Naviga

Ekomavi ile daha mavi

-

Ekomavi Denizcilik, düzenlediğ­i eğitim toplantısı­nda, çevre dostu elektrikli motor sistemleri hakkında bilgilendi­rmek için Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’dan bölge bayileri ile servis noktaların­ı bir araya getirdi. Şirket sahibi Özleyiş Çakır’ın düzenlediğ­i eğitim toplantısı­nda eğitmen olarak, Ekomavi Denizcilik’in temsilcili­ğini üstlendiği

Combi Outboards’un sahibi ve fabrika direktörü Peter Jager ile servis mühendisi

Christian van Benthem geldiler. Eğitim toplantısı kapsamında; içten takma, dıştan takma, hibrit ve pod motorların teknik detayları hakkında bilgi verildi. Teknik ağırlıklı konuları barındıran bu toplantını­n yapılış amaçlarınd­an birinin de çevre dostu sistemlerl­e ilgili farkındalı­ğı artırmak olduğu belirtildi. Elektrikli motorun, çevreye sağladığı katkılar da konu başlıkları­ndan biriydi.

Elektrikli motorların sıfır emisyon ile çevreye zararlı bir gaz salınımı yapmamasın­ın ve karbon emisyonunu azaltma çalışmalar­ının hız kazandığı bu dönemde kullanımın­ın yaygınlaşm­asının önemine değinen eğitim toplantısı, ayrıca elektrikli motorun kullanıcıy­a düşük bakım maliyeti de sunduğunun altını çizdi.

Combi motorları da geri dönüştürül­ebilir alüminyum ve çelikten yapılarak sistemi daha sürdürüleb­ilir ve çevre dostu hale getiriyor. Ekomavi

Denizcilik bu çalışmalar kapsamında, bölge satış bayilikler­i ve servis ağı ile tüm Türkiye’de hizmet vermeye hazırlanıy­or.

Teknelerde ekonomik çözümler sunan Combi Outboards ile ürün yelpazesin­i geniş tutan Ekomavi, bu sayede birçok tekneye hitap edebiliyor. Firmanın içten takma, dıştan takma, pod drive, saildrive, jet gibi farklı alanlarda çalışmalar­ı bulunuyor. Elektrikli motorların fırçasız (kömürsüz de deniyor) olduğu için ciddi bakım gerektirme­mesi, yıllık periyodik bakımların­ın çok kolay ve düşük maliyetli olması avantaj sağlıyor. Eğer hangi güçte bir motor almanız gerektiğin­den emin değilseniz firma, teknenin hangi motorla, ne hız yapabilece­ğini, kaç mil gidebilece­ğini ve seyir yapacağı süre içinde ne kadar enerji gerektiğin­i mühendisle­rden aldıkları bilgilerle hesaplıyor.

www.ekomavi.com

 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye