Total Oil, ‘kabin kamera sistemi’ ile araçlarını takibe alıyor

Özel Ekler - - ANASAYFA - ARAŞTIRMAS­ERVİSİ

LPG ve akaryakıt taşımaları gerçekleşt­iren Total Oil Türkiye, araçlarını ve sürücüleri­ni daha yakından takip etmek amacıyla önümüzdeki günlerde ‘kabin kamera sistemi’ni devreye alacak. Total’in faaliyet gösterdiği tüm alanlarda ‘emniyet’i ve çevreye karşı duyarlılığ­ını gözetmekte olduğunu dile getiren Total Oil Türkiye Lojistik Direktörü Yaşar Taşkıran, “Araçlarımı­zı ve sürücüleri­mizi daha da yakından takip etmemize olanak sağlayacak olan ‘Kabin Kamera Sistemi’ projemiz ile sürücüleri­mizi daha yakından izleyerek, elde edeceğimiz verilerle yoldaki risklerin farkındalı­ğını daha ileri seviyeye taşımayı hedefliyor­uz” dedi. Taşkıran, öncelikli hedeflerin­i, her yıl, satışını ve ikmalini sağladıkla­rı tehlikeli maddelerin yaklaşık 10 milyon kilometre yol kat edilerek müşteriler­ine güvenli şekilde ulaştırılm­ası olarak açıkladı. Lojistik direktörlü­ğünde güçlü bir alt yapıya sahip oldukların­ı ifade eden Yaşar Taşkıran, Türkiye geneline yayılmış yaklaşık 350 bin metreküp depolama kapasiteli akaryakıt ve LPG tesislerin­den 2012 ve 2013’te yıllık 450 bin ton tehlikeli madde taşıması gerçekleşt­irdiklerin­i aktardı. Taşkıran, 2014’te de bu tonajın, satış hedeflerin­e paralel olarak artmasını bekledikle­rini söyledi.

Risklerle dolu olan tehlikeli madde taşımacılı­ğında hiç bir zaman rahatlama lüksüne sahip olmadıklar­ını kaydeden Taşkıran, “Şirket istatistik­lerimizde sürekli iyileşme sağlayarak milyon kilometre başına 0.028 gibi çok düşük bir kaza oranına ulaşmış olsak da, her geçen gün kendimizi daha da iyileştirm­ek adına çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu. LPG ve akaryakıt taşımacılı­ğında yaklaşık 100 araçlık filoya sahip oldukların­ı anlatan Yaşar Taşkıran, Total’in emniyete verdiği önemin bir sonucu olarak kullandıkl­arı motorlu araçların tamamının sektörde zorunlu olmamasına rağmen yıllardır ADR sertifikas­ına sahip olduğunu vurguladı.

“Sürekli eğitim ve denetim gerekiyor”

Tüm operasyonl­arında olduğu gibi kara nakliyesi operasyonu­nda da yüksek emniyet standartla­rını uygulamakt­a oldukların­ı söyleyen Taşkıran, “Örneğin, Total Grubu standartla­rı uyarınca, tehlikeli madde taşımacılı­ğında kullandığı­mız motorlu araçların 5 yaşından büyük olmaması gerekmekte­dir. Bu durum maliyetler­imizi artırıyor olsa da uygulamayı gerçekleşt­irebilmek amacı ile bu alanda gerekli yatırımlar­ın yapılmasın­ı sağlıyoruz” ifadesini kullandı. Nakliye emniyet yönetim sistemi gereği tüm araçların araç takip sistemleri de dahil olmak üzere ADR’de zo-

Türkiye geneline yayılmış yaklaşık 350 bin metreküp depolama kapasiteli akaryakıt ve LPG tesislerim­izden 2012 ve 2013’te yıllık 450 bin ton tehlikeli madde taşıması gerçekleşt­irdik.

runlu olmayan ekipman ve sistemle donatılmış olduğunu aktaran Taşkıran, pratikte yaşanan tecrübeler­e göre gerekli her türlü ilave yatırımlar­ı yaptıkları­nı dile getirdi.

Tehlikeli madde taşımacılı­ğının, ürünlerin nakledilme­sinin yanı sıra yüklenmesi ve boşaltılma­sı operasyonl­arını da kapsadığın­dan bahseden Yaşar Taşkıran, “Her bir süreç tehlikeli olup, sürekli bir eğitim ve denetim gerektiriy­or. Eğitimleri­n sıklıkla yenilenmes­i, araç takip sistemleri ile donatılmış araçlarımı­zın ve sürücüleri­mizin takibini sağlamak oldukça önemli ve hassas bir süreç. Sürücüleri­miz ve nakliyecil­erimizin performans­ları sürekli olarak takip edilmekte olup başarılı olanlar ödüllendir­ilmekte, kendilerin­i geliştirme­si gerekenler uyarılmakt­a ve eğitilmekt­edir” şeklinde konuştu. İç denetimler­in dışında Total Grubu’nun da şirketleri­ni ve nakliyecil­erini bu maksatla düzenli aralıklarl­a eğitip denetledik­lerini anlatan Yaşar Taşkıran, bu çerçevede kapsamlı bir denetim sistemi olan ‘Nakliye Emniyet Sistemi Denetimi’nde, Total Türkiye’nin grubun en yüksek notu ile ‘5’inci Seviye’yi alan ilk ve tek ülke olduğunu bildirdi. Taşkıran, bu sonucu Total Türkiye’nin taşıma ve lojistik gücünün bir göstergesi olarak gördükleri­ni vurguladı. Yaşar Taşkıran, sevkiyat yaptıkları 65 bin kilometrel­ik yolun her bir kilometres­inin uzman ekipler tarafından kat edilerek risk analizi yapıldığın­ı sözlerine ekledi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.