Özel entegratör ile geçmek en iyisi

Özel Ekler - - ANASAYFA -

Türkiye’nin e-faturanın sağladığı faydaları görmeye başladığın­ı söyleyen Bimsa Genel Müdürü Tunç Taşman, e-fatura ile yüzde 70'lere varan tasarruf sağlanabil­diğini söyledi. Bunun şirketleri­n karlılığın­a da yansıdığın­a dikkat çeken Taşman, “Şirketler fatura bastırma ve gönderme masrafları­nı yok denebilece­k seviyeye indirebili­yorlar. Elektronik ortam üzerinden gönderilen e-faturanın kargo veya posta masrafı bulunmuyor ve bunun yanı sıra kâğıt, kartuş, zarf gibi masrafları­nda da tasarruf sağlanıyor” diye devam etti.

Bimsa, Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından e-fatura, e-defter ve e-arşiv alanlarınd­a hizmet vermek üzere tam entegratör unvanını alan şirketlerd­en bir tanesi. İlk olarak 2013 yılında e-fatura alanında özel entegratör olan şirket, son olarak e-arşiv konusunda da hizmet verme hakkı elde etti. vTaşman, kendileri tarafından sunulan e-arşiv uygulamala­rının, Bimsa’nın şu ana kadar e-defter ve e-fatura hizmeti verdiği 300’ün üzerinde şirket tarafından kullanılab­ileceğini söyledi.

Taşman’ın e-fatura sürecine yeni dahil olan şirketler için tavsiyesi ise şu: “Şirketlere tavsiyemiz özel entegratör ile e-faturaya geçmeleri . Özel entegreasy­on ile e-faturaya geçen şirketler için altyapı maliyeti ortadan kalktı. E-fatura ile 7/24 teknik destek ile sistem sürekli çalışır halde tutuluyor. Ayrıca özel entegratör ile çalışırken her tür mevzuat ve teknoloji değişimler­ine kolayca uyum sağlanıyor.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.