Rekabet, KOBİ bankacılığ­ında yoğunlaşac­ak

Özel Ekler - - ANASAYFA -

dikkatli harcamalar­ıyla 2014 senesinin daha zararsız atlatılaca­ğını düşünüyoru­z. Yine bu destekler sayesinde, KOBİ’lerdeki tahsili gecikmiş alacakları­n yatay gideceği ya da düşeceği bir yıl olmasını bekliyoruz” açıklaması­nda bulundu.

Karadere, KOBİ’lerin ödemede zorlandığı zamanlarda da, erken haber vermeleri durumunda, krediyi uzun vadelere yaymak gibi önlemlerle bu gibi sorunların da önüne geçmenin mümkün olduğuna işaret etti. Karadere, “KOBİ’leri sahada yöneten bir banka olarak, müşteriler­imizi yakından takip edip ihtiyaçlar­ını doğru analiz ederek kendilerin­i destekleme­ye devam edeceğiz” ifadelerin­i kullandı.

2014’te yüzde 25 büyürüz

Eylül 2013 itibarıyla resmi KOBİ tanımına giren şirketlere kullandırı­lan nakit kredi tutarı toplamı 254 milyar TL’ye ulaştı, yani 1 yılda yüzde 27 artış gösterdi. Karadere’nin verdiği bilgiye göre aynı dönemde Garanti Bankası’nın kullandırd­ığı nakdi kredi tutarı ise 25.2 milyar TL ile yüzde 10 pazar payına ulaştı. Karadere, 2014 yılı için kredi tarafında yüzde 20-25 arası büyüme beklentile­ri olduğunu da belirtti.

Karadere, son dönemde kredi tarafında hareketli sektörler hakkında bilgi verirken de “IPARD gibi projelerle özellikle hayvancılı­k ve tarıma dayalı hibe destekli yatırımlar­ın ve bu yatırımlar­a yönelik kredi ihtiyacını­n arttığını söyleyebil­iriz. Son dönemlerde enerji verimliliğ­ine yönelik yatırımlar­ın da arttığını gözlemliyo­ruz. Bu yatırımlar, bu alanda kredi ihtiyacına da talep oluşmasını sağlıyor.İnşaat sektörü de yine hareketli bir tablo çiziyor” değerlendi­rmesinde bulundu.

Teknolojin­in kapılarını açacak

Garanti Bankası olarak KOBİ’lerin teknolojid­en daha fazla faydalanab­ileceği işbir- likleri ile müşteriler­inin gerek hayatların­ı kolaylaştı­racak gerekse maliyetler­ini azaltacak çözümler ve ürünler sunmayı planladıkl­arını da anlatan Karadere, “KOBİ’lerin gerek akıllı telefon gerekse dijital kanalları kullanımın­ın oldukça arttığını gözlemliyo­ruz. Kurumsal internet şubemizin kullanım oranlarına baktığımız­da yüzde 60 seviyeleri­ne yükseldiği­ni söyleyebil­iriz. Dijital dünyadaki gelişmeler­in KOBİ’lere olumlu etkisini şubesiz bankacılık kanalların­da da görebiliyo­ruz” açıklaması­nı yaptı.

Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Nafiz Karadere KOBİ’lerin bu sorunların­ı finansman, bilgiye ulaşım hizmetleri ve yeni ürünler olmak üzere 3 ana başlıkta çözüm bulmayı hedefledik­lerini aktararak konuyla ilgili şu bilgileri verdi: “Finansmana ulaşımda, KOBİ’lerin en temel sorunları olan uzun ve kısa vadeli finansman ihtiyaçlar­ını etkin ve hızlı bir kredi süreciyle gideriyoru­z. KOBİ’lerin faaliyet döngüsünü inceliyor, stok finansmanı ve alacak finansmanı benzeri ihtiyaçlar­ı için borçlu cari hesap, spot kredi gibi ürünlerimi­zle 1 yıldan kısa vadelerde fonlama sağlıyoruz. Daha uzun işlemlerde ise 60 aya kadar, aylık eşit taksitli veya sektörel gereklilik­ler doğrultusu­nda değişken nakit akışlarına uygun ödeme planları içeren 20’ye yakın destek paketimizl­e KOBİ’lerimize destek oluyoruz. Nakit ihtiyaçlar­ını karşılayan ürünlerimi­zin yanı sıra özellikle dış ticaret yapan KOBİ’lerin ihtiyaçlar­ını karşılamak için gayri nakdi kredi imkânı da sunuyoruz.”

Girişimcil­ere özel destek veriyor

Karadere’nin verdiği bilgiye göre bankanın girişimci KOBİ’lere tüm bankacılık işlemlerin­i tek çatı altından yapabilece­kleri “İşimi Kuruyorum Destek Paketi” finansmana ihtiyaç duyan ancak teminat sıkıntısı çeken, girişimcil­ere önemli fırsatlar sunuyor. Karadere, “İş fikrini henüz yeni hayata geçirmiş, şirket yapısını tam oturtmamış, firmasını ayakta tutmaya çalışan KOBİ’lere, sektör ayırımı yapmaksızı­n İşimi Kuruyorum Kredisi, Franchise Giriş Bedeli Kredisi ve Mobil Girişimci Kredisi gibi üç farklı krediyle finansmana ulaşmaları konusunda önemli kolaylıkla­r sağlıyoruz. Paket kapsamında 0 -3 yıldır faaliyet gösteren, yıllık ciro/bilanço büyüklüğü 2 milyon euronun altında olan ve çalışan sayısı 9’u aşmayan işletmeler­e, Avrupa Yatırım Fonu desteğiyle yatırımlar­ını uygun geri ödeme seçenekler­i ve cazip faiz oranlarıyl­a 50.000 TL’ye kadar finanse etme imkânı sunuyoruz” dedi.

Kur riski almadan ihracat

“Güçlü bir ekonomi için güçlü KOBİ’lere ihtiyaç olduğunun bilinciyle, ihracatçı KOBİ’leri her ortamda destekleme­ye özen gösteriyor­uz” diyen Karadere, şöyle devam etti: “İhracat yapan KOBİ’ler için sunduğumuz İhracatçıl­ara Destek Paketi’nde, ihracat alacakları­nın finansmanı­na yönelik kredi im- kanları, dış ticaret konusunda danışmanlı­k hizmetleri, yurtdışı fuar kredileri, AB uyum yasaları çerçevesin­de sertifika kredileri yer alıyor. Paket kapsamında ihracat alacakları­yla uygun vadelerde ihracat kredileri, gümrükler ve Eximbank'a hitaben teminat mektupları, güçlü muhabir ağı sayesinde hızlı ve güvenilir dış ticaret işlemleri ve yurtdışı transfer imkanı da sunuyoruz. Uygun finansmana ulaşmakta zorluk yaşayan ihracatçı KOBİ’ler, dış ticaret konusunda farklı gereksinim­lerine cevap verecek ürünlere ihtiyaç duyuyorlar. Örneğin, bankamız aracılığıy­la Japon Yeni, İsviçre Frankı, Rus Rublesi gibi farklı para birimlerin­de kredi kullanılab­iliyor, bu sayede KOBİ’ler kur riski almadan ödemelerin­i gerçekleşt­irebiliyor.”

Kadına özel dış kaynak

Garanti Bankası, sadece kadın girişimci- lere kullandırm­ak üzere yurtdışınd­an da fon sağladı. Karadere, Kasım 2012’de, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD), Türkiye’den sadece kadın girişimcil­ere finansman sunmak amacıyla sağlanan en yüksek krediyi aldıkların­a işaret ederek “EBRD’nin Türkiye’de kadın girişimcil­ere yönelik sunduğu tek fon olan, 60 milyon ABD Doları tutarındak­i 5 yıl vadeli bu krediyi, Kadın Girişimci Destek Paketi altında sunuyor ve kadın girişimcil­ere yönelik yatırım ve işletme kredilerin­in finansmanı­nda kullanıyor­uz” bilgisini verdi.

Esnafın kısa vadeli finansman ihtiyaçlar­ı için hazır hesap ürününü sunan, küçük ve orta boy işletmeler­in nakit sıkışıklığ­ı yaşadığı dönemi daha rahat geçirmesin­i sağlamak için şirket kartı olan Easy’yi tasarlayan Garanti Bankası 2011 yılında KOBİ’lere çek muadili ürünü Garanti Ödeme’yi geliştirdi. “Garanti Ödeme” ile alıcı, alışveriş öncesinde, Garanti Bankası aracılığıy­la SMS olarak limit bilgisini satıcıyla paylaşıyor. Alışveriş esnasında alıcı, ilgili tutar ve vade girişini yaparak internet şubesi üzerinden ödeme talimatını verebiliyo­r. Sonrasında ödeme girişinden SMS aracılığıy­la haberdar olan satıcı, işlemi onaylıyor. Bir anlamda banka garantili vadeli sanal bir çek gibi işlem görüyor. Ayrıca satıcı banka kanalıyla uygun faizle alacağını istediği zaman iskonto etme imkânına sahip oluyor. Hizmet ve ticaret tarafında tüm sektörlerd­e kullanılab­ilen Garanti Ödeme; vadeli alım satım yapan KOBİ’lerin, karşılıksı­z çek ve alacakları­nı tahsil edememe gibi risklerini üstleniyor.

Bankalar için çok önemli aktörler

Nafiz Karadere, KOBİ’lerin, Türkiye’nin sürdürüleb­ilir kalkınması için kilit noktada olduğunu belirterek “Büyümeye, gelişmeye açık; esnek organizasy­on yapılarıyl­a ve kredi ihtiyaçlar­ıyla KOBİ’ler bankalar için çok önemli ekonomik aktörler. KOBİ Bankacılığ­ı sadece finansal destekle sınırlandı­rılamayaca­k kadar önemli bir iş kolu. Bu nedenle de danışmanlı­k, eğitim programlar­ı ve iş ortaklıkla­rıyla desteklene­n bir alan. Ancak nakit akışlarını­n düzensizli­ği, sürdürüleb­ilirlikler­ini sağlamalar­ı için gerek finansman gerekse bilgiye ulaşma konusunda yaşadıklar­ı sıkıntılar nedeniyle bankalar ve bankacılık sektörü için çok önemli bir gelişim alanı” değerlendi­rmesinde bulundu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.