hâlâ taze. 15. yüzyılda Osmanlı’nın bir sınır kasabası olup gelişen kentin tarihi merkezinde­ki pek çok bina, Dayton Barış Antlaşması’yla Batı Balkanlar’da görece huzurlu bir ortam sağlanması­nın ardından geçen 25 yılda yeniden inşa (ve restore) edildi.

Neretva Nehri üzerindeki Mostar’da gezerken mermilerle delik deşik olmuş binaların da, hemen yanı başlarında­ki yenilenmiş apartmanla­rın da önünden geçeceksin­iz. Yerel ve uluslarara­sı sanatçılar, terk edilmiş yapıları düzenli olarak rengârenk duvar resimleriy­le süslüyor, böylece Balkanlar’ın pek keşfedilme­miş bu cevherini daha çekici kılan bir sokak sanatı seçkisi oluşturuyo­r.

Mostar’ın en somut barış simgesi ise 16. yüzyıldan kalan ve 2004’te yeniden inşa edilen Stari Most (Eski Köprü). Köprü, kentin çoğunluğu Hıristiyan–Hırvat olan batısıyla Müslümanla­rın ağırlıkta olduğu doğusu arasında bağ kuruyor. Mostar Köprüsü ayrıca en az 400 yıllık bir geleneğe de sahip: Cesaretler­ini kanıtlamak isteyen delikanlıl­ar, 25 metre yükseklikt­en suya dalıyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey