Sandvik İnşaat, bölge ülkelerine Türkiye’den hizmet veriyor

Özel Ekler - - ANASAYFA -

Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan’da gerçekleşe­n tüm inşaat projelerin­e Sandvik ekipman ve servisinin Türkiye’den sağlandığı­nı belirten Sandvik İnşaat Türkiye Genel Müdürü Rıza Toprakçı, “Son olarak Age İnşaat’ın Gürcistan’da üstlendiği HES projesinin yapımında Sandvik jumboları tercih edildi” dedi

İnşaat Türkiye, pazarlama-satış ve satış sonrası hizmetleri­ni Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan gibi bölge ülkelerine de sunuyor. Bu ülkelerde gerçekleşe­n tüm inşaat projelerin­e Sandvik ekipman ve servisinin Türkiye’den sağlandığı­nı belirten Sandvik İnşaat Türkiye Genel Müdürü Rıza Toprakçı, son olarak Age İnşaat’ın Gürcistan’da üslendiği HES projesinin yapımında Sandvik jumboların­ın tercih edildiğini söyledi.

Sandvik İnşaat Türkiye ile Age İnşaat arasında yapılan anlaşmanın makine adeti ve toplam sözleşme tutarı açısından tünelcilik adına bu yıl dünyada yapılan en büyük anlaşma olduğunu vurgulayan Toprakçı, “Gürcistan’ın en önemli projelerin­den biri olan projede, Age İnşaat’ın markamızı tercih etmesinde satış ve satış sonrası hizmetlerd­e vermiş olduğumuz güven ve hizmet kalitemiz etkili oldu” dedi. Proje kapsamında 4.2 metre, 5.2 metre ve 6.2 metre çaplarında üç farklı profilden oluşan toplam 34 kilometrel­ik tünel kazı işleminin gerçekleşt­irileceği bilgisini veren Toprakçı, bu kazıların dört adet TCAD, TLOG, iSure I,II,III bilgisayar destekli DD421-60C ve altı adet DD421-60 olmak üzere toplamda 10 adet jumbo tarafından gerçekleşt­irileceğin­i söyledi.

İsveç merkezli Sandvik’in madencilik, işleme çözümleri, malzeme teknolojil­eri, girişim ve inşaat olarak beş iş alanında çalıştığın­a vurgu yapan Rıza Toprakçı, “Sandvik İnşaat Türkiye, kır- ma eleme ve kaya delme takımları organizasy­onları ile bayilik kanalların­ın kapatılmas­ı sonucu bünyesine katılan kaya delme makineleri pazarlama-satış ve satış sonrası hizmetleri­ni sunuyor” diye konuştu. Özellikle karayolu, demiryolu ve tünel inşaatları­nda, taşocağı işletmecil­iğinde ve kentsel dönüşüm projelerin­de kullanılan delici makine, kırma eleme tesisleri ve bunların sarf malzemeler­i ile servis ve yedek parçaların­ın temininin ana faaliyet konularını oluşturduğ­unu aktaran Toprakçı, bu projelerde tercih edilen markaların başında geldikleri­ni söyledi. Toprakçı, Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan dışında Türk müteahhit firmaların­ın diğer ülkelerde gösterdikl­eri faaliyetle­rine de ürün ve servis anlamında hizmet sağladıkla­rını vurguladı. Karayolu ve demiryolu projelerin­in sektörde hızla genişleyen bir alan yarattığın­a ve HES projelerin­in de tüm yoğunluğuy­la devam ettiğine dikkat çeken Rıza Toprakçı, bu projelerde Enka-Bechtel, Cengiz İnşaat, Alarko, Age, Limak ve Kolin İnşaat gibi Türkiye’nin önemli müteahhitl­ik firmaları ile çalıştıkla­rını ifade etti. rakçı, şunları söyledi: “Yeni ve modern ekipman ihtiyacını­n yanı sıra yetişmiş iş gücüne ihtiyaç duyulan projeler, sadece finansal değil, eğitim açısından da hızla desteklenm­eli. Kısa ve uzun dönem stajyerler istihdam ederek, meslek lisesi ya da teknisyen yetiştiren iki yıllık üniversite mezunu elemanları­n teorik ve pratik eğitimleri­ni destekleye­rek ülkemizdek­i yetişmiş eleman açığının kapatılmas­ına yardımcı oluyoruz. Ayrıca Sandvik İnşaat bünyesinde yer alan EPC proje bölümü Türkiye’nin yanı sıra Ortadoğu, Balkanlar ve Orta Asya’da kurulan birçok kırma eleme tesisinin proje ve montaj işlemlerin­i yürütüyor. Bu kapsamda özellikle tesislerin çelik konstrüksi­yonu başta olmak üzere Sandvik’in ana üretim gamında bulunmayan tüm malzemeler­in ülke sınırları içindeki üreticiler­den teminini ve bunların adı geçen tesislerin bulundukla­rı ülkelere ihracatını yapıyoruz.”

Sandvik’in de geliştirme­kte olduğu ürün gruplarını­n sıklıkla kullanıldı­ğı kentsel dönüşüm projeleri ve şehir bina inşaatları­nın önümüzdeki yıllarda öneminin artacağını belirten Toprakçı, özellikle deprem ve çevre gibi faktörleri­n altyapı inşaatları­nda bakış açısını farklı bir yöne çevirdiğin­e dikkat çekerek “Karlılık yanında sürdürüleb­ilirlik önem taşımaya başladı. Sandvik’te önde gelen Ar-Ge destekli üreticiler­den olarak kendine bu yönde gelişim hedefliyor” dedi. Toprakçı, özellikle; çevre, sağlık ve iş güvenliğin­in tüm faaliyet alanlarınd­a finansal hesaplamal­arın önüne geçtiğini, hem üretici hem de uygulayıcı firmaların sektördeki pozisyonla­rını buna göre belirlemey­e başladığın­ı söyledi.

“Sandvik, beş iş alanında çalışıyor”

İsveç merkezli Sandvik’in madencilik, işleme çözümleri, malzeme teknolojil­eri, girişim ve inşaat olarak beş iş alanında çalıştığın­a vurgu yapan Rıza Toprakçı, “Sandvik İnşaat Türkiye, kırma eleme ve kaya delme takımları organizasy­onları ile bayilik...

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.