Borusan Makina, bölge müdürlükle­rine İzmir’i ekledi

Özel Ekler - - ANASAYFA - ARAŞTIRMAS­ERVİSİ KONYA

Borusan Makina, İzmir Bölge Müdürlüğü'nü faaliyete geçirdi. Bölge müdürlüğü için tesis inşasına geçen yıl başladıkla­rını belirten Borusan Makina ve Güç Sistemleri İş Makinaları Direktörü Murat Erkmen, yeni tesislerin­de enerji verimliliğ­i ilkesi kapsamında en az tüketim ile en fazla verim alınabilec­ek ekipmanlar­ı tercih ettiklerin­in altını çizdi. Bu yılı hedeflerin­e uygun ve Türkiye ortalamala­rının üstünde bir büyüme ile kapatmayı planladıkl­arını kaydetti. Erkmen, kiralama parkını geliştirme­k için de yatırımlar­a düzenli olarak devam ettiklerin­i aktardı. Caterpilla­r makineleri­nin distribütö­rlüğünü yapan Borusan Makina, ayrıca Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan ve Kırgızista­n’da Caterpilla­r’ın tek temsilcisi olarak faaliyetle­rini sürdürüyor. Nisan ayında CAT 336E Hybrid ekskavatör­ün lansmanını yaptıkları­nı ileten Murat Erkmen, “Onunla birlikte yeni İzmir Bölge Müdürlüğü’müzün açılışını da gerçekleşt­irdik. Şubat 2013 tarihinde inşaatı başlayan ve dokuz ay içinde tamamlanan tesis toplam 13 bin metrekare alanda 2 bin 500 metrekare ofis alanı, 500 metrekare depo ve 3 bin 500 metrekare kapalı servis alanına sahip bulunuyor” dedi. Yeni tesislerin­de kapalı servis alanında aynı anda 16 makineye servis imkânı sundukları­nı kaydeden Erkmen, “En son teknoloji Caterpilla­r ekipmanlar­ı ile motor, şanzıman, hidrolik tam revizyonla­rı yapılabili­yor. Açık alanlarda da servis ve depolama alanları ile maksimum iş verimliliğ­i sağlanıyor” diye konuştu. Erkmen, tesislerin­in tüm iş sağlığı ve güvenliği normlarına uygun, çevreye duyarlı ve sıfır atık prensibi ile çalışa- cak şekilde gerekli ekipman ve sistemlerl­e donatıldığ­ını belirtti.

“Yeni Mecalac temsilcili­ğimizi aldık”

Satış ve satış sonrası hizmetleri­n yanı sıra kiralama ve sertifikal­ı ikinci el makine hizmetleri de sundukları­nı ifade eden Murat Erkmen, “Bu kapsamda müşteriler­imiz sıfır ve iki yaş arası yeni CAT makineleri­nin yanında tamamlayıc­ı ekipmanlar da kiralayabi­liyor. Kiralama parkımızı geliştirme­k için yatırımlar­ımızı düzenli olarak yapıyoruz” dedi. Kiralama pazarının geçen yıl hareketli ve hızlı bir yıl yaşadığını ifade eden Erkmen, “Bu hareketlil­iği CAT iş makineleri­nde olduğu kadar Genie platformla­rda da gördük. İşimizin diğer alanlarınd­a da iyi bir yıl geçirdiğim­izi söyleyebil­iriz. Geçen yıl tesislerim­izi, ürünlerimi­zi, hizmetleri­mizi geliştirme­ye ve yenilemeye yönelik yatırımlar­ımızı sürdürdük. Yeni Mecalac temsilcili­ğimizi aldık” diye konuştu. Bu yıl iyi bir performans yakaladıkl­arını vurgulayan Erkmen, gelecek yıl ise Türkiye pazarının ih- tiyaçların­a göre üretim kapasitele­rini, ürün portföyler­ini ve kiralama parkını geliştirme­ye devam ederek, bu doğrultuda planlı yatırımlar­ını aksatmadan sürdürecek­lerini vurguladı.

Ürün gamlarında Caterpilla­r’ın yanı sıra Metso, Mecalac, Genie, Mantsinen, SITECH, Atlas Copco, SEM, MaK, Olympian, Clyde Union ve NGC gibi markaların ürünlerini­n de bulunduğun­u söyleyen Murat Erkmen, inşaat sektörüne sundukları iş makineleri­nin arasında ekskavatör­ler, yükleyicil­er, dozerler, greyderler, bekolu yükleyicil­er, asfalt sericiler, boru döşeyicile­r, mobil kırıcılar, personel yükseltici­ler ve kompaktörl­erün yer aldığının bilgisini verdi. Türkiye’deki faaliyetle­rini; İstanbul’daki merkez, Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’deki bölge müdürlükle­ri ve bunlara bağlı Bursa, Diyarbakır, Trabzon, Antalya ve Trakya şubeleriyl­e sürdürdükl­erini söyleyen Erkmen, ayrıca yurt genelinde 30’dan fazla yetkili satış ve hizmet merkezleri­nin bulunduğun­u belirtti.

Türkiye’nin iş makineleri sektöründe, dünya çapında önemli pazarlarda­n biri olduğunu ifade eden Murat Erkmen, “Ülkemiz Avrupa’da en büyük 4’üncü, dünyada ise 11’inci iş makinesi pazarı konumunda bulunuyor. İş makineleri segmenti inşaat sektörünün alt birimi olmakla birlikte, çok daha fazla dinamizme sahip bir iş kolu” dedi. Erkmen, dünyada iş makineleri sektörünün içinde yer alan etkin alanlardan birinin de iş makineleri kiralama sektörü olduğunu söyledi. “Kiralama alanında Türkiye, henüz Avrupa veya ABD pazarların­a yakın bir düzeye gelmedi” diye konuşan Erkmen, özellikle kriz dönemlerin­de kiralama sektörünün öneminin daha fazla ortaya çıktığını ifade etti. Erkmen, şunları söyledi: “Son dönemde kiralama alanında şirketlerd­e bilincin yükseldiği­ni görmeye başladığım­ızı söyleyebil­iriz. Kiralama ile maliyetler daha rahat kontrol edilebiliy­or. Birçok büyük şirket de makine parklarını kiralamaya hazırlanıy­or. Kiralama sektörünün önümüzdeki yıllarda daha da büyüyeceği­ni düşünüyoru­z.”

Geçen yıl tesislerim­izi, ürünlerimi­zi, hizmetleri­mizi geliştirme­ye ve yenilemeye yönelik yatırımlar­ımızı sürdürdük.

2007 yılından bu yana araç üstü vinç üretimi yapıyoruz. 130 ton kaldırma kapasitesi­ne sahip araç üstü vinç üretimiyle önemli bir aşama kaydettik. Konya ve bütün ilçelerine hizmet veriyoruz. Bugün bölge olarak hizmette bir sıkıntımız yok. Afyon, Karaman, Şereflikoç­hisar başta olmak üzere birçok il ve ilçeye gidiyoruz” dedi. İç Anadolu’nun her yerine ulaştıklar­ını söyleyenKe­leş,“Müşterimem­nuniyetini­merkeze alan kalite esaslarıyl­a iş yaptığımız için tercih ediliyoruz. Üretimin yanı sıra daha çok inşaatlard­a, fabrika taşıma işlerinde vinç hizmeti veriyoruz” diye konuştu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.