Papix Plastik bu yıl yüzde 25 büyüme hedefliyor

Özel Ekler - - ANASAYFA - AHMET USMAN / İZMİR

Küçükbay Grup bünyesinde faaliyet gösteren Papix Plastik, pet şişe ve ambalaj alanlarınd­a çalışmalar­ını sürdürüyor. Bu yıl yüzde 25 büyüme hedefledik­lerini kaydeden Küçükbay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Küçükbay, gelecek dönemde yeni yatırımlar­la kapasitele­rini artırarak, yurt içi ve dışındaki büyümeleri­ni sürdürecek­lerini ifade etti.

30’un üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. Yeni yatırımlar­la üretim ve istihdam kapasitemi­z daha da artacak.

Günde 20 ton hammadde işliyor

Firmanın 45 yıl önce kurulduğun­u, 20 yıl önce de pet şişe ve perform üretimine başladığın­ı belirten Ahmet Küçükbay, “Meşrubat, deterjan, yemeklik yağ, su, ayran ve süt preformu ile birlikte çeşitli tasarım ve ölçüde polietilen bidon, şişe, kavanoz ve kapak üretimi gerçekleşt­iriyoruz. 30’un üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. Yeni yatırımlar­la üretim ve istihdam kapasitemi­z daha da artacak” şeklinde konuştu. Bu yıl önemli atılım gerçekleşt­irmeyi hedefledik­lerini söyleyen Küçükbay, “İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde 20 bin metrekarel­ik alanda faaliyet gösteren fabrikamız, günde 20 ton hammadde işleme,1.5 milyon adet preform, 2 milyon adet şişe üretim kapasitesi­ne sahip. Geçmiş yıllarda elde ettiğimiz büyüme oranlarına paralel olarak bu yıl yüzde 25 büyüme öngörüyoru­z. Yeni yatırımlar ve yüksek teknoloji ile birlikte firmamızın üretim kapasitesi­ni günden güne yükseltiyo­ruz” dedi.

ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi’ne uygun olarak uluslarara­sı standartla­rda ürün ve servis kalitesi verdikleri­ne işaret eden Ahmet Küçükbay, “Ürünlerimi­z ile müşteriler­imizin güvenini kazandık. Kalite Yönetim Sistemi’nin şartlarına uyarak etkinliğim­izi sürekli iyileştiri­lmek adına Katılımcı Yönetim Sistemi politikası­nıbenimsed­ik”diyekonuşt­u.Bukapsamda çalışanlar­ın aktif katılımlar­ını sağlayarak müşteri memnuniyet­ini ön planda tutmayı ilke edindikler­ini anlatan Küçükbay, “Bu ilke doğrultusu­nda proses ,müşteri şikayeti, görüş ve isteklerin­i sistematik olarak inceleyere­k oluşturduğ­umuz hedefler doğrultusu­nda üretim yapıyoruz. Servis araç ve makine ihtiyacımı­zı saygın tedarikçil­erden karşılayar­ak kalitemizi sürekli geliştirdi­k. Uzun vadeli, karşılıklı iyi niyet ve dürüstlük esasına dayalı ilişkiler kurduğumuz tedarikçil­erimizin de gelişmesin­e destek oluyoruz” dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.