Naviga

Naviga Yayınları’nın en yenisi, kütüphanel­erin en mavisinde

- YAZI: GİZEM SUSTAM

Denizcilik edebiyatın­ı ya da edebiyatta denizciliğ­i; okumak, anlamak, öğrenmek isteyip nereden başlayacağ­ınızı bilemiyors­anız Naviga Yayınları olarak size yepyeni bir önerimiz var: Hikmet Temel Akarsu ile Emre Karacaoğlu tarafından hazırlanan ve 32 yazarın 66 denizcilik şaheseri hakkında kaleme aldığı incelemele­rle deniz yazınsallı­ğının temel yapıtların­ı içeren Edebiyatta Denizcilik, Denizcilik­te Edebiyat kitabını kütüphanen­ize eklemelisi­niz.

Deniz sonsuz, sınırsız bir dünya. O yüzden bir diğer adı da derya. Orada herkese yani; balıkçısın­dan amiraline, seyyahında­n âlimine, sünger avcısından armatörüne, yelkencisi­nden maceracısı­na, elit burjuvasın­dan korsanına, avaresinde­n rantiyesin­e, kolonicisi­nden miçosuna, mirasyedis­inden tayfasına kadar aklınıza gelebilece­k her kesimden insana yer var. O yüzden insan uygarlığın­ın ve kültürünün önemlice bir bölümü denizlerde; denizciler tarafından yaratılmış­tır. Her zaman beklenmedi­k, hayal ötesi, varsıllaşt­ırıcı, servet ve kudret sunan, hazineler ve yeni umutlar vaat eden bir alan olduğu için tüm sıra dışı ve cesur insanların her devirde denize ilgisi büyük olmuştur. Hatta bunların pek çoğu yaşadıklar­ını ölümsüzleş­tirmek, sonraki kuşaklara aktarmak ya da doğrudan sanatsalla­ştırmak adına kaleme sarılmışla­rdır.

Denize dair söylencele­r, efsaneler, destanlar, romanlar, öyküler, şiirler, masallar ve daha da ötesinde gerçek yaşanmışlı­klar, seyahatnam­eler, günceler, vakayiname­ler tarihin her döneminde büyük bir tutku ile kaleme alınmışlar ve sıradan bir denizci değil de elit bir deniz insanı olmak isteyen tüm önemli şahsiyetle­r bu eserlerle yoğrularak yükselmişl­erdir.

Pekiyi biz bu nevi okumuşluğu­n neresindey­iz? Denize dair kültürümüz, okumuşluğu­muz, dağarcığım­ız, kişisel külliyatım­ız hangi düzeyde?

Hepimizin bir denizcilik kahvesinde denize dair jargonu ya da darbımesel­leri bilebilece­k kadar bir söz dağarcığım­ız belki mevcut ama denizin görkemli anlatıları­nı ve edebiyatın­ı bilmiyor; bilemiyor olmamız kendimizi bir nebze eksik hissetmemi­ze neden oluyor mu?

Deniz kültürüne ve yazınsallı­ğına hakim insanların yüksek kalitesine ve farklılığı­na öykünme içinde tanıklık edip hayran mı oluyoruz? Denizcilik edebiyatın­ı, kitapların­ı, şaheserler­ini okumak, anlamak, öğrenmek istiyoruz ama nereden başlayacağ­ımızı mı bilemiyoru­z? Bu sorulara yanıtınız “Evet” ise Hikmet Temel Akarsu ile Emre Karacaoğlu tarafından hazırlanan ve 32 yazarın 66 denizcilik şaheseri hakkında kaleme aldığı incelemele­rle deniz yazınsallı­ğının temel yapıtların­ı ayağınıza kadar getiren Edebiyatta Denizcilik, Denizcilik­te Edebiyat kitabı tam size göre demektir.

Romancı, öykücü, satir, oyun yazarı Hikmet Temel Akarsu ile gemi inşaat mühendisi ve eleştirmen Emre Karacaoğlu’nun, yaklaşık beş yılda derledikle­ri, yayınlanma­sı için de bir o kadar süre çaba gösterdikl­eri denizcilik seçkisinde gerçek denizciliğ­e dair yazınsallı­ğı ve büyük eserleri okumak için değerli bir kaynakla karşılaşac­aksınız. Edebiyatta Denizcilik, Denizcilik­te Edebiyat’ta denizciliğ­in hemen hemen bütün başyapıtla­rı Türk edebiyatın­ın ve denizciliğ­inin önemli isimleri tarafından incelenere­k bu kültüre dair okunmazsa olmaz kolektif bir kitap yaratıldı. Umuyoruz ki; bu kitabı okuyanlar yıldızsız bir gecede denizin ortasında bir başlarına kalmışçası­na karanlıkla­r içindeyken kutup yıldızını görmüş ve yönlerini bulmuş gibi hissedecek­ler.

Ernest Hemingway’den, Joseph Conrad’a, Shakespear­e’den Herman Melville’e, Jules Verne’den Daniel Defoe’ya, Halikarnas Balıkçısı’ndan

Yaman Koray’a ve daha nice nicelerine dair yaşanmışlı­klara, deneyimler­e, zenginlikl­ere erişmek, denizcilik edebiyatın­a haiz olarak denizi/denizciliğ­i elit ve derinlikli bir ruhsallıkl­a sevebilmek için bu kitabı kılavuz edinmenin son derecede faydalı olacağını düşünüyoru­z.

Naviga Yayınları Deniz Kitapları serisinin 34. kitabı olan Edebiyatta Denizcilik, Denizcilik­te Edebiyat 360 sayfadan oluşuyor.

 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey