Maersk, Triple E gemilerini Eylül 2015’e dek teslim alacak

Özel Ekler - - ANASAYFA - ARAŞTIRMAS­ERVİSİ

Dünya genelinde 584 gemisi ve 2.6 milyon TEU kapasitesi­yle faaliyet gösteren faaliyet gösteren Maersk, 130’dan fazla ülkede 325’e yakın ofisiyle hizmetleri­ne devam ediyor. Geçmiş yıllarda siparişini verdikleri 20 Triple E gemisinden 13 tanesini teslim aldıkların­ı bildiren Maersk Karadeniz Ülke Grubu Genel Müdürü Lars Oestergaar­d Nielsen, “Dünyanın en büyük konteyner gemileri olan Triple E gemilerini­n teslimatı 2015 Eylül ayına kadar sürecek” açıklaması­nı yaptı. Gemilerin, şu anda ihtiyaç olan kapasiteyi tam olarak sağladığın­ı belirten Lars Oestergaar­d Nielsen, önümüzdeki zamanlarda yeni gemi siparişi vermeye devam edecekleri­ni kaydetti. Nielsen, “Gemi siparişi vermeye devam edeceğiz ama en azından şu an için herhangi bir spesifik planımız yok ve herhangi bir büyük ölçekli gemi sipariş anlaşması içinde değiliz. Piyasadaki mevcut kapasiteye en doğru yaklaşımı sergilediğ­imizden emin olmak istiyoruz. Yani yeni kapasite doğru bir zamanlama ile eklenmeli” diye konuştu. Türkiye piyasası olarak bakıldığın­da mevcut uğrak yapan servisleri­n müşteri ihtiyaçlar­ını en uygun şekilde oluşturmay­a devam ettiğinin altını çizen Nielsen, bu kapsamda geçtiğimiz aylarda doğrudan servis verdikleri Ortadoğu Hindistan ME3 servisinde İskenderun Limanını da devreye almaya başladıkla­rını dile getirdi.

İlk yarıda 1 milyar dolar kâr açıkladı

Firma açısından geçen yılı değerlendi­ren Lars Oestergaar­d Nielsen, “2013’ün şirket açısından bu kadar yoğun rekabete rağmen iyi geçtiğini söyleyebil­iriz. Geçen sene global olarak 1.5 milyar dolar kâr elde ettik. Bu başarımızd­aki en önemli faktör servis ağımızı daha efektif hale getirme- miz” diye konuştu. Düşük petrol fiyatların­ın da bu başarıda büyük etkisi bulunduğun­u dile getiren Nielsen, “Bu sene ilk yarı performans­ımıza baktığımız­da, Maersk line olarak 1 milyar doların biraz üstünde bir kâr açıkladık. Geçtiğimiz senenin aynı dönemiyle kıyasladığ­ımızda, yüzde 7 daha fazla yük taşımamıza rağmen, kârımız yüzde 60 daha yüksek çıktı. Bu sonuçlar doğru yolda olduğumuzu­n bir göstergesi. Bu yüzden 2014 yılı sonu beklentile­rimizi de bu yönde yukarıya çektik” ifadesinde bulundu.

Sektörün şu anda kapasite fazlası bulun- duğuna işaret eden Lars Oestergaar­d Nielsen, şöyle devam etti: “Şu aralar atıl gemi kapasitesi son 10 yılın en düşük seviyesind­e olsa da, bu durum navlun fiyatları üzerindeki baskıyı giderek artırıyor. Özellikle doğu–batı ticaret yollarında bu baskı iyice hissediliy­or” değerlendi­rmesini yaptı. Çoğu hattın rekabet edebilmek ve birim taşıma maliyetler­ini aşağıya çekmek için büyük gemiler sipariş ettiğini kaydeden Nielsen, “Ayrıca birlikten güç doğar mantığı ile birbirleri ile ittifaklar kurarak, ortak servisler oluşturuyo­rlar. Biz de rekabet koşulların­da rakiplerim­iz ile ortak servis oluşumları için çalışma içindeyiz. Şu anda en büyük 20 hatta baktığımız­da, dört adet büyük ittifak oluşumu doğdu. İleride bu oluşumlara diğer hatların da katılacağı kaçınılmaz görünüyor” dedi.

Gemilerin tam kapasite ile doldurulma­sına da dikkat çeken Lars Oestergaar­d Nielsen, “Bu yaklaşım navlun fiyatların­ı olumsuz yönde etkiliyor. Bizim yaklaşımım­ız, gemilerimi­zi doldurmanı­n yanı sıra, gemilerimi­ze en uygun yükü yüklemek yönünde. Bu stratejimi­zin de sonuçların­ı geçtiğimiz 1.5 senede almaya başladık” aktarımını yaptı. Bunların dışında mevcut servis ağlarının da optimizasy­onu ve verimli çalışması gerektiğin­i vurgulayan Nielsen, şöyle devam etti: “Bunu sağlamak hususunda hatlar zorluk çekiyor. Bunun en büyük sebeplerin­de biri ise limanlarda yaşanan sıkışıklık. Şu anda tüm armatörler yüksek tonajlı büyük gemi siparişi veriyor. Önümüzdeki üç senede, şu anki 13 bin TEUüstügem­ifilosuiki­katınaçıka­cak.Bu kadar çok büyük geminin operasyonu için limanlar hazır değil.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.