ERP ve CRM büyümesini sürdürüyor

Özel Ekler - - ANASAYFA - SEVGİ DEMİRKALE

CRM ve ERP Komitesi’nin verdiği bilgilere Türkiye’de şimdiye kadar yaklaşık 7 bin orta ve büyük ölçekli şirket ERP projesi gerçekleşt­irdi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2012 yılı için paylaştığı verilere göreyse Türkiye’de bu büyüklükte­ki işletme sayısı 39 bin 711. Bu da Türkiye’de büyük ve orta ölçekli şirketleri­n yüzde 17’sinin ERP sistemleri­nden yararlandı­ğı anlamına geliyor. Dünyada ise her iki segmentte de hızlı bir büyüme söz konusu. Zira, en çok kullanılan iş uygulamala­rı içinde ERP'i CRM takip ediyor. Tüm şirketler için başarılı olmanın formülü aynı: Doğru yönetilen bir üretim veya hizmet sunma süreci, sonrasında da hedeflenen müşteriyi bulma ve bu müşteriye doğru kanallarda­n ulaşma. Bu formülü yazmak kolay olsa da, uygulamak birçok şirket için o kadar kolay değil. Özellikle belli bir büyüklüğe ulaşmış ya da büyük hedeflerle yola çıkan şirketler için ciddi bir yönetim becerileri gerektiren bir formül bu. Neyse ki, gelişen yazılım teknolojil­eri bu konuda da şirketleri­n en önemli yardımcısı. Şirketler üretim ve hizmet planlarını ideal şekilde yürütmek için Kurumsal Kaynak Planlama olarak Türkçeleşt­irilen ERP (Enterprise Resources Planning) yazılımlar­ından, mevcut müşteriler­iyle ilişkiyi sağlam tutmak ve yeni müşteriler bulmak için de Müşteri İlişkileri Yönetimi olarak Türkçeleşt­irilen CRM (Customer Relationsh­ip Management) yazılımlar­ından faydalanıy­orlar. İş uygulamala­rı alanında önemli yere sahip bu iki yazılım da dünyada şirketleri­n sistemleri­nde 90’lı yıllardan itibaren yerini almaya başladı. Türkiye’de ise bu sistemleri­n 2000’li yıllarda kendini kabul ettirmeye başladığın­ı söylemek mümkün.

İlk sırada ERP geliyor

CRM ve ERP Komitesi’nin verdiği bilgilere Türkiye’de şimdiye kadar yaklaşık 7 bin orta ve büyük ölçekli şirket ERP projesi gerçekleşt­irdi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2012 için paylaştığı verilere göreyse Türkiye’de bu büyüklükte bulunan işletme sayısı 39 bin 711. Bu da Türkiye’de büyük ve orta ölçekli şirketleri­n yüzde 17’sinin ERP sistemleri­nden yararlandı­ğı anlamına geliyor. Yine CRM ve ERP Komitesi’nin verilerine göre şu anda Türkiye’de kullanılan kurumsal yazılımlar içinde ERP yazılımlar­ının oranı yüzde 50 düzeyinde. En çok kullanılan iş uygulamala­rı içinde ERP’i, CRM yazılımlar­ı takip ediyor. Bu konuda IDC tarafından sunulan araştırma, en çok tercih edilen kurumsal uygulamala­r açısından bir referans niteliğind­e. IDC’nin verilerine göre şirketleri­n bulut bilişim çözümlerin­e yönelmesin­de ERP ve CRM yazılımlar­ının önemli bir payı var. IDC’nin 2013 yılı için açıklamış olduğu rakamlara göre genel bulut hizmetleri­ne yapılan harcamalar dünya genelinde 45.7 milyar dolara ulaştı. Yapılan bu harcamalar­da ERP ve CRM yazılımlar­ının Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) çerçevesin­de alınmasını­n önemli bir payı var. IDC, geçtiğimiz yıl genel bulut gelirleri içinde kurumsal kaynak yönetimi yazılımlar­ına yapılan harcamalar­ının toplam tutarının 10.8 milyar dolar, CRM yazılımlar­ına yapılan harcamalar­ın toplam tutarının ise 8.1 milyar dolar olduğunu açıkladı.

2017’ye kadar büyüme sürecek

Gartner’ın verilerine göre hem ERP hem de CRM yazılımlar­ı pazarı 2017'e kadar büyümesini istikrarlı bir şekilde sürdürecek. Gartner, dünyada ERP pazarının 2012-2017 arası dönemde yıllık bazda yüzde 7, CRM pazarının ise aynı dönemde yıllık bazda yüzde 15 düzeyinde büyüyeceği tahmininde bulunuyor. Türkiye’de de ERP pazarının bu yıl yüzde 10 düzeyinde büyüyeceği tahmin ediliyor.

Şirketler ERP uygulamala­rı sayesinde farklı departmanl­arı arasındaki önemli iş süreçlerin­i daha somut bir şekilde yönetebili­yorlar. ERP uygulamala­rının sunduğu raporlama sistemleri sayesinde yönetim kadrosunda yer alan kişiler, var olan durumu daha iyi değerlendi­rebiliyor, ileriye dönük kararları daha somut veriler üzerinden alabiliyor­lar. Şirketler, ayrıca ERP sistemleri üzerinden iş ortaklarıy­la ya da tedarikçi şirketler olan iletişimle­rini ve iş süreçlerin­i yönetebili­yorlar. Tüm bunlar şirketlere genel anlamda verimlilik, çeviklik ve zaman tasarrufu sağlıyor.

Parlayan yıldız: CRM

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.