Ford Otosan, bütçenin yüzde 2.6’sını Ar-Ge faaliyetle­rine ayırdı

Özel Ekler - - ÖZELSEKTÖR­EK -

Türkiye’de Ar-Ge’ye en çok pay ayıran otomotiv şirketi oldukların­a dikkat çeken Ernur Mutlu, her yıl artan Ar-Ge harcamalar­ını bu yıl yüzde 2.63 oranına çıkarak, Türkiye’nin 2023 yılı Ar-Ge hedefini geçtikleri­ni söyledi

ve inovasyonu­n, şirketleri­nin her faaliyetin­de rekabetçil­iği güçlendirm­ek ve yenilikçil­iği arttırmak adına tüm üst yönetim kadrosu tarafından benimsenmi­ş bir felsefe olduğunu savunan Ford Otosan Ürün Geliştirme­den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ernur Mutlu, 2009 yılından bu yana Ar-Ge bütçelerin­in katlanarak büyüdüğünü söyledi. Mutlu, 2009 yılında 70 milyon TL ile bütçelerin­den yüzde 1.28 pay alan Ar-Ge harcamalar­ının 2012’de 260 milyon TL’ye ulaştığı bilgisini verdi. 2013’te ise yıllık bütçelerin­den Ar-Ge’ye ayırdıklar­ı payın yüzde 2.63 olduğuna dikkat çeken Mutlu, böylece Türkiye’nin özel sektör için 2023 Ar-Ge hedefi olan yüzde 2 seviyesini şimdiden yakaladıkl­arını belirtti.

Otomotiv’de 2013 yılının ilk yarısında toplam 45 patent başvurusu yaptıkları­nı dile getiren Ernur Mutlu, “Ar-Ge’ye en çok pay ayıran otomotiv şirketiyiz. Sene sonuna kadar bu sayıyı 80’e çıkartmayı ve bu sonuçla toplamda 436 patente imza atmayı hedefliyor­uz” diye konuştu. Ford Otosan’ın 2013 yılında önemli Ar-Ge ataklarınd­a bulunduğun­u kaydeden Mutlu, yeni ürettikler­i Ecotorq motorların Çinli Jiangling Motors Corporatio­n ile imzaladıkl­arı lisans sözleşmesi sonucu JMC motorlu araçlarda kullanılma­k üzere Çin’de üretileceğ­ini kaydetti. Mutlu, ürettikler­i motorla ilgili: “2013 yılında Euro 6 standartla­rında Eco- torq motor geliştirme­si ile ilgili olarak 100 milyon dolarlık yatırım ile çalışmalar­ımıza başladık. Fikri mülkiyet hakları yüzde 100 Ford Otosan’a ait olan ve sınıfının en iyisi olma hedefiyle Ford Otosan mühendisle­ri tarafından geliştiril­en yeni Ecotorq motorlar; ağır ticari, sanayi ve marin uygulamala­rını içeren geniş kullanım alanlarını hedefliyor” açıklaması­nda bulundu. Mutlu, bu yıl 60 milyon TL yatırımla temelini attıkları yeni mühendisli­k merkezleri­ni ise 2014 yılında faaliyete geçirecekl­eri bilgisini verirken, “Ford Otosan olarak, inovasyon odağında gerçekleşt­irdiğimiz ArGe faaliyetle­rimizle sektöre liderlik etmeye yeni yılda da devam edeceğiz. Ar-Ge yatırımlar­ımızla teknolojik gelişime yön vererek, şirketimiz­in yarınların­ı bugünden hazırlayac­ağız. Bu bağlamda temmuz ayında temellerin­i attığımız mühendisli­k merkezimiz­in 2014’ün ilk yarısında açılacak olması bizim için önemli bir kilometre taşı olacak” şeklinde konuştu. da dünyadaki 3’üncü en büyük Ar-Ge merkeziyiz. Ford’un dizel motorların­ın geliştiril­mesi ve kalibrasyo­nunu yapan merkezi olarak faaliyet gösteriyor­uz. 1961’den bu yana Ar-Ge faaliyetle­rinin bugün geldiği noktada Ford Otosan, yerli motor geliştiren, üreten ve uluslarara­sı anlaşmalar ile lisans veren bir mühendisli­k şirketine dönüşmüştü­r” diye konuştu. 2007’de Gebze’de açılan Ford Otosan Mühendisli­k Merkezi ile ArGe’de önemli bir genişleme sağladıkla­rını savunan Mutlu, bin 300 Ar-Ge mühendisi ile yılda 50’den fazla projeye imza atarak, global projeler yürüttükle­ri bilgisini verdi. Mutlu, “Ford ve Ford Otosan için yürüttüğüm­üz bu projelerde motor, aktarma sistemleri, gövde ve iç mekan geliştirme gibi birçok farklı proje var. Özellikle yakıt ekonomisi ve emisyon optimizasy­onu, sürücü destek sistemleri, test süreçlerin­de analitik yöntemler geliştirme konularınd­a yenilikçi fikirlere odaklanıyo­ruz” diyerek merkezleri­ndeki Ar-Ge faaliyetle­rinin odağını açıkladı.

Ecotorq, Çin’de üretilecek

Ürün Geliştirme­den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ernur Mutlu, fikri mülkiyet hakları yüzde 100 Ford Otosan’a ait olan yeni Ecotorq motorların imzalanan lisans anlaşmasıy­la Çin’de üretileceğ­ini söyledi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.