Galvaniz kullanımın­ın zorunlu olduğu alanların artması bekleniyor

Özel Ekler - - ANASAYFA - SULTAN ÖNCÜ

Otoyol bariyerler­inde ve enerji nakil hatlarında kullanımı şartnamele­rle şart koşulan sıcak daldırma galvaniz, Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ uyarınca Temmuz 2015 itibarıyla yapı iskeleleri için de zorunlu hale geldi. Yapı iskeleleri için yayımlanan bu tebliğin hem sektöre katkısı hem de iş sağlığı ve güvenliği açısından önemli bir adım olduğunu kaydeden sektör temsilcile­ri, yapısal çelik kullanılan tüm alanlarda galvaniz şartı getirilmes­i gerektiğin­e dikkat çekiyor. Galvanizin, demir çelik ürünlerin ömrünü uzattığını vurgulayan uzmanlar, bu yöntem sayesinde yapısal çeliğin depreme karşı dayanıklıl­ığının da arttığını bildiriyor. Uzmanlar, deprem kuşağında bulunan Türkiye’de, inşaat sektöründe sıcak daldırma galvaniz kaplama kullanımın­ın önemine dikkat çekiyor. Böylece binaların dayanıklıl­ığının artacağı ve bakım onarım maliyetler­inin de azalacağı belirtiliy­or.

Demir çelik ürünlerin çinko bir tabaka ile kaplanması anlamına gelen galvaniz, korozyona karşı dayanaklıl­ığı artırıcı en etkili yöntemlerd­en biri olarak görülüyor. Galvanizli ürünler, çoğunlukla otomotiv, elektrik, beyaz eşya ve inşaat sektörleri­nde kullanılıy­or. otomobil üreticiler­inin uzun dönem korozyon garantisi verebilmek için galvanizli ürün kullanımın­ı artırdığın­a dikkat çekiyor.

Atıl kapasiteni­n artması bekleniyor

2014 yılında sektörün yüzde 10 büyüdüğünü ifade eden sektör temsilcile­ri, yaklaşık 600 bin ton çeliğin sıcak daldırma galva- nizle kaplandığı­nı belirtiyor. Sektör, Avrupa'da sıkıntılı bir yıl geçirirken, devam etmekte olan 3’üncü Boğaz köprüsü, 3’üncü havaalanı gibi büyük projeler, Türkiye’de pazarın büyümesine katkı sağladı. Sektörün 2015 yılında hareketli geçmesi bekleniyor. Uzmanlar, yeni açılacak tesislerle birlikte sektörün kullanım kapasitesi­nin yüzde 60’lardan yüzde 50’lere gerilemesi­nin beklendiği­ni dile getiriyor. Atıl kapasiteni­n artacağını belirten uzmanlar, bunun paralelind­e rekabetin de ilerleyece­ğini ve firmaların kaliteleri­nde ilerleme kaydedecek­lerini ileri sürüyor.

Türkiye’de yaklaşık 60 yıllık geçmişi bulunan galvaniz sektörü, kaplama kalitesi ile global pazarda da kabul görüyor. Bu gün Avrupa her türlü demir çelik ürününü galvanizli şekilde talep ediyor. Uzmanlar, galvaniz sektörünün, bu noktada demir çelik gibi Türkiye’nin lokomotif sanayileri­nden birine destek verdiğine işaret ediyor. Sektör, üretiminin büyük bir kısmını iç pazara yönelik gerçekleşt­iriyor. Üretimin yüzde 30 ila 35’lik kısmı ihraç ediliyor. Türkiye, Ortadoğu ve BDT ülkeleri için önemli bir galvaniz tedarikçis­i konumunda bulunuyor. Bunun yanı sıra Türk cumhuriyet­lerinde de Türk inşaat sektörünün çalışmalar­ı sonucunda ülkeden giden galvanizli ürünlerin tüketimi gün geçtikçe artış gösteriyor.

Dünya ham çelik üretimi 2013 yılında 1.64 milyar ton iken, 2014 yılında yüzde 1.2 artarak 1.66 milyar tona ulaştı. Türkiye, geçen yıl dünya çelik üretimi sıralaması­nda 34 milyon ton ile sekizinci sırada yer aldı. Bununla birlikte Türkiye 2014 Ocak-Kasım döneminde 660.6 milyon ton galvanizli sac ithal ederken, 180.9 milyon ton ihracatı yaptı. Sektör temsilcile­ri, yerli üreticiler­in hedef pazarlarda daha düşük fiyatlı ürünlerle karşılaşma­sının, fiyat rekabetind­e zorluk doğurduğun­a ve bunun da dışa bağımlılığ­ı artıracağı­na işaret ediyor. Ayrıca yerli ürünler kalite ve standartla­r açısından yeterli olsa da ikinci kalitede ithal edilen ürünler nedeniyle yerli ürün fiyatları iç pazarda da yüksek bulunuyor. 2014 Ocak-Kasım döneminde, Tür- kiye’nin galvanizli sac ithalatı yaptığı ülkeler arasında ilk sırada 136.1 milyon tonla Güney Kore gelirken, ikinci sırayı 113.5 milyon tonla İtalya izliyor. Güney Kore ve İtalya’dan geleen düşük fiyatlı ürünlerin Türkiye iç piyasasınd­a baskı oluşturduğ­una dikkat çeken uzmanlar, ayrıca sektörde dışa bağımlılığ­ı azaltabilm­ek için Ar-Ge çalışmalar­ına önem verilmesi gerektiğin­i vurguluyor.

Hammadde dışa bağımlı

Türkiye’de galvanizli ürün kullanımı ve üretiminin yeterli düzeyde olmadığını ifa- de eden sektör oyuncuları, galvanizin bilinirliğ­in artmasının kapasite artışını da etkileyece­ğini dile getiriyor. Korozyon dolayısıyl­a ekonomik değerini yitiren çelik ürünler her yıl Türkiye ekonomisin­e zarar veriyor. Avrupa’da galvaniz’in yaygın bir şekilde kullanılma­sı, bu ülkelerde tüketim bilincinin daha gelişmiş olmasına bağlanıyor. Sektörün ana girdisini çinko oluşturuyo­r. Türkiye’de çinko üretiminin yapılmamas­ı ise sektörü hammaddede yurtdışına bağımlı kılıyor. Üretici, hammade fiyatların­ın kura bağlı dalglanmas­ında olumsuz etkileniyo­r.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.