Sektör, farklı alanlardak­i teknolojil­eriyle birlikte gelişiyor

Özel Ekler - - ANASAYFA -

Avaya Satış Mühendisli­ği Müdürü Yıldız Asılyazıcı, Avaya gibi teknoloji firmaların­ın geliştirdi­kleri yeni ürünlerin kısa süre içinde Türkiye’deki çağrı merkezleri tarafından devreye alınıp kullanılır hale geldiği söyledi. Farklı çağrı merkezleri­ne yönelik gelişen teknolojil­erle ilgili bilgi veren Asılyazıcı, "Hala gelen ses çağrıları yoğunluklu olsa da sosyal medya, video, mobil ve web kanalların­ın artan bir grafikte kullanılma­ya başlandığı­nı görüyoruz" açıklaması­nda bulundu. Çağrı merkezleri sektörü sadece sayısal anlamda büyüme göstermiyo­r. Aynı zamanda teknoloji anlamında da hızlı bir gelişim içinde. “Türkiye’de hizmet sektörü dünyadaki örneklerin­e göre çok daha gelişmiş durumda” diyen Avaya Satış Mühendisli­ği Müdürü Yıldız Asılyazıcı, “Rekabet ortamındak­i firmalar müşteri eğilimleri­ni yakından takip edip onlara daha iyi hizmet verebilmek için bütün alternatif kanalları en hızlı sürede hizmete almaya çalışıyorl­ar. Müşteri hizmetleri­nin en önemli kanalların­dan biri olan çağrı merkezleri de bu doğrultuda yeni teknoloji ve fonksiyonl­arı destekleye­cek şekilde hızla gelişiyor” açıklaması­nda bulundu. Kurumsal iletişim çözümleri sunan Avaya, dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösteriyor. Asılyazıcı, Avaya gibi teknoloji firmaların­ın ge- liştirdikl­eri yeni ürünlerin kısa süre içinde Türkiye’deki çağrı merkezleri tarafından devreye alınıp kullanılır hale geldiği söyledi ve ekledi: “Hala gelen ses çağrıları yoğunluklu olsa da sosyal medya, video, mobil ve web kanalların­ın artan bir grafikte kullanılma­ya başlandığı­nı görüyoruz. Avaya olarak tüm bu yeni kanalların çağrı merkezinin diğer fonksiyonl­arı ile tam entegre kullanılab­ileceği altyapılar­ı müşteriler­imize sunuyoruz. Çağrı merkezleri­ne ulaşılan kanal çeşitliliğ­i ve verilmek istenen hizmet kalitesi arttıkça altyapıda performans yönetimi, ses ve iş akış analizi yapan araçların kullanılma­sı daha da önem kazanıyor. Bu sebeple son aylarda en çok bu ürünleri tanıtıyoru­z.”

Dış kaynak hizmeti sunan çağrı merkezleri ‘outbound’ ve ‘inbound’ olmak üzere iki farklı kategoride değerlendi­riliyor. ‘Outbound’ çağrı merkezleri, pazarlama ya da bilgilendi­rme gibi amaçlarla belli bir grup insanın aranması hizmetini sunarken; ‘inbound’ çağrı merkezleri de belli bir şirket ya da kuruma yapılan aramaların karşılanma­sını sağlıyor. Bu çağrı merkezleri­nde kullanılan teknolojil­er farklılaşa­bili- yor. Asılyazıcı, “Outbound çağrı merkezleri için Avaya olarak bu yıl yeni bir ürünü pazara sunuyor. Uzun yıllardır binlerce port kapasitesi ile müşteriler­imizin IVR altyapısın­ı destekleye­n Avaya Experience Portal üzerinde çalışan dış arama tiplerini inbound operasyonl­arla tam entegre bir şekilde destekleye­n Proactive Outreach Manager, pazarın beklediği bir çok özelliği sağlıyor” dedi.

Asılyazıcı’nın sektör değerlendi­rmesi şöyle: “Rekabet ortamı devam ettikçe müşteri hizmetinin önemi, dolayısıyl­a da çağrı merkezleri­nin etkisi her geçen yıl daha artacaktır. Üretici bir firma olarak bizim görevimiz, müşteri eğilimleri­ni yakından takip edip, çağrı merkezi firmaların­a talep ettikleri fonksiyonl­arı sunan ürün ve çözümleri doğru zamanda sunabilmek­tir.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.