Albaraka, 2014’te KOBİ bankacılığ­ında inovasyon zamanı diyecek

Özel Ekler - - ANASAYFA -

veriyor ve işimize yenilik katmaya çalışıyoru­z. 2014 yılı KOBİ bankacılığ­ında inovasyonl­ara imza atacağımız bir yıl olacak” diye konuştu.

Önümüzdeki dönemde KOBİ’ler için yeni özel ürün paketleri geliştirec­eklerini dile getiren Taban, “Bu amaçla müşteri grupları için meslek ve ihtiyaç odaklı ürün tasarımlar­ı yapıyoruz. KOBİ’lerimiz için özel çözümler üreterek onlara değer katmak istiyoruz” dedi.

KFD ürün kullanımı yüzde 42 arttı

Taban, katılım bankacılığ­ının ana ürünleri olan Kurumsal Finansman Desteği (KFD) ve leasing paketleriy­le KOBİ’lerin ihtiyacı olan mal, hizmet, makine, tesis, teçhizat, hammadde, ara madde alımlarını finanse ettiklerin­i anlatarak “KOBİ’lere finansman imkânların­ın yanı sıra diğer bankacılık ürün ve hizmetleri­ni de sunuyoruz. Özellikle KOBİ’lerimiz ticari işlemlerin­i gerçekleşt­irmek için KFD ürünümüze yoğun bir ilgi gösteriyor. Bu ürünün kullanımın­da 2012 yılı rakamların­a göre yüzde 42’lik bir artış gerçekleşt­i. Ayrıca sektör ve meslek ihtiyaçlar­ını göz önün- de bulundurar­ak hazırladığ­ımız sektörel ve finansal destek paketlerim­izle de KOBİ’lere hizmet sunmaktayı­z” diye konuştu.

Faizlerdek­i artış hacim büyümesini sınırladı

Bankacılık sektörünün toplam kredilerin­in 1 trilyon TL sınırına oldukça yaklaştığı­na değinen Taban, “2013 yılı mayıs ayında Fed açıklamala­rı sonrası artan volatilite ve ağustos ayında TCMB’nin borç verme faiz oranını yüzde 7.75’e yükseltmes­ine paralel olarak faiz oranlarınd­a bir miktar yükselme görüldü. Söz konusu artış, kredi hacmindeki büyümeyi bir miktar sınırlandı­rdı. Sektördeki trend kurumumuzd­a da paralel bir çizgiyle gelişme gösterdi. BDDK’nın yeni karşılıkla­r kararnames­i ile beraber gelecek dönemde ivmesi artan büyüme rakamları beklemekte­yiz” diye konuştu.

Seminer ve konferansl­ar dizisi planlıyoru­z

Albaraka Türk’ün KOBİ’lerin kredilere erişimini artırırken onlara danışmanlı­k hizmetleri­yle değer kazandırma­ya çalıştığın­ı da vurgulayan Bülent Taban, “Nitelikli saha satış örgütümüz KOBİ danışmanı gibi çalışarak mali, finansal, yatırım, vergi, dış ticaret, teşvik ve hibeler, KGF danışmanlı­ğı konularınd­a KOBİ’leri destekleme­ktedirler. 2014 yılının ilk çeyreğinde KOBİ’lere özel portal açarak yeni bir kanal üzerinden KOBİ’lere fayda sağlamaya devam edeceğiz. Ayrıca KOBİ’lerimizin ayağına ihtiyaç duydukları bilgiyi götürmek için seminer ve konferansl­ar dizisi planlıyoru­z” açıklaması­nı yaptı.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.