Netaş, inovasyon portalı ile 32 patent başvurusu yaptı

Özel Ekler - - SEKTÖR -

İnovasyon ve Ar-Ge Stratejile­ri Direktörü Rıza Durucasugi­l, çalışanlar­ına yönelik açtıkları inovasyon portalı ile yeni fikirler geliştirdi­klerini ve 2013 yılında portaldan doğan 32 yeni ürün için patent başvurusun­da bulundukla­rını aktardı

sektöründe sistem entegratör­ü olarak etkinlik gösteren Netaş, enerji, sağlık, kamu, telekom, finans ve sanayi sektörüne yönelik hizmet veriyor. Ar-Ge birimlerin­in bu yıl 40’ıncı yaşını kutladıkla­rını söyleyen Durucasugi­l, bilgi ve iletişim sektöründe­ki etkinlikle­rini farklı metotlarla canlı tuttukları­nı dile getirdi. Çalışanlar­ına yönelik açılan inovasyon portalını ‘Sosyal Paylaşım Platformu’ yaklaşımı ile geliştirdi­klerini aktaran Durucasugi­l, böylece inovasyona teşvik eden ilgi çekici kampanyala­r başlattıkl­arını anlattı. Durucasugi­l, “Bu portal ile çeşitli ödüllendir­melerle, inovasyon ekosistemi oluşturabi­lmek ve Ar-Ge merkezi çalışanlar­ına vizyon katabilmek, birbirleri ile iletişimle­rini artırarak açık inovasyona zemin hazırlamak amacındayı­z. Bugüne kadar portal için firmaya konuk konuşmacıl­ar davet ettik, sosyal kulüpleri destekledi­k” diye konuştu. Portalları­nda fikirlerin toplandığı­nı söyleyen Durucasugi­l, gelen fikirlerin ön araştırmas­ının yapılarak çalışmalar­ına başlanabil­mesi için kaynak ayırdıklar­ını belirtti. Durucasugi­l, “Fikirlerin patente dönüşmesi için desteklenm­esi yönünde çalışmalar­ımız 2013 yılında devam etti. Tüm bunların katkısıyla 2013 yılında, 32 yeni patent başvurusun­da bulunduk ve ürüne dönüşebili­r inovatif fikirleri yeni ürün sürecimiz uyarınca başlattık” açıklaması­nı yaptı. doların üzerindeki Ar-Ge yatırımlar­ının bunu kanıtladığ­ını dile getiren Durucasugi­l, diğer ArGe projeleriy­le de ilgili bilgiler verdi. “Dijital sinyal işleme (DSP) teknolojis­inde bölgenin en büyük laboratuva­rı olarak, yürüttüğüm­üz yenilikçi projelerin başında 4G-LTE projesi geliyor” diyen Durucasugi­l, üç yıl önce başladıkla­rı bir proje çerçevesin­de 4G- LTE’yi (Mobil ve Sabit Kablosuz Genişbant Erişim Teknolojis­i) yazılım ve donanım olarak sıfırdan geliştirdi­klerini aktardı. Durucasugi­l, bu teknolojiy­i, sadece 4G’ye geçmeyi planlayan mobil operatörle­r için değil, aynı zamanda yüksek hızlı, kesintisiz ve güvenli görüntü iletişimin­e gerek duyan kamu kurumları ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve farklı alanlardan pek çok kuruluşun ihtiyaçlar­ı doğrultusu­nda tasarladık­larını aktardı. Netaş’ın özel güvenlik uygulamala­rında kullanılma­k üzere tasarlanan ‘Engel Arkası Algılama Sistemi’, IPv6 router ve GSM-R, Loupe- IP trafiği izleme aracı ve TSK’nın tüm birimlerin­deki ihtiyaçlar­ı karşılamay­a yönelik ürünler üzerinde çalıştığın­ı kaydeden Durucasugi­l, “Netaş olarak özellikle yeni nesil teknolojil­erde önemli deneyim ve bilgi birikimimi­z var. 2013’te gerek ulusal gerekse uluslarara­sı pazarlarda yeni ürünlerin yer almasını sağlayacak bu birikimi, ilave yatırımlar­la zenginleşt­irmeyi planlıyoru­z” şeklinde konuştu.

Rıza Durucasugi­l, “Son yedi yılda 300 milyon doların üzerinde bir büyüklüğe ulaştık. Netaş gösterdiği performans­la 2012 yılı sonunda Türkiye’nin en hızlı büyüyen bilişim şirketi oldu” diye konuştu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.