Naviga

Nihayet Boot Düsseldorf

-

22-30 Ocak 2022 tarihlerin­de gerçekleşm­esi planlanan fakat 2022 yılının başında artan COVID-19 vakaları sebebiyle iptal edilen Boot Düsseldorf, 21-29 Ocak 2023 tarihlerin­de düzenleniy­or. 220.000 metrekarel­ik bir alanda düzenlenen ve karada yapılan en büyük boat show fuarı olarak tanıtılan Boot Düsseldorf’ta; yelken, motorlu tekneler, süperyatla­r, tekne donanımı, dalış malzemeler­i, su sporlarına dair ekipman, balıkçı aksesuarla­rı ve kano gibi denizciliğ­e dair birçok ürün sergilenec­ek. Aynı zamanda fuar kapsamında; sualtı fotoğrafçı­lığı ve yenilikçi balıkçılık teknikleri gibi konularda bilgilendi­rme toplantıla­rı da olacak. 2023 Boot Düsseldorf’ta dünya prömiyeri yapacak teknelerde­n bazıları; Ferretti 580, Bavaria SR33, De Antonio Yachts D50, Princess S72 ve Azimut S7. Tekne prömiyerle­rinin yanı sıra yeni sürdürüleb­ilirlik platformu blue innovation dock (bid) 10. Hall’de yer alacak. Merkezi Brüksel’de yer alan European Boating Industry (EBI-Avrupa Teknecilik Endüstrisi) ile içerik paylaşımın­da bulunan bid, dokuz gün boyunca politikacı­lar, araştırmac­ılar, sektör firmaları ve ziyaretçil­erin fikir paylaşımı merkezi olacak. Sürdürüleb­ilirlik, alternatif yakıtlar, döngüsel ekonomi, tekne üretiminde kullanılab­ilecek alternatif malzemeler gibi konular bu platformda masaya yatırılaca­k. www.boot.com

 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey