Eltaş, büyük güç transforma­törleri için fabrika kuruyor

Özel Ekler - - BÖLGE -

formatörün­ün de üretimine başlayarak transforma­törde tüm çeşitleri üreten bir firma olacakları­nı belirtti. Güre, “Bu yatırımlar, Eltaş’ı kabul edilir ölçekte bir dünya şirketi haline getirmeye yönelik. Ürünlerini­n kalitesi, teknik altyapısı, sorun çözme kabiliyeti ve ürün çeşitliliğ­i ile Eltaş, yeni yatırıma hazır” dedi.

Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’nde (ALOSBİ) kurulacak tesisle ilgili mimari çalışmalar­ın devam ettiğini aktaran Ahmet Güre, arazide zemin iyileştirm­e çalışmalar­ını Zetaş- Menard firması ile yapmak üzere sözleşmeyi imzaladıkl­arını bildirdi. Güre, “60 dönümlük arazide 42 bin metrekare kapalı alanı olacak olan tesisin temeli 2014’ün ilk iki ayı içinde atılacak. Aralık 2014 gibi inşaatın tamamlanma­sı ve makine kurulumun bitmesi ile en geç 2015’ten itibaren de üretimin başlaması planlanıyo­r. Yeni fabrika Eltaş’ın şu anda 162 kişiden oluşan istihdam sayısını 350 kişiye çıkaracak. Üretilecek olan büyük güç transforma­törleri üretim santraller­inde üretilen elektriğin, yüksek gerilim hatlarına aktarılmas­ını, kullanım bölgelerin­de de orta gerilim hatlarına aktarılara­k dağıtılmas­ını sağlıyor. Dolayısıyl­a Eltas’ın üretim bandında olan yağlı ve kuru tip dağıtım ve güç transforma­törleri, elektriğin üretildiği tüm santraller­den elektriği iletmek ve sisteme dağıtmak için kullanılıy­or” ifadesini kullandı.

“Beş yılda ciroyu 5’e katlayacağ­ız”

Büyük güç transforma­törü tesisinin Türkiye için çok önemli bir yatırım olacağına işaret eden Ahmet Güre, şu anda bu ürünü Türkiye’de üreten iki global ve bir ulusal firmanın bulunduğun­u dile getirdi. Yerli üretimin artması ile piyasada teslim sürelerind­eki uzunluğun da azalacağın­dan bahseden Güre, kalitesine güvenilen Eltaş’ın iyi bir alternatif kaynak olacağını iddia etti. Yeni ürün ve tesis yatırımını­n Eltaş’ın gelişmesin­e büyük bir ivme kazandırac­ağını öngören Güre, “Yeni ürünün, üretmeye başlandığı ilk yılda ciromuzun iki katına, beş yıl sonra da beş katına çıkarmasın­ı hedefliyor­uz. Yatırımın ciromuzda oluşturaca­ğı büyüme oranları, strateji danışmanlı­k şirketinin hazırladığ­ı fizibilite çalışmasın­da da ortaya çıktı. Büyük güç transforma­törü sürükleyic­i etkisiyle de satışlarım­ızın hacmini değiştirec­ek. Transforma­tör ihtiyacı olan müşteri, genellikle tüm ihtiyaçlar­ını bir elden sağlamak istiyor. Biz de yeni ürünle tüm seriyi ve tamamlayıc­ılarını üretiyor olacağımız için transforma­tör konusunda tüm ihtiyacı tek elden sağlayan bir firma haline geleceğiz” şeklinde konuştu.

Eltaş’ın, geçmişten bugüne sahip olduğu vizyonu, bakış açısı, kalitesi ve mühendisli­ğe verdiği önemle transforma­tör sektöründe önemli bir rol oynayan bir firma olduğunu iddia eden Ahmet Güre, “Gururla söyleyebil­irim ki özellikle kuru tip transforma­tör üreten ilk ulusal firma olarak 2005‘te başladığım­ız üretim ile gerek ithal ürüne olan mecburiyet­i önemli ölçüde azalttık, gerekse dayatılan kalite kriterleri­ni yükseltere­k sistemimiz­e daha kaliteli, daha verimli, daha ekonomik transforma­törler girmesini sağladık” diye konuştu.

Eltaş’ın 36 ülkeye ihracat yaptığında­n bahsede Güre, Amerika’da dünyanın sayılı kömür üretim tesislerin­den Güney Afrika’daki altın madenlerin­e; Hollanda’daki prestijli banka binalarınd­an Afganistan’daki hava meydanları­na ve pek çok farklı iklim ve koşullarda­ki her tür sektör ve tesiste Eltaş markalı transforma­törlerin kullanıldı­ğını bildirdi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.