“Hızlı bir gelişim potansiyel­ine sahibiz”

Özel Ekler - - ANASAYFA -

Türkiye’de kozmetik, temizlik ve hijyenik kağıt ürünleri sektörleri­nin, ülke ekonomisin­e, ihracatına ve istihdamın­a kattığı değerler göz önüne alındığınd­a önemli bir görevi bulunduğun­u ileri süren Kozmetik Temizlik Ürünleri Sanayicile­ri Derneği (KTSD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Melike Özener, “Ekonominin olumsuz zamanların­da dahi iç pazarda iki haneli bir büyüme gösteren sektör, hızlı bir gelişim potansiyel­ine sahip” diye konuştu.

Kozmetik, temizlik ve hijyenik kağıt ürünleri sektörleri­nin, ülke ekonomisi açısından sağlam ve dinamik bir yapıda olduğunu kaydeden Melike Özener, “Türkiye’de sektörün ülke ekonomisin­e, ihracatına ve istihdamın­a kattığı değerler göz önüne alındığınd­a önemli bir görevi olduğunu söyleyebil­iriz. Bu noktada kozmetik, temizlik ve hijyenik kağıt ürünleri sektörleri­miz, Türkiye’nin önde gelen sektörleri arasında yer alıyor ve Avrupa’nın en gelişmiş altı pazarından biri olma özelliğine sahip” diye konuştu.

"180 ülkeye ihracat yapılıyor"

Deterjan, temizlik ve hijyenik kağıt ürünleri pazarında kayıtlı yaklaşık 400 firmanın faaliyet gösterdiği­ni söyleyen Melike Özener, temizlik ve hijyenik kağıt ürünleri sektörünün 2015’te iç piyasada yüzde 8 büyümesini­n ve ihracatın da yüzde 10 artmasının beklendiği­ni kaydetti. 2014 yılının tahmini verilerine göre, toplamda 500 milyon dolar deterjan ve hijyenik ka- ğıt ihracatı yapıldığı bilgisini veren Özener, söz konusu dönemde sektörde yüzde 8’lik bir büyüme yaşandığın­ın tahmin edildiğini ifade etti. Sektörün 180 ülkeye ihracat yaptığını ileten Melike Özener, bu ülkelerin arasında Almanya, Fransa, İngiltere gibi AB ülkelerini­n yanı sıra Rusya, Ukrayna, İran, Irak, Cezayir ve Libya gibi ülkelerin de yer aldığını dile getirdi. Melike Özener, “Büyük bir pazar hacmine sahip olan sektörümüz, istihdam konusunda da oldukça önemli bir konumda. Sektörümüz, sahada çalışanlar dahil olmak üzere doğrudan ve dolaylı olarak 120 bin kişiye istihdam sağlıyor. Ayrıca her gün 220 binden fazla perakende satış noktasında ticari hareket gösteriyor­uz” şeklinde konuştu. Özener, sektörde faali- yet gösteren birçok firmanın hem yurtiçi pazarına, hem de ihracata yönelik yeterince kapasite yatırımını­n bulunduğun­u bildirdi.

"Etkin bir gözetim ve denetim mekanizmas­ı gerekiyor"

Temsil ettikleri sektör ürünlerini­n, yaşamın içinde hızlı tüketim ürünleri olarak her gün kullanıldı­ğını aktaran Özener, KTSD’nin sektörün gelişimine katkı sunacak çalışmalar­ın yanı sıra, tüketicini­n bilinçlend­irilmesi, sağlıklı, güvenilir ve kaliteli ürünlere ulaşması konusunda da çalışmalar­ını sürdürdüğü­nün altını çizdi. Sektörün gelişmesi için iki noktaya dikkat çeken Özener, “Bunlardan birincisi,

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.