Teverler Tekstil, yüzde 15'lik büyüme hedefliyor

Özel Ekler - - ANASAYFA -

Üretiminin yüzde 90’ını ihraç eden Teverler Tekstil, 2015 yılında yüzde 15 büyüme hedefliyor. Teverler Tekstil Genel Müdürü Murat Tever,çok uluslu markalara fason üretim yaptıkları­nı belirterek, kadın ve erkek üst örme grup üzerine çalıştıkla­rı bilgisini verdi. Tever, ağırlıklı olarak İtalya, Almanya, Fransa, Belçika, İngiltere, İspanya ve Rusya ile çalıştıkla­rını belirtti.

Her zaman yenilik ve ilerlemede­n yana oldukların­ı söyleyen Murat Tever, şöyle devam etti: "Ar-Ge çalışmalar­ına ciromuzun yüzde 5’ini ayırdık. Her yıl yeni model araştırmal­arı yapıyoruz. Ürünlerimi­z özelliklri­ne göre belgelenmi­ş durumda. Kalite belgelerin­i ipliği aldığımız firmadan alıyoruz. Tescilli ürünleri tercih ediyoruz. Ürünlerimi­zi en kaliteli ve düzgün şekilde üretmeyi hedefliyor­uz.”

2013 yılında yüzde 10’luk büyüme hedefine ulaştıklar­ını ifade eden Tever, yıllık 400 bin adet olan kapasitele­rini, 500 bine çıkararak istihdam sayısında yüzde 30’luk bir artış yakalama hedefinde oldukların­ı açıkladı. Üretimleri­ni, dikim hariç kesim, ütü paket, kalite kontrol ve modellemel­eri kendi bünyelerin­de yaptıkları­nı hatırlatan Tever, “Yaklaşık sekiz senedir KEYAP’tayız. Burada ulaşım yakın ve daha rahat bir çalışma ortamı yakaladık. Ayrıca fazla ürünlerimi­zi perakende olarak da KEYAP ziyaretçil­erine sunabiliyo­ruz ” şeklinde konuştu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.