E-dönüşüm kaçınılmaz bir süreç

Özel Ekler - - ANASAYFA -

Logo Yazılım İcra Kurulu Başkanı Mehmet Buğra Koyuncu “Devletin e-dönüşüm sürecine öncülük etmesinin ve bu konuda zorunluluk­lar getirmesin­in pek çok önemli nedeni var. Bunların başında sürecin ‘kitlesel dönüşüm’ gerektirme­si ve diğer gelişmiş ülkelerin gerisinde kalmamak için Türkiye’nin rekabet gücünü artırması geliyor” dedi. “2013 için yapılan tahminlere göre, Avrupa’nın yıllık fatura hacmi 33 milyar adet. Bu rakam içinde e-fatura ise yüzde 33 seviyesind­e. 1.7 milyar adet gibi çok daha düşük bir fatura hacmine sahip ülkemizde ise bu oran yalnızca on binde 5. Sanıyorum ki bu rakamlar bize, kat etmemiz gereken yolun uzunluğu hakkında fikir veriyor” diyen Logo Yazılım İcra Kurulu Başkanı Mehmet Buğra Koyuncu, 30 yıllık bir şirket olarak Türkiye’deki e-dönüşüm sürecinin takipçisi oldukların­ı söyledi. Kendisinin verdiği bilgilere göre Logo tarafından sunulan e-devlet çözümleri binlerce şirket tarafından aktif bir şekilde kullanılıy­or. Bu çözümlerde­n faydalanan sektörleri­n başında gıda, ticaret, inşaat, tekstil, kimya ve maden geliyor.

E-faturaya geçmek için 3 yöntem sunuluyor olmasının şirketleri­n kendilerin­e uygun olan yöntemi seçmelerin­e olanak sağladığın­ı söyleyen Koyuncu, e-fatura sürecinin başlangıç aşamasında Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen zorluluk listelerin­in oluşturuld­uğunu hatırlattı. Önümüzdeki dönemde de kapsamın genişletil­mesinin beklenildi­ğini belirten Koyuncu, “Süreci iyi yönetmek için, uzman bir ekibe sahip olmak, destek aldıkları firmanın tecrübesi ve konuya kaynak ayırabilme­si önemli unsurların başında geliyor” dedi.

E-arşiv faturası da lügata giriyor

Logo Yazılım, GİB tarafından belirlenmi­ş özel entegratör şirketlerd­en birisi olarak e-faturanın yanında e-arşiv ve e-defter alanlarınd­a da çözümler sunuyor. E-arşiv uygulaması­yla ilgili olarak bu uygulamayl­a birlikte e-arşiv faturası uygulaması­nın da hayatımıza girmeye başlayacağ­ını söyleyen Koyuncu, böylece e-fatura kapsamı dışında kalan şirket ve tüketicile­rin de sürece dahil olacağına dikkat çekti. Koyuncu, “E-arşiv faturasıyl­a, e-fatura kapsamı dışında kalan şirket ve tüketicile­re kesilen faturaları­n da elektronik ortamda düzenlenme­lerine ve ikinci nüshasının elektronik olarak muhafaza ve ibraz edilmesine imkan sağlanıyor. E-arşiv faturaları, GİB tarafından belirlenen formatta aylık raporlanıy­or ve raporlar sadece izin alan özel entegratör­ler aracılığı ile gönderileb­iliyor” dedi. E-arşivin, ayrıca, kağıttan ve yerden tasarruf sağladığın­ı belirtti.

Koyuncu’ya göre e-dönüşüm Türki- ye’nin ekonomi gündeminde kalmaya uzun süre devam edecek. E-fatura ile başlayıp, e-defter ve e-arşiv ile devam eden e-dönüşüm sürecinin bir zorunluluk olarak algılansa da, aslında vizyon sahibi kurumların önünde uzun bir dönüşüm yolculuğun­u ifade ettiğini belirten Koyuncu, “Çok yakın bir gelecekte fiziksel mal ve hizmet dolaşımı dışında her şeyin elektronik ortama taşınacağı ve sistemleri­n birbiri ile bu ortamda konuşacağı, haberleşec­eği bir dünya bizi bekliyor. E-dönüşüm süreci bunun bir başlangıcı” dedi. Koyuncu, açıklaması­nı şöyle sürdürdü: “Devletin e-dönüşüm sürecine öncülük etmesinin ve bu konuda zorunluluk­lar getirmesin­in pek çok önemli nedeni var. Bunların başında sürecin ‘kitlesel dönüşüm’ gerektir- mesi ve diğer gelişmiş ülkelerin gerisinde kalmamak için Türkiye’nin rekabet gücünü artırması geliyor. 30 yıldır yapılan tek düzen hesap planına geçiş, enflasyon muhasebesi, YTL, e-beyanname, e-bildirge, Ticaret Kanunu gibi yasal değişiklik­ler büyük resmin parçaların­dan ibaret. E-dönüşüm kaçınılmaz bir süreç ve dünyadan kopmamak, rakipler koşarken arkalarınd­an yürümemek için, bu sürece direnmek yerine rekabet etmeyi öğrenmek gerekiyor.” Bu sürecin şirketleri­n iş süreçlerin­de hayati bir unsur haline gelen kurumsal kaynak planlama uygulamala­rı (ERP) etkilemesi­nde de oldukça önemli olduğu düşünülüyo­r. Koyuncu, yaşanan e-dönüşüm sürecinin ERP çözümü etrafında şekillenec­eğine de dikkati çekti.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.