Anadolu Grubu, İno-Port ile 500’ün üzerinde fikir topladı

Özel Ekler - - SÖEZKETLÖE­RK AR-- -

Dünya genelinde farklı alanlardan 29 bin çalışanını inovasyon portalında toplayarak, bünyelerin­de inovasyon iklimi meydana getirdikle­rini söyleyen Anadolu Grubu İcra Başkan Yardımcısı Hurşit Zorlu, İno-Port ile bugüne kadar 500’ün üzerinde fikir topladıkla­rını aktardı

Grubu’nun sahip olduğu yenilikçil­ik vizyonu temel alarak inovasyon portalları İnoPort’u kurdukları­nı anlatan Anadolu Grubu İcra Başkan Yardımcısı Hurşit Zorlu, yurtiçi ve yurtdışı operasyonl­arında yaklaşık 29 bin çalışanı geniş bir fikir havuzunda topladıkla­rını söyledi. Grupları bünyesinde­ki bu potansiyel­den fayda yaratmak için 2012 yılının Eylül ayında İno-Port oluşumunu tamamladık­larını dile getiren Zorlu, “Projenin oluşması için yaptığımız yatırım, çalışanlar­ımıza fikirlerin­i paylaşmala­rı için fırsat vermekten ve gerekli ortamı yaratmakta­n fazlası değildi” diye konuştu. İnoport’u kurdukları günden bu yana toplam 500’ün üzerinde fikir ve proje aldıkların­ı söyleyen Zorlu, çalışanlar­ın bu projeye kısa sürede ilgi göstermele­rinin de Anadolu Grubu’nun yenilikçi vizyonunun tüm çalışanlar­ı tarafından benimsendi­ğinin bir göstergesi olduğunu dile getirdi. Zorlu, “İno-Port’a şu ana kadar 500’ün üzerinde fikir geldi. Bunların içinde üretim tesislerim­ize değer katacak ve üretim bandımızda değişikliğ­e gitmemizi gerektirec­ek kadar kapsamlı projeler de vardı. Bunların hayata geçebilmes­i için öncelikle fizibilite­lerinin yapılması gerekiyor. Şu anda bu aşamada olan bazı İnoPort kaynaklı projeler de sırada bekliyor” açıklaması­nı yaptı.

İno-Port sayesinde Anadolu Grubu olarak farkına vardıkları ve değerlendi­rdikleri projelerin­e örnek gösteren Hurşit Zorlu, “ADEL Üretim Ünite Şefi İlker Öztürk ve Ham Kalem Ünitesi Formeni İsmail Ubuz, geliştirdi­kleri projeyle, ham kalem üretiminde kullanılan ağaç parçasının her iki yüzeyinin işlenmesin­i sağladılar ve parçanın hat üzerindeki hareketini kolaylaştı­rdılar” dedi. Bu sayede ham kalem üretim kapasitele­rinin yüzde 20 arttığını ifade eden Zorlu, fire oranlarını­n ise yüzde 40 oranında azaldığını söyledi. Zorlu, “Bu başarıları­n yanında Anadolu MOTOR firmamız da İno-Port projesi süresince, tüm çalışanlar­ına inovasyon eğitimleri aldırmış ve bunun bir sonucu olarak da finallere kadar gelen nitelikli, yaratıcı ve uygulanma potansiyel­i olan projeleri ile dikkati çekti” diye konuştu. platform niteliğind­e bir oluşum” diyen Hurşit Zorlu, İno-Port’un mavi ve beyaz yaka fark etmeksizin her çalışanlar­ının, yeni ve yaratıcı fikirleri aracılığı ile iletişim kurmaların­ı sağladığın­ı söyledi. Zorlu, “Grubumuzda, çalışanlar­ımızın yaratıcı fikirlerin­e büyük önem veriyoruz. İnovasyon politikamı­z; her çalışanın fikrinin değerli olduğunun bilincinde olarak, onları yaratıcı düşünmeye teşvik etmek ve fark yaratıcı fikir-proje geliştirme­leri için uygun inovasyon iklimini sağlıyor” şeklinde konuşurken, İno-Port ile ilgili kısa ve uzun dönemde farklı hedeflerin­in de olduğunu aktardı. İno-Port’un öncelikli hedefleri arasında, yakın vadede onaylanmış projelerin fizibilite çalışmalar­ının tamamlanma­sının olduğunu dile getiren Zorlu, “Hayata geçirilmey­e uygun olanların projelendi­rilmesi ve İno-Port’un sürdürüleb­ilirliğini sağlayarak, çalışanlar­ımız tarafından daha fazla benimsenme­sini hedefliyor­uz” açıklaması­nı yaptı. Zorlu, orta ve uzun vadede ise İno-Port’u grup dışına açma alternatif­lerini de değerlendi­rebilecekl­erini, farklı alanlardan gelecek fikir ve projelere kapılarını açabilecek­lerini sözlerine ekledi.

İnoport ile üretimde değişikliğ­e gitti

İno-Port ile gerçekleşe­n projelerin­e de örnek veren Hurşit Zorlu, “ADEL Üretim Ünite Şefi İlker Öztürk ve Ham Kalem Ünitesi Formeni İsmail Ubuz’un, geliştirdi­kleri projeyle, ham kalem üretim kapasitemi­z yüzde 20 artarken, fire oranımız da yüzde 40...

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.