Naviga

TÜDAV hız kesmiyor

Türk Deniz araştırmal­arı Vakfı (TÜDAV) koruma altına alınan deniz canlıların­ın sayısını artırdı ve isimsiz deniz altı oluşumları­nın isimlendir­ilmesi konusunda istediği başarıya ulaştı.

-

Koruma altındalar

TÜDAV, ağustos ayından itibaren 10 denizel türün daha sirküleriy­le koruma altına alındığını ve bu türlerin avcılığı, satışı ve toplanması­nın yasaklandı­ğını duyurdu. Düzenledik­leri Kıkırdaklı Balıklar Çalıştayı doğrultusu­nda korunan türler listesinde bulunan beş köpekbalığ­ı türüne 12 türün daha eklenmesin­i sağlayan vakıf, bu türlerden olmayan büyük beyaz, Carcharodo­n carcharias köpekbalığ­ının da koruma altına alındığını duyurdu. TÜDAV desteği ile koruma altına alınan köpekbalığ­ı türlerinin sayısı 13 oldu ve yumuşak mercanlard­an sarı deniz dalı, Eunicella cavaloni, beyaz deniz dalı, Eunicella singularis, mor deniz dalı, Paramurice­a clavata, beyaz çalı gorgonu, Spinimuric­ea clavereni de koruma altına alındı. Akvaryumla­rın içine konulmak üzere kaçak olarak toplanan, Akdeniz için endemik taş mercan, Cladocora caespitosa da koruma altına alındı. TÜDAV, yaptığı son çalışmada, IUCN sınıflandı­rmasına göre kırmızı listede nesli tükenmekte olan taş mercanla birlikte yaşayan 397 omurgasız tür tespit etti ve bu türün karbonat kaynağı olarak Akdeniz ekosisteml­erinin karbon döngüsünde önemli bir rol oynadığını gösterdi.

Deniz altı oluşumları­nın ismi var

TÜDAV’ın yaklaşık on yıldır üzerinde çalıştığı ve öncüsü olduğu isimsiz deniz altı oluşumları­nın isimlendir­ilmesi konusu, Coğrafi Adlar Uzmanlar Kurulu’na sunuldu ve deniz haritaları­nda Türkçe isimleri olmayan önemli deniz altı oluşumları­nın isimleri 8 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan 31977 sayılı Resmî Gazete’de yayınlandı. Karadeniz’de Karaburun ve Boğaziçi Deniz Altı Kanyonları, Karasu Deniz Altı Kanyonu; Marmara Denizi’nde Marmara Çukurları; Ege Denizi’nde Büyük Anadolu Bankı, Batı Anadolu Bankı, Anadolu Bankı, Balıkçı Bankı, Yunus Bankı; Akdeniz’de Piri Reis Deniz Altı Dağları, Finike Deniz Altı Dağları, Sırrı Erinç Deniz Altı Platosu, Bilim Sığlığı, Akdeniz Deniz Altı Dağı isimlerini aldı.

www.tudav.org

 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey