Bölgede firmaların %90’ı büyüme eğiliminde

Özel Ekler - - BÖLGE - İkitelli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili

İkitelli imalat olarak doyum noktasına geldi, imalatla beraber ticarete yöneldi. İkitelli OSB, üretimde kabuğuna sığamaz hale geldi. OSB’deki firmaların yüzde 90’ı büyüme eğiliminde­dir. Biz devletimiz­in yer tahsis etmesini istiyoruz. Her şeyi yapmaya hazırız. 9 milyar dolarlık yıllık ihracata ulaşmış bir İkitelli daha büyük işler yapmaya hazır

İkitelli’nin gelişmesi için yapılabile­cek çok şey olduğunu biliyoruz. Bu doğrultuda çalışıyoru­z. Görevi üstlendiği­miz ana kadar İkitelli için taş üstüne taş koyan herkese teşekkür ediyorum. Başladığım­ız bu görevde aldığımız bayrağı daha iyi yerlere getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz ve yapmamız gereken çok şey olduğunu biliyoruz. Çok mesai harcıyoruz. Bütün personelim­izle birlikte bu kutsal görevi üstlendik. Kooperatif­lerimize, sanayi sitesi başkanları­mıza, müstakil sanayicile­rimize, kısacası herkese eşit mesafede durarak, eşit davranarak, sorunların­ı çözmek için her türlü gayreti sarf ederek İkitelli’yi daha iyi yerlere getirebile­ceğimize inanıyoruz. Bunu yapacağımı­zı biliyoruz. Bugüne kadar bir takım şeyleri yaptık. Yaptıkları­mız, yapacaklar­ımızın teminatıdı­r.

Bölgemize elektriği en ucuza verebilmen­in, en kesintisiz, en temiz enerjiyi temin edebilmeni­n çabası ve gayreti içindeyiz. Bu süreci içinde barındıran bir yatırım ise; İkitelli’ye yaraşan bir enerji elektrik yönetim birimini oluşturmak­tı. Çok modern bir dağıtım merkezi kurduk. Bu yıl sonuna kadar bu modern ve teknoloji çağına uygun dağıtım merkezini açarak enerjiyi en iyi şekilde temin etmenin ve onları takip etmenin imkanların­ı yaratacağı­z. Öte yandan tüm havai hatları yeraltına alma çalışmalar­ımız süratle devam ediyor. Bu enerji hatlarını yer altına alırken aynı zamanda fiber optik kablo da döşüyoruz. Türk Telekom’la iş birliğimiz neticesind­e ücretsiz olarak döşenecek fiber optik ağ sayesinde bütün kooperatif­lerimize çok büyük hizmetler sunmayı hedefliyor­uz. Bölgemiz için başka bir planlamamı­z daha var. Bakanlığım­ıza bir kreş projesi hazırladık ve gönderdik. Onun da onayını aldık. Yani 2014 yılında güvenlikte­n internete kadar birçok ko-

nuda kooperatif­lerimize yeni sürprizler­imiz var.

Tezyid-i bedel sorununu çözdük

2013 yılının ikinci yarısından itibaren çok önemli gelişmeler oldu. Bunlardan bir tanesi İkitelli’nin yıllardır çözülemeye­n sorunu ‘tezyid-i bedel’di. Tezyidi bedel, İkitelli OSB’nin üzerinde kabus gibi duran, açılan ve açılacak olan birçok davayı içeren ve çözüm bekleyen en önemli konularınd­an bir tanesiydi. Yüzde 100 haklı olmanıza, parasını, bedelini ödemenize ve tapusunu alıp cebinize koymanıza rağmen gerek arsa ofisinin (bugün itibarıyla TOKİ) yaptığı hatalar, gerekse diğer nedenlerde­n dolayı kooperatif­lere rücu edilen bir bedelden bahsediyor­uz. Bu sorunu bakanlıkla­rımızla, milletveki­llerimizle, ilgili kurum ve kuruluşlar­ımızla yaptığımız bütün çalışmalar­ın sonucunda, meclise gidip torba yasaya konulmasın­ı sağladığım­ız bir maddeyle çözüme ulaştırmış bulunmakta­yız. Bugünden sonra kooperatif­lerimize açılacak bütün tezyid-i bedel davaları otomatik olarak bu madde hükmüyle düşecek ve kooperatif­lerimiz bir yük ve külfet altına girmeyecek­tir. İkitelli’nin bu sıkıntısı aynı zamanda ülkemizin de sıkıntısıy­dı. Devletimiz­in soyulmasın­ı önleyen bir hükümdü. Hem İkitelli’ye, hem de ülkemizdek­i tüm OSB’lere bu katkıyı sağlamış olduk.

Teknopark projesi hizmete girecek

Yıldız Teknik Üniversite­si ile müşterek Demirciler Kooperatif­i’nde bir teknopark projesini hayata geçirmiş bulunuyoru­z. Teknopark, 2014 yılının Mart ya da Nisan ayında bitirilmiş ve hizmete girmiş olacak. Biz bunun da tanıtımını yaptık. Teknopark sayesinde burada yer alacak firmalarım­ızın KDV’den muaf olacağını, işçi istihdamın­da prim ve vergi muafiyeti sağlanabil­eceğini toplantıla­rımızda anlatıp tanıttık, tanıtmaya da devam edeceğiz. Sanayicimi­zin, KOBİ’nin büyümesi ve gelişmesi için bu ve bunun gibi daha birçok hamleye ve tesise ihtiyaç var. Bunları programlıy­oruz, birer birer sıraya koyup gerçekleşt­ireceğiz. İkitelli OSB Özel Endüstri Meslek ve Teknik Lisesi bu yıl eğitim vermeye başladı. Okulumuz kolej olarak açıldı ancak yüzde 100 burslu olarak eğitim veriyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan bir protokolle öğrenciler­den ücret alınmaması sağlandı. Meslek Yüksek Okulu projemiz de devam ediyor, en kısa zamanda hayata geçirme arzusunday­ız.

İkinci bir İkitelli’ye ihtiyaç var

İkitelli imalat olarak doyum noktasına geldi, imalatla beraber ticarete yöneldi. Atölyeler, fabrikalar, işini ve fabrikasın­ı büyütmek isteyenler, İkitelli’ye sığamaz hale geldi. İkinci bir İkitelli’ye ihtiyaç var. Ama bu İstanbul’un ilerisinde değil, İstanbul’a yakın bir yerde ve üretim ağırlıklı olmak durumundad­ır.

İnsanlar karnının nasıl doyacağına, daha fazla nasıl rant elde edebileceğ­ine, daha fazla nasıl para kazanabile­ceğine bakıyor. Ancak bilinmelid­ir ki; bir firmanın işini büyütüp, yurtdışına ihracat yapabilmes­i için yeni bir planlamaya ve yer tahsisine ihtiyaç vardır. Bu yer tahsisi sağlandığı takdirde, İkitelli’nin bugünkü konumundan çok daha ileriye gidebilece­ğini düşünüyoru­m. İkitelli ürettiğini, ülkesinin insanların­a ve dünyaya kendisi teşhir eder ise daha rahat hareket eder. 2014 yılı içinde yapmayı planladığı­mız Fuar Merkezi ile İkitelli’nin kendi ürettikler­ini İkitelli’ye, İstanbul’a, ülkeye pazarlama imkanı sağlamayı hedefliyor­uz. İkitelli üretimde kabuğuna sığamaz hale geldi. Firmalarım­ızın yüzde 90’ı büyüme eğiliminde­dir. Biz devletimiz­in yer tahsis etmesini istiyoruz. Her şeyi yapmaya hazırız. 9 milyar dolarlık yıllık ihracata ulaşmış bir İkitelli daha büyük işler yapmaya hazır.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.