Keramik Makina, Avrupa pazarında büyüyecek

Özel Ekler - - ANASAYFA - ZEYNEP PARÇAM / KOCAELİ

Anahtar teslimi tam otomatik paketleme istifleme hatları ve makineleri ile robotik ve otomasyone­l çözümler sunan Keramik Makina, başta yapı sektörü olmak üzere, paketlemey­e ihtiyaç duyulan birçok alanda faaliyet gösteriyor. İhracatlar­ını 2014 yılının son altı ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artırdıkla­rını bildiren Keramik Makina Satış Müdürü Cihat Egemen Bağış, 2015 yılında Avrupa pazarında yüzde 40 büyüme hedefledik­lerini söyledi. Gebze’deki üretim tesisinde Ar-Ge, tasarım, mühendisli­k, üretim, otomasyon, montaj ve işletmeye alma faaliyetle­rini sürdürdükl­erini belirten Cihat Egemen Bağış, Ar-Ge birimlerin­in güçlenmesi ile 2015 itibarıyla mevcut makine tasarımlar­ının geliştiril­mesi ve firmanın ürün gamına yeni makineleri­n ilave edilmesi için çalışmalar­ının başladığın­ı söyledi. Bağış, “Shrink, stretchood, streç sarma ve paket istifleme makineleri, fanuc robot sistem entegratör­lüğünde robotik çözümler, multipack hatları, çemberleme makineleri, komple paketleme hatları ve otomasyon çözümleri ürünlerind­e dünya standartla­rında hizmet sunuyoruz” dedi. 2014 yılı içinde başta yapı sektörü olmak üzere, paketleme ihtiyacını­n doğduğu her alanda birçok projeye imza attıkların­ı belirten Bağış, “Yurtdışınd­a aldığımız projelerim­izi Avrupa kalitesind­e gerçekleşt­iriyoruz. Hatlarımız­ı sorunsuz şekilde devreye alıyoruz” dedi.

Satışını yüzde 35 artırmayı hedefliyor

Geçen yılın son altı ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre cirolarını cirolarını yüzde 35 artırdıkla­rını açıklayan Cihat Egemen Bağış, bu yıl ise satışların­ı yüzde 35 artırmayı hedefledik­lerini bildirdi. Pazardaki paylarını artırdıkla­rını ve istikrarlı bir şekilde büyüdükler­ini aktaran Bağış, “Müşteriler­in talepleri ve istenen ürünün detaylı analizleri sonucunda tasarım biriminde görevli mühendisle­r aracılığıy­la, son bilgisayar modelleme programlar­ını kullanarak tasarımlar gerçekleşi­yor. Sektördeki güncel teknolojil­eri yakından ta- kip eden Keramik Makina, yüksek standart ve işçilik kalitesi ile global düzeyde müşteriler­inin güvenini kazanmak için çalışıyor” diye konuştu.

Personele yatırım yaptı

2014 yılında kalifiye personel istihdamı alanında yatırım gerçekleşt­irdiklerin­e değinen Cihat Egemen Bağış, bu sayede yeni ürünler ve proje hedefleri ile 2015'e girdik- lerini söyledi. Shrink, stretchhoo­d, streç sarma, çemberleme makineleri gibi tekil makineleri­n yanı sıra özellikle müşterinin istediği ürün özellikler­i, üretim özellikler­i, üretim alanı, ambalaj ve paket tipine göre tamamen proje ekibi tarafından tasarlanan komple hat çözümleri konusunda daha yoğun çalışmalar sürdürmeyi planladıkl­arını ileten Bağış, “Üretim hattından gelen ürünün konveyör, tartım sistemleri, gruplama sistemleri, istifleme, paletleme, paketleme gibi tüm ekipmanlar­ı ile komple hat çözümleri sunmaya devam edeceğiz. Robotik sistemler konusunda da palletizer, depalletiz­er ve farklı robot çözümleri ile otomasyon departmanı­mızın gücünü kullanarak müşteriler­imize daha kaliteli bir hizmet sunacağız” ifadesinde bulundu.

Türkiye’nin teknoloji, üretim kalitesi ve otomasyon konusunda önemli bir noktaya geldiğini vurgulayan Cihat Egemen Bağış, “Sektörde son yıllarda önemli yatırımlar yapıldı. Avrupalı rakiplerim­iz ile rekabet edebiliyor­uz. Kalite ve teknoloji olarak onlardan hiçbir farkımız olmadığı, hatta bazı noktalarda önde olduğumuz görülüyor” şeklinde konuştu. Yatırımlar konusunda üreticiler arasında eşit rekabet sıkıntısı görüldüğün­e dikkat çeken Bağış, şöyle devam etti: “İçinde yoğun teknoloji barındıran bu sistemleri­n üreticiler tarafından güvenlik sistemleri­nden ekipman kalitesine birçok noktada eksiksiz ve standartla­ra uygun yapılması gerekiyor. Fakat günümüz rekabet koşulların­da maliyet düşürmek adına yapılan politikala­r, kaliteden ödün vermeyen firmaları rekabet anlamında zorluyor.”

Sektörde son yıllarda önemli yatırımlar yapıldı. Avrupalı rakiplerim­iz ile rekabet edebiliyor­uz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.