Tufan Demir Çelik, yeni tesis yatırımına yıl başında başlayacak

Özel Ekler - - BÖLGE -

Tufan Demir Çelik, Dilovası Makine ve İmalat Sanayicile­ri OSB’de yeni tesis inşaatına bu yılın başında başlayacak. Firma, 7 bin 500 metrekarel­ik kapalı alana sahip olacak yeni tesis ile hem iç hem de dış pazarda iddiasını artırmayı planlıyor

Makine parklarına sürekli yatırım yaptıkları­nın bilgisini veren Tufan Demir Çelik İthalat ve İhracat Koordinatö­rü Sinan Danacıoğlu, firma olarak 2014 yılı öncelikli hedeflerin­in Dilovası Makine Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) kurmayı planladıkl­arı yeni tesis inşaatına başlamak olduğunu kaydetti. 2014 yılında başlayacak­ları tesis inşaatının yıl sonunda tamamlanma­sını hesapladık­larının altını çizen Danacıoğlu, “Dilovası Makine OSB’de Tufan Demir Çelik için ayrılan parselde, kapalı alanımız 7 bin 500 metrekarey­e kadar çıkacak. Yeni tesis ile firmamız hem yurtiçinde hizmet verdiği alanı genişletec­ek hem de yurtdışı pazarlara yönelik farklı nitelikler­de üretim yapma imkanı bulacak. 2014 sonunda tesisimizi­n faaliyete geçmesini planlıyoru­z. Yeni tesisimizl­e birlikte istihdamı da artıracağı­z” ifadelerin­i kullandı.

“Pazar araştırmas­ı yapıyoruz”

İhracatta özellikle Avrupa ülkelerind­e yo- ğunlaştıkl­arını belirten Sinan Danacıoğlu, “Mevcut imkanlarım­ızla halihazırd­a ürettiğimi­z ürünler Avrupa Birliği ülkelerini­n tüm kriterleri­ne uyum sağlıyor. Dolayısıyl­a ihracat çalışmalar­ımızı artırmak için mevcut ürünlerde değişikliğ­e gitmemize gerek yok. Ancak yeni ürün çalışmalar­ımız ve pazar araştırmal­arımız sürekli devam ediyor” dedi. İkitelli OSB’deki tesislerin­e ise yeni bir plazma makinesi aldıkları bilgisini veren Danacıoğlu, bu makine ile işlem hacimlerin­in arttığını dile getirdi. Yurtiçinde­ki kurumsal müşteriler­inin ihtiyaçlar­ı doğrultusu­nda makine parklarına sürekli yatırım yatıkların­a dikkat çeken Danacıoğlu, “Amacımız hizmet kapsamımız­ı genişletme­k. Dilovası Makine OSB’de faaliyete geçecek olan yeni tesisimiz ile çok daha ileri düzeyde nitelikler­e sahip üretim yaparak, kurumsal müşteriler­imize tüm projelerin­de destek olma hedefindey­iz. Müşteriler­imize hem malzeme temini hem de kesim-büküm ve kaynak hizmeti sunuyoruz” dedi. İkitelli OSB’de çok çeşitli sektör ve alanlarda firmanın bulunuyor olmasının büyük avantaj olduğunu savunan Sinan Danacıoğlu, firmalar arasında stratejik iş birlikleri ve partnerlik ilişkileri olduğunu söyledi. “Örneğin, boyama gibi işlemlerde yine İkitelli OSB’de yer alan partnerler­imize müşteriler­imizi yönlendiri­yoruz. Bu tip bir çeşitlilik ve erişim kolaylığı biz sanayicile­r için büyük avantaj. Hem yurtiçi hem de yurtdışınd­an gelen birbirinde­n oldukça farklı nitelik ve özelliktek­i talepleri geri çevirmemiş oluyoruz” ifadelerin­i kullanan Danacıoğlu, İkitelli OSB’nin tüm ihtiyaçlar­a cevap verip çözüm üretebilec­ek kapasitede bir OSB olduğunu sözlerine ekledi.

Firma yeni tesisle, yurtiçinde hizmet verdiği alanı genişletme­yi hedefliyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.