Çevsan, yeni tesisi ile kadın istihdamın­a ağırlık verecek

Özel Ekler - - ANASAYFA -

Diyarbakır, Mardin ve Batman’da altı tesisi ile faaliyet gösteren Çevsan, ambalaj atıklarını­n toplanması, taşınması ve ayrıştırıl­ması ile cam ve plastik atıkların hammaddeye dönüşümünü sağlıyor. Diyarbakır’da dört farklı tesiste 200 kişi, toplamda altı lokasyonda­ki geri dönüşüm tesisinde ise 300 kişiyi istihdam eden Çevsan, bu yıl yeni bir tesis yatırımı yapacak. Faaliyet alanlarına sentetik çuval üretimini de dahil etmeye hazırlanan firma, bu alanda ağırlıklı kadın istihdamı sağlama hedefiyle dikkat çekiyor.

Atık maddelerin toplanması, taşınması ve ayrıştırıl­ması ile cam ve plastik atıkların hammaddeye dönüşümünü sağlayan Çevsan Atık Geri Dönüşüm Sistemleri, 1998 yılından bu yana bölgede faaliyet gösteriyor. Toplamda altı lokasyonda hizmet veren firma, 2016 yılında yüzde 10 büyüme hedefliyor. Çevsan, bu hedefe paralel olarak, bu yıl sonuna kadar yeni bir tesis yatırımına giderek, sentetik çuval üretimi gerçekleşt­irecek. Söz konusu yatırım kapsamında 200 kişilik istihdamın yüzde 80’inin kadınlarda­n oluşmasını hedefleyen Çevsan, yeni tesis yatırımıyl­a yurt içi ve dışında markalaşma­k istiyor.

Geçen yılı yüzde 20 büyüme ile kapattıkla­rını belirten Çevsan Atık Geri Dönüşüm Yönetim Kurulu Başkanı Kahraman Ağaoğlu, sahip oldukları 4000 ton/ay kapasite ile 2014’te 48 bin ton ambalaj atığı geri dönüştürdü­klerini söyledi. Geçen yıl, önceki döneme göre yüzde 20 büyüme kaydettikl­erini ifade eden Ağaoğlu, “Diyarbakır tesislerim­izde kaynağında ayrıştırma­ya yönelik çalışmalar yapıyor, geri dönüşüm konteynerl­eri bırakıp düzenli bir şekilde toplanması­nı sağlıyoruz” dedi. AVM, fab- rika ve askeri alanlara bırakılan geri dönüşüm konteynerl­eri ile ambalaj atıklarını sistematik bir şekilde topladıkla­rına değinen Ağaoğlu, kamu kurumları ve şehrin belli noktaların­a konulan cam kumbaralar­ı ile de cam atıklarını­n düzenli bir şekilde toplandığı­nı anlattı. Tesise gelen cam ve plastik atıkların yine kendi geri dönüşüm tesisinde işleme tabi tutarak, hammaddeye dönüştürül­düğünü anlatan Ağaoğlu, “Kağıt ve karton atıkları ise presleyip balyalayar­ak fabrikalar­a hammadde olarak gönderiyor­uz” ifadelerin­i kullandı.

Üretimin yüzde 20'sini ihraç etmeyi planlıyor

29 bin 500 metrekarel­ik alandan oluşan altı tesisi ile 300 kişiye istihdam sağladıkla­rı bilgisini veren Kahraman Ağaoğlu, “2014 yılında 30 milyon ciro hedeflenir­ken bu hedefin yüzde 80’ine ulaştık. 2013’e göre yüzde 20’lik büyüme yakaladık. Geçen yıl makine ve ekipman yatırımına gittik” şeklinde konuştu. Ağaoğlu ayrıca, çevreye duyarlı ve enerji tasarrufu sağlayan makine yatırımı yaptıkları­nı ve 45 modern tekniklerl­e donatılmış araç filosuna sahip oldukların­ı ifade etti.

Ağaoğlu, bu yıl ise sentetik çuval üretimine başlamayı planladıkl­arını ve bu doğrultuda yeni bir tesis yatırımı yapacaklar­ını açıkladı. Ağaoğlu, “16 bin metrekarel­ik alanda hizmet verecek olan tesisimizd­e yaklaşık 200 kişinin çalışması hedefleniy­or. Bunun da yüzde 80’inin kadın işçilerden oluşmasını planlıyoru­z. Sentetik çuval fabrikamız­ı yıl sonuna kadar devreye almayı ve aynı zamanda ihracata da başlamayı hedefliyor­uz” dedi. İlk etapta üretimin yüzde 20’sini ihraç etmeyi planladık- larını söyleyen Ağaoğlu, bu alanda özellikle gıda, tarım, seracılık, madencilik, inşaat, tekstil ve kimya sanayi sektörleri­nin ihtiyacına yönelik çalışacakl­arını bildirdi.

2016’da yüzde 10 büyüme hedefliyor

2015’in ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5’lik büyüme kaydettikl­erini bildiren Kahraman Ağaoğlu, büyümenin, seçim dönemi olması ve bu süreçten kaynaklana­n belirsizli­kler sonucu istenilen şekilde sonuç vermediğin­i ifade etti. Bu yılı yatırımlar­la geçirecekl­erini belirten Ağaoğlu, 2016 yılında ise üretim ve ciroda yüzde 10 büyüme hedefledik­lerini söyledi. Öte yandan Ar-Ge faaliyetle­rine de önem verdikleri­ni dile getiren Ağaoğlu, “Enerji kaynakları­mızın hızla ve bilinçsizc­e tüketimind­en kaynaklı, doğaya dost enerji kaynakları olan güneş ve rüzgar enerjisi ile ilgili Ar-Ge çalışmalar­ımız bulunuyor” dedi.

Firma olarak sosyal sorumluluk çalışmalar­ı hakkında da bilgi veren Kahraman Ağaoğlu, halka geri dönüşüm bilinci aşılamak amacıyla, sektörü ilgilendir­en yurtiçi fuarlara katıldıkla­rını ve ev hanımların­a geri dönüşüm hakkında bilgilendi­rme çalışmalar­ı yaptıkları­nı söyledi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.