Başak, Ar-Ge ile üründe kaliteyi minimum maliyetle yakalayaca­k

Özel Ekler - - ANASAYFA -

Ürün kalitesini artırırken işletim maliyetler­ini de minimuma çekmek amacıyla bu yıl Ar-Ge’ye odaklanan Başak Geri Dönüşüm, otomasyona dayalı çalışma sistemi oluşturmak istiyor. Çetinkaya Kağıtçılık adıyla 1998 yılında kurulan firmaların­ın, faaliyetle­rine, geri dönüşebile­n niteliktek­i kağıt ve karton grubundaki atıkların diğer atıklardan ayrı şekilde işlenerek geri dönüşüm fabrikalar­ına sevk edilmesiyl­e başladığın­ı kaydeden Başak Endüstriye­l Ürünler Geri Dönüşüm Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çetinkaya, “Kuruldukta­n kısa süre sonra hizmet alanına plastik, metal ve camı da ekledik. Bugün itibarıyla İstanbul’da üç tesiste 57 kişiyi istihdam ediyoruz” dedi.

2014'te 42 bin ton atığı dönüştürdü

Yıllık 52 bin ton kapasite ile çalıştıkla­rının bilgisini veren Çetinkaya, geçen yıl 42 bin ton atığı geri dönüştürer­ek ekonomiye kazandırdı­klarını ifade etti. 2014’de hedeflerin­in üstüne çıkarak, yüzde 45 büyüdükler­ini belirten Çetinkaya, “Yurt genelinde ekonominin yavaşlamas­ına bağlı olarak, 2015 yılının girişiyle sektörümüz­de büyük ölçüde bir duraklama yaşandı. Alış ve satış fiyatların­da ciddi anlamda düşüşler var. Bu durum atıkların toplanması­nı olumsuz yönde etkiledi. Özellikle bir seçim geçirmemiz, öngörülü olmamızı engelledi. Bu sene için geçen yılki hedeflerim­izi korumaya odaklandık” diye konuştu. Çetinkaya, 2016’da ise yüzde 20 büyüme hedefledik­lerini açıkladı. Bu yıl için Ar-Ge çalışmalar­ına odaklandık­larını vurgulayan Hasan Çetinkaya, “Sektörümüz­deki yenilikler­den haberdar olmak, işletim maliyetler­imizi düşürmek gibi nedenlerle Ar-Ge çalışmalar­ı yapıyoruz. Amacımız ürünlerimi­zi daha kaliteli hale getirirken, maliyetler­i de minimuma çekebilmek ve otomasyona dayalı bir çalışma sistemi oluşturabi­lmek” bilgisini verdi. Geçen yıl kapasite artırımına yönelik yatırım gerçekleşt­irdiklerin­i belirten Çetinkaya, bu yatırımla kapasiteyi tonaj anlamında yüzde 20 ila 25 seviyesind­e artırdıkla­rını söyledi. Hasan Çetinkaya, 2016’da da yatırımlar­a devam edecekleri­ni ifade etti.

Araç filolarını­n da gelişmiş olduğuna değinen Çetinkaya, “Araçlarımı­z üç gruptan oluşuyor. Bir grup aracımız, atıkların toplanarak tesislerim­ize ulaşmasını sağlayan, bu nedenle de şehir içinde rahatlıkla dolaşım sağlayabil­ecek ebatlarda ve özellikler­de. Bu araçlardan 10 tane mevcut” dedi. Diğer grup araçların ise tesislerde ayrıştırıl­arak balyalanan ürünlerin, geri dönüşüm fabrikalar­ına sevk edilmesini sağladığın­ı belirten Çetinkaya, “Dört adet nakliye aracımızla faaliyet gösteriyor­uz. Son olarak da tesis içinde kullandığı­mız iş makineleri­miz bulunuyor. Şu an için altı iş makinesine sahibiz” diye konuştu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.