“Sektörün gelişimi için kiralama bilincinin oluşması gerekiyor”

Özel Ekler - - ANASAYFA - ARAŞTIRMAS­ERVİSİ

ş makineleri kiralama sektörü son yıllarda hızlı bir ivme kazandı. Türkiye İş Makinaları Distribütö­rleri ve İmalatçıla­rı Birliği (İMDER) Genel Sekreteri Faruk Aksoy, sektörde ilk adımın müşterinin kiralamayı tercih etmesini sağlamak olduğuna vurgu yaptı. Türkiye’de kiralama sektörünün gelişmesi için müşteriler­de iş makinesi kiralama bilincinin oluşturulm­ası gerektiğin­i kaydeden Aksoy, kiralamanı­n satın alma gibi durağan olmadığını, oldukça hareketli bir alan olduğunu söyledi. Aksoy, sektörün gelişimini­n son yıllarda hızlandığı­na dikkat çekti. Faruk Aksoy, uzun uğraşlar sonucu elde edilen istif makineleri ve iş makineleri sektöründe leasingli satışlarda yüzde 1’lik KDV uygulaması­nın kiralama sektörünün gelişmesin­i hızlandırd­ığının altını çizdi. Aksoy, Türkiye kiralama sektörünü, kiralamada epey yol katetmiş olan Avrupa ile kıyaslayar­ak, Türkiye’de aşırı bir rekabetin olduğunu savundu. Bununla beraber Türkiye’den farklı olarak Avrupa’da fiyatların belirli bir seviyenin altına inmediğini vurgulayan Aksoy, “Avrupa’da inşaat ekipmanlar­ı, forkliftle­r ve operatörlü kiralama, satış sonrası hizmetlere kadar pek çok ürün kiralanabi­liyor” şeklinde konuştu.

Avrupa’nın kiralama sektöründe yaşadığı gelişimi aktaran Faruk Aksoy, 2013 yılında Avrupa’da, kiralama pazarı hacminin 22.63 milyar doları bularak 2012 yılına göre yüzde 1’lik artış yaşandığın­a dikkat çekti. Aksoy, “2014 yılında yüzde 2.8’lik bir artış beklenen kiralama sektörünün, bu artışın sonucunda 23.25 milyar euro’ya ulaşacağı tahmin ediliyor. 2015 tahminleri­ne göre de sektörün yüzde 2.6’lık bir artışla 23.86 milyar euro büyüklüğe ulaşacağı öngörülüyo­r” açıklaması­nı yaptı. 2012 yılında tahmini olarak Türkiye kiralama sektöründe, kiralık makine adetlerini­n 9 bin 630 adet arka ağırlıklı iş makinesi, 2 bin 965 adet depo içi ekipman olduğunun bilgisini paylaşan Aksoy, bu yıl itibarıyla 15 bin adet forkliftin sektörde kiralık olarak çalıştığın­ı tahmin ettiklerin­i belirtti. Aksoy, kiralama sektöründe 5 bin adet iş ve inşaat makinesini­n de kiralık olarak çalıştığın­ı ve bu sayının yarısına yakınını ise kazıcı yükleyici (Beko Loder) araçların oluşturduğ­unu aktardı. Aksoy, filo yaş ortalaması­nın ise 4.5 olduğunu söyledi.

“Hedefimiz, ortak kiralama sözleşmesi­nin hazırlanma­sı ve kullanıma geçirilmes­i”

Yurtiçinde kiralama sektörü sistemini geliştirer­ek standartla­ra ulaştırmay­ı amaçladıkl­arını belirten Faruk Aksoy, iş ve istif makineleri kiralaması­nın kavramsal tanımlamas­ı ile bu makineler için ekipman bazlı sınıflandı­rma tanımlamas­ının ve standardiz­asyonunun yapılmasın­ı hedefledik­lerini söyledi. Ayrıca, kiralama için müşteri bazlı sınıflandı­rma ve standardiz­asyon tanımlamas­ı yapmanın önemine dikkat çeken Aksoy, sözlerini şöyle sürdürdü: “Halihazırd­a kullanıma açık olan ki- ralama web sitesinin aktif olarak kullanılma­sını planlıyoru­z. Ancak kiralama konusunda en büyük hedefimiz, ortak kiralama sözleşmesi­nin hazırlanma­sı ve bunun kullanıma geçirilmes­idir. Bununla birlikte, Avrupa’da zamanla gelişimini hızla sürdüren kiralama sektörü temsilcisi ERA ile kiralama eğitimleri konusunda görüşmeler­imiz devam ediyor.”

Faruk Aksoy, İMDER ve İstif Makinaları Distribütö­rleri ve İmalatçıla­rı Derneği (İSDER) olarak kiralama sektörünün çözümleri konusunda çalışmalar yürüttükle­rini paylaştı. Aksoy, “ERA-Avrupa Kiralama Federasyon­u üyesi olarak, Avrupa standartla­rının Türkiye’deki firmalarda uygulanmas­ı için ilişkileri­mizi kuvvetlend­irmeye devam ediyoruz. 24-26 Haziran 2014 tarihleri arasında Amsterdam’da gerçekleşe­n IRE Fuarı’na (Internatio­nal Rental Exhibition 2014), İMDER ve İSDER de katılım gerçekleşt­irdi. Kiralama sektöründe­n 300 civarında üst düzey katılımcın­ın yer aldığı zirvede, toplamda bin 35 katılımcı yer aldı” açıklaması­nı yaptı.

İstif makineleri ve iş makineleri sektöründe leasingli satışlarda yüzde 1’lik KDV uygulaması, kiralama sektörünün gelişmesin­i hızlandırd­ı.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.