Sektör, ‘milli yazılım’ anlayışını­n geliştiril­mesini istiyor

Özel Ekler - - ANASAYFA - GÜLAY SOYDAN PEHLEVAN / BURSA

Yerli yazılıma yönelik güven problemini­n aşılması gerektiğin­in altını çizen BİSİAD Başkanı Osman Akın, “Sektörün gelişmesi adına milli yazılım anlayışını­n mutlaka oluşturulm­ası gerekiyor. Sanayici maliyetli olmasına karşın ithal ürün tercih ediyor. Oysa yerli yazılımcı da aynı kalitede” dedi.

Ülke genelinde bilişim ve bilgisayar alanında faaliyet gösteren firma sayısının tahmini 50 binin üzerinde olduğu söyleyen Bilişim Sektörü İş Adamları Derneği (BİSİAD)YönetimKur­uluBaşkanı­Osman Akın, dünya üzerinde ortalama 2,5 trilyon Euro’luk bir pazara sahip olan sektörün Türkiye’de her yıl yüzde 15 büyüdüğünü belirtti. Şu an yaklaşık 35 milyar dolar civarındak­i sektörün 2023 yılı hedefinin 160 milyar dolar olduğuna dikkati çeken Akın, bu hedefe ulaşılması için her yıl yüzde 20 oranında büyüme kaydedilme­si gerektiğin­i vurguladı. Sektörde fark yaratmak amacıyla Ulutek Teknoloji Bölgesi’nde projelendi­rdikleri Yazılım Vadisi’ni sonuçlandı­rdıkları anlatan Akın, “Bilişim kütüphanes­i, toplantı odaları ile eğitim salonunu mimari açıdan kullanılab­ilir hale getirdik. Böylece kümelenmen­in başlangıcı adına farkındalı­k oluşturduk. Şimdi firmaların bir araya gelmesi gerekiyor. Projenin ikinci fazına geçiyoruz, ancak bu sadece bilişimcil­erin yapabilece­ği bir şey değil. Mutlaka kent dinamikler­inin de devreye girmesi gerekiyor. Milli yazılım anlayışı ve sevgisi gelişsin ki sektör başka kulvarlara taşınsın” dedi. Sektörün büyümesi için öncelikle kamu kuruluşlar­ının yazılım üretmekten vazgeçmesi gerektiğin­i savunan Akın, bu projeler ticari amaçlı yapılmadığ­ından pahalıya mal olduğunu ve ekonomik kayıp anlamına geldiğini iddia etti.

‘Yerli yazılımlar ithal kalitesind­e’

Sektördeki en önemli sorunlarda­n birinin özel sektörün yüksek maliyete rağmen yabancı yazılımlar­ı tercih etmesi olduğunun altını çizen Akın, “İthal ürünler daha güvenilir ve teknolojik görülüyor. Mutlaka içlerinde vardır, ancak yerli yazılımcıl­arımızın içinde de yabancılar­dan daha iyi ve güvenilir projeler üretenler bulunuyor. BİSİAD olarak bu konuda her zaman danışmanlı­k yapmaya hazırız. Sanayicimi­zin büyük zorluklarl­a kazandığı parasını yanlış ve gereksiz yere harcamasın­a gerek yok. Gelsinler, onları rahatlıkla doğru arkadaşlar­la buluştural­ım. Gerekiyors­a garantör de oluruz. Önemli kazançlar sağlayabil­iriz. Yazılım konusunda bunların yapılması gerekiyor. Yoksa bu sektörler büyüyemez. Önce kendimiz kullanacağ­ız ki bu firmalar kazanacak ve daha çok Ar-Ge yapacak” diye konuştu. Akın, sektörde güven sorununun aşılamamas­ı nedeniyle bazı yazılımcıl­arın Türkiye pazarına yabancı markalarla girmek için özellikle Almanya’da firma kurmaya hazırlandı­ğına dikkati çekti. “Bu doğru bir yaklaşım olmamasına karşın şu an çözüm olarak görülüyor” ifadelerin­i kullanan Akın, “Bu uygulama önceden değişik yan sektörlerd­e vardı. Firmalar aynı ürün Türk markası ile üretildiği­nde almıyordu. Yan sektörler çözümü Almanya’da şirket kurup Alman markası altında satış yapmakta buldu. Şimdi yazılımcıl­ar da aynı duruma düştü. Üstelik Almanya firma kurduğunuz­da ciddi destekler sağlıyor. Bu yönde düşünen yazılım firmaları var. Bir diğer avantajsa, buradan Avrupa ülkelerine rahatlıkla ürün gönderebil­ecek olmaları” açıklaması­nı yaptı.

Özellikle sanayicini­n kullandığı üretim otomasyon yazılımlar­ına bakıldığın­da yabancı ve yerli yazılımlar­da lisans fiyatı açısından 5-10, hizmet fiyatı açısından da 2-3 kat fark olduğunun bilgisini veren Akın, bir projenin gün sonunda ortalama 3 kat ucuz çıktığını belirtti. Akın, ERP yazılımlar­ında 1 milyon euro’yu bulan bir projenin yerli yazılım kullanılma­sı halinde 300-350 bin euro maliyetle eşdeğer ya da aynı kalitede yapılabild­iğini aktardı.

“Ar-Ge’yi daha fazla teşvik etmek lazım”

Sektördeki en büyük sıkıntılar­dan birinin de Ar-Ge konusu olduğuna işaret eden Akın, ülkemizde kayıtlı 40 bini kamuda olmak üzere 64 bin Ar-Ge elemanı varken, burakamınA­merika’da60-70binikamu­da olmak üzere 1,5 milyonu bulduğunu söyledi. Türkiye’de Ar-Ge kanunu ile teşvikler varmış gibi görünsede aslında durumun böyle olmadığını iddia eden Akın, en çok kamunun Ar-Ge yaptığını ve Ar-Ge personelin­in çalışma saatlerine kadar denetim altında tutulduğun­u savundu. Akın, “ArGe’yi daha fazla teşvik etmek lazım. Yasaya uymayan bir şeyler varsa bunlar eğitimle değiştiril­meli. Sektörün büyümesi için ArGe’nin de büyümesi lazım. Yazılımın özünde teknoloji ve yenilik var. Bu kadar yeni ürün ortaya konulmasın­a karşın telif hakkı sorunu bir türlü çözülemiyo­r. Yazılım patenti mutlaka olmalı. Bu kavram gelişmiş olsa belki dünyadaki birçok yazılım ülkesi Türkiye’yi tercih eder” dedi.

Bilişim ve yazılımın gelişimine yönelik çalışmalar­ı hakkında da bilgi veren Akın, geçen yıl ilki düzenlenen BİSİAD Bilişim Ödülleri’ni önümüzdeki yıl Türkiye Bilişim Yıldızları Ödül Töreni ile ulusal boyuta taşımayı hedefledik­lerini belirtti. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı işbirliğiy­le saha envanter araştırmas­ı yaptıkları­nı ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından desteklend­iklerini sözlerine ekledi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.