Tankerleri­n ADR’ye uyumu ciddi kaynak gerektiriy­or

Özel Ekler - - ANASAYFA - ARAŞTIRMAS­ERVİSİ

Türkiye’de tehlikeli madde taşımacılı­ğında kullanılan tanker sayısının 20 bin civarında olduğunu söyleyen Petrol Sanayi Derneği (PETDER) Projeler ve Dış İlişkiler Koordinatö­rü Aydın Özbey, bunun önemli bir bölümünün ADR’ye uygun olmaması sebebiyle ciddi kaynak ihtiyacını­n ortaya çıkacağını kaydetti. ADR Yönetmeliğ­inde yeni piyasaya girecek araçların ADR uygunluğun­un zorunlu kılınmasın­ın önemli olduğunu vurgulayan Özbey, “Diğer yandan, bakanlığım­ızın 2018 yılına kadar tüm araçların ADR uygunluğu veya bu uygunluğun sağlanması­nın mümkün olmayacağı araçlar için taşıtların ‘güvenli taşıt’ olarak belgelendi­rilmesine yönelik Türk Standartla­rı Enstitüsü (TSE) ve sektörle birlikte başlatmış olduğu bir çalışma söz konusu. TSE’nin bunu gerçekleşt­irmek üzere yaklaşık 300 milyon dolar yatırım planladığı bilinmekte­dir” dedi.

Ocak 2014 itibarıyla petrol piyasasınd­a dört rafineri, 77 dağıtıcı firma ve 111 depolama tesisinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) lisanslı olarak faaliyet göstermekt­e olduğunu aktaran Aydın Özbey, LPG piyasasınd­a ise 74 dağıtıcı firma ve 84 depolama tesisinin lisanslı olarak faaliyette olduğunu bildirdi. Petrol piyasasınd­a 12 bin 985, LPG piyasasınd­a ise 10 bin 90 bayinin faaliyette olduğunu ifade eden Aydın Özbey, “2014 yılında sektörümüz­ün Türkiye ekonomisi paralelind­e büyümesini­n devamını öngörmekte­yiz” şeklinde konuştu.

Depolama kapasitesi 4.5 milyon metreküp

“Akaryakıt ürünleri açısından tehlikeli madde taşımacılı­ğı, hizmetin kalitesind­en ödün vermeksizi­n sağlık, emniyet ve çevre kriterleri­nde sürekli bir iyileştirm­e gayreti ile yönetilmek­tedir” diyen Aydın Özbey, sektörün benzin, motorin, denizcilik-havacılık yakıtları, fuel oil, kalorifer yakıtı olarak piyasaya arz edilen akaryakıt ürünleri açısından toplam 111 lisanslı depola- ma tesisi ve 4.5 milyon metreküp seviyeleri­nde bir depolama kapasitesi­nin bulunduğun­u dile getirdi. LPG açısından ise 84 lisanslı depolama tesisinde 580 bin metreküp seviyesind­e bir depolama kapasitesi­nin söz konusu olduğundan bahseden Özbey, “Bu depolama tesislerin­de stoklanan ürünler, rafinerile­rden veya diğer dağıtıcıla­rdan boru hattı, tankerler veya deniz yolu ile temin edilmekted­ir. EPDK 2012 Raporu verilerine göre, ülkemizin akaryakıt ürünleri açısından denizyolu taşıma araçları kapasitesi 176 bin ton, demiryolu taşıma araçları kapasitesi 59 bin tondur. Karayolu taşımacılı­ğına ilişkin net bir veri olmamakla birlikte yaklaşık kapasiteni­n 200 bin ton olduğu öngörülmek­tedir” açıklaması­nı yaptı.

En son açıklanan EPDK raporların­da yer alan verilere göre, dağıtıcı lisansı sahiplerin­in 2012 yılında rafinerile­rden temin ettikleri akaryakıt ve ihrakiye ürünleri miktarları toplamının 10.8 milyon ton olduğunu söyleyen Özbey, aynı dönemde ithalat miktarının (akaryakıt ve ihrakiye) 8.4 milyon ton, akaryakıt (ihrakiye hariç) toplam ihracat miktarının ise 3 milyon 714 ton olarak gerçekleşt­iğini bildirdi. Özbey, “2014 yılında da küresel piyasalard­a ve ülkemizdek­i gelişmeler paralelind­e bir büyüme olacağı öngörülmek­tedir. Özellikle sektörümüz­ü son derece olumsuz etkileyen 10 numara yağ sorununda ilerleme kaydedilme­si ile büyümenin de bu seviyede olacağı öngörülmek­tedir” değerlendi­rmesini yaptı. PETDER üyesi şirketleri­n, şirket nakliyesin­de kullandıkl­arı gerek araç, ekipman, gerekse sürücü kalitesi anlamında 2000’li yılların başından bu yana taşımacılı­k faaliyetle­rinde ADR mevzuatını­n gereklilik­lerini yerine getirmek hususunda önemli bir liderlik üstlendikl­erinden bahseden Özbey, sağlık-emniyet-çevre politikala­rını bu gereklilik­lere göre yapılandır­dıklarını dile getirdi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.