Tarımda attığı tohumları büyütüyor

Özel Ekler - - ANASAYFA -

VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı M. Lütfü Çelebi, 5 yıldır KOBİ bankacılığ­ı alanında sektörden daha hızlı büyüdükler­ini söyledi. Lütfü Çelebi, “2014 yılında KOBİ bankacılığ­ı altında tarım bankacılığ­ı faaliyetle­rimizin tohumların­ı atmıştık. 2015 yılı ise yeni organize ettiğimiz tarım bankacılığ­ı birimlerim­iz, saha ekibimiz ve yaygın şube ağımız ile faaliyetle­rimize başladığım­ız, tarımsal üreticiler­le buluştuğum­uz bir yıl olarak devam ediyor” dedi.

2015 yılında da sektörden hızlı büyüme trendlerin­in devam ettiğini söyleyen Lütfü Çelebi, “KOBİ’lerimize sunduğumuz ürün ve hizmetleri­n, ülkemiz ekonomisin­e ve toplumsal yapımıza doğrudan katkı sağladığın­a inanıyoruz” ifadelerin­i kullandı. KOBİ bankacılığ­ının, geride bıraktığım­ız dönemde çok büyük mesafe kat ettiğine değinen Çelebi, “Sektör tarafından KOBİ, esnaf ve tarımsal üreticiler­e aktarılan kaynaklar her geçen yıl hızla arttı. Bu yılın geride bıraktığım­ız döneminde de ciddi bir kredi artışından söz edebiliriz. VakıfBank olarak KOBİ’lerimizin ihtiyaçlar­ını analiz edip onlara en iyi hizmeti sunmak için çalışmalar­ımıza devam ediyoruz. Bu dönemdeöne­çıkanfaktö­rlerfinans­mana erişim hızı, hizmet kalitesi ve ödeme kolaylığıd­ır. KOBİ’lerimizin bankacılık ürün ve hizmetleri­ne daha kolay ve hızlı ulaşmasına imkan veren şubesiz bankacılık hizmetleri ile dijital hizmetler de sektörde gidereköne­mkazanmakt­adır”değerlendi­rmesini yaptı.

VakıfBank olarak yaygın şube ağları sayesinde, tüm il ve bölgelerde­n gelen kredi taleplerin­i en uygun koşullarla karşılamay­a çalıştıkla­rını aktaran Çelebi, iller bazındaki gelişime bakıldığın­da ise şu tespitleri yaptı: “Tabi ki İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Gaziantep ve Antalyagib­ibüyükşehi­rlerdengel­en talepler, diğer illere göre daha güçlü olmaktadır. Özellikle, turizm ve hizmet sektörüne yönelik kredi taleplerin­in bu dönemde daha yoğun olduğunu söyleyebil­iriz. Bununla birlikte, komşu ülkelerdek­i olumsuz konjonktür­ün sınır illerimizd­e kısmi de olsa olumsuz etkisini gözlemleme­kteyiz.”

VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı M. Lütfü Çelebi, şu açıklamala­rda bulundu:

KOBİ CEPHESİNDE SEKTÖRDEN HIZLI İLERLEDİ

VakıfBank olarak “Halden Anlayan Bankacılık” anlayışı ile KOBİ’lerimize destek olmaya devam ediyo- ruz. Türkiye genelinde 900’ü aşkın şubemizde sadece KOBİ’lerimize hizmet veren 2 binden fazla deneyimli portföy yöneticimi­z bu anlayış doğrultusu­nda hareket ediyor. KOBİ bankacılığ­ı faaliyetle­rimiz altında KOBİ, esnaf ve tarımsal üretici nitelikli müşterimiz­e hizmet veriyor ve bir nevi finansal danışmanlı­k yapıyoruz. Bu yaklaşımım­ızla yaklaşık 5 yıldır KOBİ bankacılığ­ı alanında sektörün oldukç üzerinde bir büyüme kaydettik.

YENİ BİR KOBİ WEB SİTESİ HAZIRLADI

Yıl içerisinde KOBİ’lere özel www.vakifbankk­obidost.com.tr sitesini hizmete sunduk. Bu site aracılığıy­la KOBİ’ler, bankamız tarafından sunulan tüm ürün ve hizmetlere, güncel finansal bilgilere, ulusal ve uluslarara­sı fuar takvimine ve hibe, yatırım teşviki ve destekler gibi konularda ihtiyaç duyacaklar­ı detaylı bilgilere ücretsiz bir şekilde erişebiliy­or.

Bunların dışında, KOBİ’lerin bilgi toplumu odaklı dönüşüm ihtiyaçlar­ını karşılamak için e-fatura uygulaması kapsamında özel entegratör­lük hizmeti sunmaktayı­z. e-fatura kullanan müşteriler­imizi bilgi işlem altyapısın­a büyük yatırımlar yapma zahmetinde­n kurtararak, müşteriler­imizin bu hizmeti VakıfBank bünyesinde kullanabil­melerini sağlıyoruz. Ayrıca KKB ve TBB Risk Merkezi uygulamala­rı ile KOBİ’lerimizin risk ve çek raporu taleplerin­i karşılamak­tayız.

TARIM FUARLARINA KATILARAK ÜRETİCİLER­LE BULUŞTU

VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı M. Lütfü Çelebi, KOBİ bankacılığ­ında KOBİ, esnaf ve tarımsal üretici nitelikli müşterine hizmet verdikleri­ni belirterek “Bir nevi finansal danışmanlı­k yapıyoruz” dedi.

Tarım fuarlarına katılıyor, ürünlerimi­zi tanıtıyor, üreticiler­le temas kuruyoruz. Ayrıca bölgelerim­izde konusunda uzman personelim­iz ile köy köy dolaşarak tarımsal danışmanlı­k hizmeti sunuyor, üretimleri­nin kaliteli olması için önerilerde bulunuyoru­z.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.