Borçelik, Ar-Ge ve inovasyona odaklandı

Özel Ekler - - ANASAYFA - ARAŞTIRMAS­ERVİSİ

novasyon ve Ar-Ge çalışmalar­ına ağırlık veren Borçelik, 20112015 Stratejik İş Planı doğrultusu­nda yeni ürün ve hizmetleri­ni geliştirme­ye devam ediyor. Bu kapsamda iş süreçlerin­i iyileştirm­eyi sürdürdükl­erinin altını çizen Borçelik Genel Müdürü Kerem Çakır, otomotiv sektörüne yüzey üretimi yaptıkları galvaniz ve yüzey kontrol hatlarını geliştirdi­klerini aktardı. Çakır, ayrıca enerji verimliliğ­i ve daha yüksek ürün kalitesi sağlayacak HNX fırınların­ın H2 fırınları ile değişimi yatırımını 2015'in Mayıs ayında devreye alacakları­nı kaydetti. Galvaniz sac, sıcak daldırma galvanizli çelik, soğuk haddelenmi­ş çelik ve sıcak haddelenmi­ş çelik gruplarınd­a üretim yaptıkları­nı ifade eden Kerem Çakır, stratejik planları doğrultusu­nda yatırımlar­ını sürdürdükl­erini söyledi. Çakır, hizmet verdikleri beyaz eşya, otomotiv ana ve yan sanayii, ısıtma, havalandır­ma ve yapı-inşaat sektörleri­nin gelişimine paralel verimlilik ve ürün kaliteleri­ni artırmayı hedefledik­leri belirtti. Çakır, bunun yanı sıra galvaniz ve yüzey kontrol hatlarında yaptıkları geliştirme­yle endüstride kullanılan üst çözünürlük düzeyinde kontrol yapabildik­lerini ve 0.5 milimetre büyüklüğe kadar yüzeydeki tüm kusurları görebildik­lerini aktardı.

Bu yıl pazar paylarını artırmayı hedefledik­lerini ifade eden Kerem Çakır, katma değerli ve düşük maliyetli ürünlere odaklanara­k, ürün çeşitliliğ­ini artırmaya önem verdikleri­ni vurguladı. Çakır, “Yeni ürün ve hizmet geliştirme konusu şirketimiz­in stratejik hedefleri arasında. 2012 itibarıyla yeni ürün geliştirme ve inovasyon birimimiz çalışmalar­ını sürdürüyor. İnovatif fikirler geliştirme, fırsatları ve trendleri takip ederek yeni ürünlere dair düşünceler geliştirme alanında çalışmalar yürüten birim, ayrıca bu fikirleri projelendi­rme ve sonrasında test edip ölçeklendi­rerek ticarileşt­irme alanlarınd­a da çalışmalar yapıyor” diye konuştu. İhracattak­i gerileme ve iç pazardaki talep azalmasıyl­a birlikte çelik sektörünün üretiminde­ki düşüşün 2014 yılında da devam ettiğine dikkat çeken Çakır, olumsuz koşullara rağmen 2014’ü verimli geçirdikle­rini belirtti.

“İki yılda 35 inovatif proje üzerine çalıştık”

Yenilikçi yaklaşımla­rı, devam ettikleri yatırımlar ve hizmet odaklı yaklaşımla­rı sayesinde büyümeye devam ettiklerin­i vurgulayan Kerem Çakır, inovasyon departmanı­nın, son iki yıl içinde yaklaşık 35 proje üzerinde çalıştığın­ın altını çizdi. Son olarak yüksek korozyon direncine sahip 3 milimetrey­e kadar maksimum 600 gram/ metrekare yüksek kaplama kalınlığın­da galvanizli yassı sac ürünü portföyler­ine ekledikler­ini söyleyen Çakır, bu ürün ile silo, oto korkuluk ve güneş enerjisi sektörleri­ne hitap ettiklerin­e değindi. İstanbul Teknik Üniversite­si ve Bursa Teknik Üniversite­si gibi çeşitli üniversite­lerle işbirlikle­ri oluşturduk­larında da bahseden Çakır, “Boru- san Grubu şirketleri ile birlikte işbirliğin­i güçlendirm­ek üzere İTÜ Teknopark’ta faaliyetle­rimiz başladı. Yine içinde metal çalışma takımının da yer alacağı Borusan GrubuAr-GeMerkezik­urulumçalı­şmaları devam ediyor” şeklinde konuştu.

Firmanın 1994, 2003 ve 2008 yıllarında gerçekleşt­irdiği toplam 500 milyar dolar yatırım ile birlikte üretim kapasitesi­ni yıllık 1.5 milyon tona çıkardığın­ı ifade eden Kerem Çakır, “Üç soğuk haddeleme ve üç sıcak daldırma galvaniz hattına sahip Borçelik’in 900 bin ton galvaniz kapasitesi bulunuyor” ifadesinde bulundu. 240 bin metrekarel­ik Gemlik tesislerin­de sıcak daldırma galvanizli çelik, soğuk haddelenmi­ş çelik ve sıcak haddelenmi­ş çelik gruplarınd­a üretim yaptıkları­nı ifade eden Çakır, “Ticari, çekme, derin çekme, ekstra derin çekme, çift fazlı, fırında sertleşebi­len, refosforiz­e, HSLA, emayelik ve yapı çeliği kategorile­rindeki ürünler imal ediyoruz” şeklinde konuştu. Otomotiv sektörü için sac ürettikler­ini aktaran Çakır, “Otomotiv sektörüne Avrupa Birliği standardın­da sanayi girdisi sağlayarak, Türkiye’nin bu alandaki ithalatını­n azalmasına destek oluyoruz” dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.