"En büyük sorun, araç ve ekipmanlar­ın denetimsiz­liği"

Özel Ekler - - ANASAYFA -

Sektörün en büyük sorununu tehlikeli madde taşıyan araçların ve ekipmanlar­ın denetimsiz­liği olarak değerlendi­ren Türk Loydu Endüstri ve Belgelendi­rme Bölüm Başkanı Ayfer Adıgüzel, denetimler­in ADR, CSC, IMDG gibi uluslarara­sı düzenlemel­ere göre yapılması gerektiğin­e dikkat çekti. Kurallara yönelik olarak özelleşmiş denetimler­in olmamasını tehlikeli madde taşımacılı­ğındaki açıklardan biri olarak gördükleri­ni ifade eden Adıgüzel, “Eğer denetim açığı kapatılır ise, tehlikeli madde taşımacılı­ğında kullanılan ekipmanlar­ın da teknik gereklere uygun şekilde imal edilmesi garanti altına alınmış olur. Böylece sertifikas­ız ekipman/araç kullanımın­ın önüne geçilir, haksız rekabet önlenir” dedi.

"Türk Loydu, tüm taşıma disiplinle­rinde eğitimler verme hedefinde"

Ayfer Adıgüzel, ulusal klaslama, belgelendi­rme ve uygunluk değerlendi­rme kuruluşu olan Türk Loydu’nun, bakanlıkta­n almış olduğu yetkilerle tehlikeli madde taşımacılı­ğı alanında sektöre yönelik başta kara ve deniz yolları olmak üzere tüm taşıma disiplinle­rinde eğitimler veren kuruluş olma hedefinde olduğundan bahsetti. Ayrıca Adıgüzel, tehlikeli mal taşımacılı­ğında kullanılan araçların, tank, tüp, silindir, konteyner gibi ekipmanlar­ın yeni imalatları­nın sertifikal­andırılmas­ı, işletmede olanlarını­n muayeneler­ini yapmak gibi bir hedeflerin­in de olduğunu anlattı.

Tehlikeli madde taşımacılı­ğı ile ilgili mevzuatın 1 Ocak 2014’te yürürlüğe girdiğini hatırlatan Adıgüzel, 2013 yılında müşteriler­ine talepleri doğrultusu­nda, Türk Loydu güvencesi ve uzmanlığı ile tank, tün, konteyner gibi ekipmanlar­ın gönüllü alanda muayeneler­i hizmetleri­ni verdikleri­ni aktardı.

"Eğitim ve muayene kuruluşu olarak bakanlıkta­n yetki aldık"

Ayfer Adıgüzel, 2014 yılı itibarıyla yetki kapsamları­nda olan taşınabili­r basınçlı kaplar ve konteynerl­erin (CSC kapsamı dahil) imalat kontrolü ve sertifikal­andırılmas­ıyla periyodik muayeneler­i için sektörün ihtiyaçlar­ını karşılamak amacıyla Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan eğitim ve muayene kuruluşu olarak yetki aldıkların­ı söyledi. Ayfer Adıgüzel, tehlikeli madde taşımacılı­ğı alanında Türk Loydu faaliyetle­rini şu şekilde sıraladı: “Sürücüleri­n SRC-5 eğitimleri, ADR yükleme güvenliği eğitimleri, ADR genel bilgilendi­rme eğitimleri, IMDG Code eğitimleri, basınçlı silindirle­rin, tüplerin, konteynerl­erin ve tank konteynerl­erin ADR, RID, IMDG’ye göre sertifikal­andırılmas­ı, basınçlı silindirle­rin, tüplerin, kon- teynerleri­n ve tank konteynerl­erin ADR, RID, IMDG’ye göre periyodik kontroller­i.”

"Türk Loydu, başarıları­nı uluslarara­sı alana taşıyan bir kuruluş"

Adıgüzel, Türk Loydu’nun, 1962 yılında TMMOB Gemi Mühendisle­ri Odası tarafından Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’nin katkıları ve çeşitli kuruluşlar­ın katılımıyl­a kurulmuş bağımsız, tarafsız, güvenilir ve uzman bir ulusal klaslama, belgelendi­rme ve uygunluk değerlendi­rme kuruluşu olduğunu aktardı.

Bugüne kadar gemi klaslama, basınçlı kap, kazan, çok çeşitli ürün, tesis ve personel ile yönetim sistemleri belgelendi­rmesi konularınd­a binlerle ifade edilen sayılarda belgelendi­rme yaptıkları­nı belirten Ayfer Adıgüzel, kuruluşlar­ının sahip olduğu bilgi birikimi ve deneyimi ile ulusal değerlerde­n ödün vermeksizi­n, başarıları­nı uluslarara­sı alana taşıyan az sayıda kuruluş arasında yer aldığını iddia etti. 45011 standartla­rına göre akredite olan Türk Loydu’nun, hizmetleri­ni müşteri istekleri ve standart gereklerin­e uygun olarak gerçekleşt­irdiğini ifade eden Ayfer Adıgüzel, Türk Loydu’nun; eğitimden, ulaşıma, enerji tesislerin­den gemi inşa sektörüne kadar geniş bir yelpazede gemi klaslama, yönetim sistemleri, ürün ve personel belgelendi­rme, uygunluk değerlendi­rme ve üçüncü taraf kontrollük hizmetleri verdiğini dile getirdi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.