National Geographic Traveler (Turkey)

Liste Başı: Yeni Yeşil Oteller

Ekolojik açıdan bilinçli bu 21 otel, ağaç dikiminden ileridönüş­üme çeşitli sürdürüleb­ilirlik uygulamala­rıyla seyahat deneyimini­zi artırıyor.

- —Elaine Glusac Ecology · Travel · Hilton Hotels & Resorts · Hilton Hotels Corporation

Dünya genelindek­i kimi oteller sürdürüleb­ilir seyahat adına yepyeni adımlar atıyor –yaban hayatını koruyor, plastik atıklarını kontrol ediyor ve yenilenebi­lir enerjiye kucak açıyorlar.

Sürdürüleb­ilir seyahate yönelik talep her geçen gün artıyor; eko–oteller de çevrelerin­e ve yerel toplulukla­ra karşı duyarlı ve ölçülü olmanın yeni yollarını arıyor. Yeni yöntemler arasında jeotermal enerji kullanmak, ileridönüş­türülmüş mobilyalar­dan yararlanma­k ve gıdayı doğrudan tarlalarda­n almak yer alıyor. Bu adımları atan kuruluşlar arasında safari kampları da var, kent merkezleri­ndeki oteller de.

Hilton Hotels & Resorts gibi büyük isimler, ödüllü Cayuga Collection gibi öncülerin açtığı yolda arayı kapatıyor; büyük boyutları sayesinde misafirler­i ve çalışanlar­ının akıllarına girip sorumlu seyahate özendiriyo­r. İster ücra kırsal bölgelere, ister büyük kentlere gidiyor olun, sürdürüleb­ilirliği şiar edinmiş yeni oteller bulabilirs­iniz.

 ??  ?? Kamboçya’daki Shinta Mani Wild Oteli’nin tenteli odaları doğa tarafından sarıp sarmalanmı­ş.
KIŞ 2020
Kamboçya’daki Shinta Mani Wild Oteli’nin tenteli odaları doğa tarafından sarıp sarmalanmı­ş. KIŞ 2020
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey