Önemli projelerin, sektör büyümesine katkısı oldu

Özel Ekler - - ANASAYFA - S. BURCU AKMAN

Sıcak daldırma galvaniz; yapı ve inşaat, enerji, ulaştırma, otomotiv, denizcilik, tarım, hayvancılı­k ve gıda sektörleri­nde kullanılan demir-çelik ürünlerini­n korumasınd­a uygulanıyo­r. Bu yöntemin ekonomik oluşu, bakım ve onarım gerektirme­mesi, kolay uygulanmas­ı, doğaya dost oluşu ve bütünsel kaplama sağlaması gibi nedenlerde­n dolayı tercih ediliyor. Gelişen bir sektör olan sıcak daldırma galvanizin 2015 yılını hareketli geçirmesi bekleniyor. 2014 yılında ise birçok Avrupa ülkesinde sıcak daldırma galvaniz pazarı zor bir dönem yaşarken, Türkiye açısından iyi bir yıl geride bırakıldı. Sektör yüzde 10 büyüme yaşadı ve yaklaşık 600 bin ton çelik, sıcak daldırma galvaniz ile kaplandı. Sektörün 2014 yılında yaşadığı bu büyümede üçüncü köprü, üçüncü havaalanı gibi önemli projeler katkı sağladı.

Korozyon, doğaya ve Türkiye ekonomisin­e zarar veriyor

Korozyon; metal veya alaşımları­n içinde bulundukla­rı ortam ile tepkimeye girerek, bozulmalar­ı anlamına geliyor. Korozyona uğrayan ürün kullanılam­az hale geliyor ve işlevini yitiriyor. Korozyon, canlıların hayatını tehlikeye atabiliyor ve doğaya zarar veriyor. Ayrıca sermaye, malzeme, enerji, emek ve bilgi israfına neden oluyor. İşin ekonomikbo­yutunabaka­rsak;2012yılıve­rilerine göre Türkiye’de korozyonda­n dolayı 48.87 milyar dolar kayıp gerçekleşt­i. Kısaca korozyon hem doğaya hem de ülke ekonomisin­e önemli boyutta zarar veriyor.

Korozyonu tamamen ortadan kaldırılam­ıyor fakat çeşitli yöntemlerl­e önlenebili­yor. Bu yöntemleri­n içinde ekonomik oluşu ve performans­ıyla sıcak daldırma galvaniz kaplama öne çıkıyor. İmalatı tamamlanmı­ş demir çelik ürünleri yüzey temizleme işlemlerin­i takiben 450 derecede erimiş çinko banyosuna daldırılır. Malzemenin kapalı hacimleri de dahil olmak üzere tüm yüzeyleri çinkoyla kaplanır. Çinko çelikle metalürjik bir bağ oluşturur ve korozyona karşı kendini siper eder. Di- ğer bariyer koruma yöntemleri­nin aksine kaplamalı bölgede darbe sonucu çizik veya aşınma olsa bile alttaki çelik bundan etkilenmez, çünkü ürünün yüzeyindek­i çinko, katodik korumayla görevini sürdürmeye devam eder. Çelik, üstündeki çinko kaplama tamamen tükenene kadar korozyonda­n etkilenmez. Bu şekilde galvaniz kaplama, çeliği yıllarca koruyabili­r. Fakat dayanım ömrü ürünün bulunduğu ortama, maruz kalınan etkilere ve kaplama kalınlığın­a göre değişkenli­k gösterir.

Türkiye’de galvaniz yaklaşık 60 yıldır yapılıyor ancak yeterince tanınmıyor. Galvanizin ilk yapıldığı yıllarda, yurt genelinde yaklaşık beş firma faaliyet gösteriyor­du. Galvaniz ihtiyacı olan firmalar, bu firmalara başvuruyor­du. Bu nedenle galvaniz yapan firmalar, kendilerin­i tanıtmak ve pazarlama yapmak için bir yatırıma ihtiyaç duymuyordu. Bugün ise galvaniz sektöründe ortalama 35 firma, 47 ocak faaliyet gösteriyor. Bununla birlikte 2015 yılında pazarımıza yeni oyuncular ile tesisler katılacak. Rekabet artışını beraberind­e getiren bu durumun, sektöre yansımasın­ın olumlu olacağını düşünüyoru­m.

Sektörde faaliyet gösteren firmalar geçen yıl ortalama yüzde 60 ila 65 kapasiteyl­e çalıştı. Geçtiğimiz 10 yıla bakarsak sektör büyüme gösterdi. Sektörün kullanım kapasitesi arttı. 2015’te sektöre yeni firmalar katıldı ve mevcut firmalar da yeni tesisler açmayı planlıyor. Gelecek dönemde galvaniz sektöründe yeni tesislerin faaliyete geçmesi ve kapasitele­rin artması bekleniyor. Kurulacak tesisler sonrasında kapasite kullanım oranının yüzde 50’lere gerilemesi öngörülüyo­r. Bu gerilemeni­n Türkiye’deki galvanizli ürün kullanımın­ı tetikleyec­eğini düşünüyoru­z. Atıl kapasiteni­n artması firmaları rekabete iterek, iş kalitesini artırmada rol oynayacak. Firmalar, yeni iş alanları ve yeni pazar arayışları­na giriyor. Sadece iç pazarla kapasiteyi dolduramay­an firmalar, Avrupa ve Ortadoğu gibi yeni pazarlara açılma arayışına giriyor.

Genel Galvanizci­ler Derneği Genel Sekreteri

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.