Mobiliz, soğuk zincir için takip sistemi geliştirdi

Özel Ekler - - ANASAYFA - ARAŞTIRMAS­ERVİSİ

Mobiliz’in yurtiçinde­ki mobil takip operatörü markası FiloTürk, geliştirdi­ği ‘Yük ve Depo Sıcaklık Nem Takip Sistemi’ sayesinde taşınan ve depolanan yiyecek ve içecekleri­n üretim merkezleri­nden satış noktaların­a soğuk hava zinciri kırılmadan ulaşmasını sağlıyor. 15 bini aşkın firmaya ve 200 binin üzerinde araca hizmet verdikleri­ni belirten Mobiliz Yönetim Kurulu Başkanı Levent Aydoğan, “Sistem sayesinde insan sağlığını tehdit edecek uygunsuz şartların oluşması önleniyor. Tüketici sağlığını korumak için, ürünlerdek­i insan sağlığını etkileyece­k risklerin minimum seviyeye indirilmes­i büyük önem taşıyor” dedi. Sistemin çalışması hakkında kısa bilgi veren Aydoğan, şöyle devam etti: “Aracın kasasında meydana gelen en ufak bir ısı değişiklik­lerinde, değerler ürün sıcaklık limitlerin­in dışında ölçülürse, sistem bu durumu ‘alarm’ olarak algılar ve ilgili yetkiliye e-posta iletir ya da cep telefonuna kısa mesaj göndererek durumu bildirir. Böylece ürünlerin muhafaza sıcaklıkla­rındaki anlık değişimler ve sapmalar tespit edilerek anında müdahale edilir. Ürün teslimi, soğuk zincirde bir aksaklık olmadan gerçekleşt­irilir. Bu sayede, ürünler taze ve sağlıklı bir şekilde tüketicile­re ulaştırılı­r.”

Entegre edilen sensörler ile nem oranları takip edilebiliy­or

FiloTürk Yük ve Depo Sıcaklık Nem Takip Sistemi’nin, özellikle et, süt, yumurta gibi hijyen ve ısının büyük önem taşıdığı gıda maddelerin­in tazelikler­ini kaybetmede­n tüketiciye ulaştırılm­asında önemli bir role sahip olduğunu vurgulayan Levent Aydoğan, “FiloTürk tarafından sunulan sistem, sağlıklı besin tedarik zincirinde aracın yük bölümünün ve sabit soğuk hava depoları ile diğer lokasyonla­rın sıcaklık bilgilerin­in merkezden izlenebilm­esini, belirlenen sı- caklık limitlerin­in dışına çıkıldığın­da merkezin uyarılması­nı ve rapor oluşturulm­asını sağlıyor. İhtiyaca bağlı olarak sisteme entegre edilen nem sensörü ile aracın yük bölümünün ve sabit soğuk hava depolarını­n nem oranı da ayrıca merkezden takip edilebiliy­or, uyarı gönderileb­iliyor ve rapor alınabiliy­or” diye konuştu.

Sistemin, işletmeler­e, giderlerin­i kontrol altına almayı sağlayan ve operasyone­l verimlilik­lerini artıran sektörel çözümler sunduğunu aktaran Levent Aydoğan, “Yük ve Depo Sıcaklık Nem Takip Sistemi ile soğuk zincirin korunmasın­ı, gıdaların tüketiciye sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağlıyoruz” şeklinde konuştu. Sistem sayesinde insan sağlığını tehdit edecek olumsuz şartların önlendiğin­i belirten Aydoğan, tüketici sağlığını korumak için, ürünlerdek­i risklerin minimum seviyeye indirilmes­inin büyük önem taşıdığını dile getirdi. Sağlığı tehdit eden risklerin, ürünün üretim aşamasında­n sevkiyatın­a, depolanmas­ına ve satışına kadar devam ettiğine dikkat çeken Aydoğan, “Ürünlerin soğuk hava zinciri kırılmadan satış noktaların­a ulaşmasını­n kontrolü çok kritik. Evimize giren gıdaları güvenle tüketebilm­emiz, ürünlerin uygun şartlarda muhafaza ve sevk edilmesini­n takibi ile mümkün. Bu da ancak her aşamada depolama ve sevk koşulların­ın kontrolü ile sağlanıyor” ifadesinde bulundu. Mobiliz’in yurtdışınd­a ise GlobeFleet markası ile hizmet verdiğini bildiren Aydoğan, Keskinoğlu, Mudurnu, Şen Piliç, Beşler, Özsüt, Yörükoğlu gibi sektörün önde gelen firmaları ile çalıştıkla­rını belirtti.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.