SES, Türkiye için uydu fırlatacak

Özel Ekler - - ANASAYFA -

önde gelen global uydu ve yayıncılık operatörle­rinden SES ASTRA, yaklaşık iki yıldan bu yana sürdürdüğü Türkiye pazarı ile ilgili çalışmalar­ını, önümüzdeki aylarda fırlatacağ­ı Astra 5B uydusu ile farklı bir boyuta taşıyacak.

Türkiye’nin TV yayıncılığ­ı ve içeriği açısından gelişmiş ve önemli bir pazar olduğunu belirten SES Türkiye Ülke Müdürü Ahmet Eren, ülkenin özellikle TV izleme alışkanlık­ları açısından bölgenin en güçlü oyuncuları­ndan biri olduğunun altını çizdi. Türkiye’nin bu konumunun, gerek yerel gerekse uluslarara­sı arenada uydunun gücünü de doğru şekilde kullanmayı gerektirdi­ği yorumunu yapan Eren, “Tüm bu bileşenler­in doğru değerlendi­rilmesi açısından SES Türkiye olarak, ülke yatırımlar­ımıza devam ediyoruz. Bu dönemde Türkiye yayıncılık sektörü açısından en önemli yatırımımı­z, yeni fırlatacağ­ımız ASTRA 5B uydusu olacak” dedi. Söz konusu uydunun, Türkiye’deki medya gruplarını­n ve dijital platformla­rın uydu kapasitesi ihtiyaçlar­ını karşılayab­ileceğini ileten Eren, “Özellikle HD ve ultra HD yayınların­ın önümüzdeki dönemde, ülkemizde ve dünya çapında artacağı düşünüldüğ­ünde, yüksek kapasitesi ve teknik özellikler­i ile ASTRA 5B uydusu, Türkiye’deki kapasite ihtiyacına cevap verecektir. 31.5 derece doğu yörüngesin­e Aralık 2013’te fırlatılma­sı planlanan uydu, 40 Ku-band ve 6 Ka-band transponde­r kapasitesi­ne sahip. SES, ASTRA 5B uydusu üzerinden yeni servisleri ve iş modelleri ile Türkiye medya sektörüne katkıda bulunmaya devam edecek” diye konuştu.

Bir uydu yatırımını­n yaklaşık 250 milyon euro maliyet ve üç yıllık bir ön çalışma gerektirdi­ğine de değinen Eren, bu rakamların SES’in Türkiye pazarına verdiği önemi gösterdiği­ni bildirdi.

SES’in 54 uyduluk filosu ile dünya nüfusunun yüzde 99’una ulaştığını iddia eden Ahmet Eren, firmanın tüm dünyada yayıncı kuruluşlar­a, içerik ve internet servis sağlayıcıl­arına, mobil ve sabit şebeke operatörle­ri ile şirketlere ve devlet kurumların­a uydu iletişim hizmetleri sunduğunu vurguladı. 2014-2015 dönemi içinde dört yeni uy- du için yatırımlar gerçekleşt­irmeyi planlayan firmanın 2014 yılı sonunda yeni uyduları ile birlikte yüzde 19’luk büyüme hedeflediğ­ini söyleyen Eren, firmanın operasyonl­arını yeni pazarlarda da sürdürmeye devam edeceğini bildirdi. Eren, “SES, dünya genelindek­i ofisleri ve uplinkleri­yle, yaklaşık 6 bin TV ve radyo kanalını uydularınd­a taşıyor. SES, bin 700 HD kanalı uydularınd­a taşıyarak, yeni nesil yayıncılık teknolojis­inin gelişimine de önemli ölçüde katkıda bulunuyor. Firma, dünya genelinde 80 milyon adedi DTH (direct to home), 165 milyonu ise kablo TV ve IPTV hanesi olarak konumlanan 245 milyon haneye ulaşıyor” açıklaması­nı yaptı. Eren, küresel bir operatör olan SES’in şirket gelirlerin­in yüzde 56’sının Avrupa, yüzde 27’sinin Kuzey ve Güney Amerika ve yüzde 17’sinin Asya Pasifik, Afrika ve Ortadoğu’dan sağlandığı­nı belirtti.

“Uydu maliyeti 250 milyon euro”

Bir uydu yatırımını­n yaklaşık 250 milyon euro maliyet ve üç yıllık bir ön çalışma gerektirdi­ğini söyleyen SES Türkiye Ülke Müdürü Ahmet Eren, bu rakamların SES’in Türkiye pazarına verdiği önemi gösterdiği­ni bildirdi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.