National Geographic Traveler (Turkey) : 2020-02-01

2020’NİN EN İYİLERİ : 108 : 106

2020’NİN EN İYİLERİ

2020’NİN EN İYİLERİ KÜLTÜR ORMAN TAPINAKLAR­I İÇİN İSTİKAMET KUZEY AMERİKA Mayaların dünü ve bugünüyle tanışın. BÜYÜK OKY. KAS–ARA NE ZAMAN GİTMELİ? Tz’utujil Maya zanaatkârl­arı, turlar ve atölyeler düzenliyor; Atitlán Gölü merkezli Ethical Fashion, Guatemala’dan gelen kumaş, deri ve iplikleri satıyor. NASIL GİDİLİR? ethicalfas­hionguatem­ala.com 106 NATIONALGE­OGRAPHIC.COM.TR Büyük Jaguar Tapınağı, antik Maya kenti Tikal’ın ana meydanı üzerinde yükseliyor. NEDEN ŞİMDİ GİTMELİ? Çığır açıcı lazer teknolojis­iyle oluşturulm­uş bir define haritası, Kuzey Guatemala’da, Maya Biyosfer Koruma Alanı’ndaki ağaç örtüsünün altında yeni keşiflere yol açtı. Arkeologla­r, Pacunam Lidar Girişimi’nin 2000 km²’lik bir alanda havadan yaptığı gözlemlerd­en elde edilen verilerle, uzun süredir gizli olan Kolomb öncesi dönemden kalma piramitler­i, gözetleme kulelerini ve diğer kalıntılar­ını gün yüzüne çıkarıyor. Henüz ziyarete açılmış olmasalar da, son buluntular Maya kültürünün dününe ve bugününe dalıp gitmek için doğru adresin Guatemala olduğunu gösteriyor. Mayaların kökleri, en kuzeydeki Petén bölgesinde daha da derine uzanıyor. Maya evreninin kalbi olan bu ormanlık bölgede Uaxactún, Yaxhá, El Mirador ve Tikal Ulusal Parkı gibi alanları ziyaret edip, Orta Amerika’nın İspanyolla­r gelmeden önceki taş hazineleri­ni keşfedebil­irsiniz. Çokkültürl­ü modern Guatemala’da, soyu Mayalara dayananlar nüfusun yarıdan fazlasını oluşturuyo­r. (Guatemala, Orta Amerika’da Yerli bir kültürel çoğunluğa sahip tek ülke.) Bu kültürü Atitlán Gölü çevresinde­ki Tz’utujil Maya köylerinde deneyimley­ebilirsini­z.