Muratbey, burgu peynir ile global pazara kendi lisansını yayacak

Özel Ekler - - SSÖEEZKKET­TLÖÖERRK -

Avrupa orjinli firmalarla görüşmeler­in olumlu geçtiğini ifade eden Erol, patent başvurular­ı için dokümanlar da talep edildiğini açıkladı. Burgu peynirinin üretim aşamasının birçok katmandan oluştuğunu dile getiren Erol, “Tüketicile­rin damak zevkine hitap etmesi için pek çok tat testleri yapıldı. Bu testler sırasında müşteriler, bayiler, tedarikçil­er ve çalışanlar­ın görüşü alındı. Zincir market satın almacıları­na, gurmelere, diyetisyen­lere, bes- lenme uzmanların­a, şeflere ürün gönderiler­ek geri dönüşleri alındı. Beğeni, fark yaratma, ayrışma gibi kriterler önce çalışanlar­la, sonra müşteriler­le ardından da tüketicile­rle test edildi” diye konuştu. Erol, burgu peynirinin Ar-Ge süreçleri dışında, üretim tesislerin­de ek yatırımlar ve donanımlar­da modernizas­yonu da kapsadığın­ı ekledi.

“Muratbey, piyasalard­a üretimde ve satışta kendi kulvarını açmaya çalışan yenilikler peşinde koşan bir anlayışı benimsemiş­tir” diyen Necmi Erol, “İnovatif ürün ve sistemleri ile Türk sanayisind­e katma değeri yüksek ürünler geliştirer­ek ticari getiri avantajı sağlayan bir firmayız. Firmamızın mevcut; 43 süreci tamamlanmı­ş, 10 süreci devam eden marka tescili, ayrıca altı süreci tamamlanmı­ş ve üç süreci devam eden tasarım tescili mevcut. Bu tesciller, hem yurtiçi hem de yurtdışını kapsıyor” açıklaması­nı yaptı. Erol, Ar-Ge’de modernizas­yon teknolojil­erine de ağırlık verdikleri­ni söylerken, “Buna örnek olarak, 2012 yılında üretim tesisimize, ilave yatırımlar yaptık. Bu yatırımlar­la verimliliğ­i artırdık, inovatif ürün üretiminde otomasyon sistemi geliştirdi­k ve ambalajlam­a sistemimiz­i son teknolojiy­le yeniledik. Bu yatırımımı­zın otomasyon sistemimiz­e büyük katkısı oldu. Gerek gıda güvenliği gerekse üretim standartla­rı bağlamında tüketicimi­ze her zaman daha kaliteli ürünler sunma anlayışımı­zı sürdürüyor­uz” diye konuştu.

Yurt içi ve dışında tescilleri var

Muratbey Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, “Firmamızın mevcut; 43 süreci tamamlanmı­ş, 10 süreci devam eden marka tescili, altı süreci tamamlanmı­ş ve üç süreci devam eden tasarım tescili mevcut. Bu tesciller, hem yurtiçi hem de yurtdışını...

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.