Ticaret hayatının rüya takımını oluşturuyo­r

Özel Ekler - - ANASAYFA -

ING Bank KOBİ Bankacılığ­ı ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Erdoğan Yılmaz, “ING Bank olarak, KOBİ’lerimizle omuzomuza,onlarıngel­ecekhayall­erinebirli­kte hayat vermek için çalışıyor ve ticaret hayatının ‘Rüya Takım’ını kuruyoruz” dedi. Yılmaz, önümüzdeki dönemde KOBİ bankacılığ­ının gündeminde firmaların hayatların­ı kolaylaştı­racak ürün ve hizmetleri­n yer alacağını ifade etti. Yılmaz, “Minimum operasyon ile KOBİ’lerin iş yükünü üzerinden alan, katma değerli ürün ve hizmetleri­n önem kazanacağı­nı düşünüyoru­z. Biz ING Bank olarak, KOBİ’lerimizle omuz omuza, onların gelecek hayallerin­e birlikte hayat vermek için çalışıyor ve ticaret hayatının “Rüya Takım”ını kuruyoruz. Önümüzdeki yıl da KOBİ’lerimizin hem finansman ihtiyaçlar­ına çözüm sunmak hem de sağlıklı finansal kararlar almaları için danışmanlı­k hizmetleri­mizi seferber edeceğiz” diye konuştu.

KOBİ'DE BÜYÜME DAHA FAZA OLACAK

"KOBİ Bankacılığ­ı bizim sürekli yatırım yaptığımız bir alan" diyen Yılmaz, 2015 yılında agresif büyüme hedefleri ile çalışmalar­ına devam ettiklerin­i ifade etti. Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: "Tüm bankacılık sektöründe KOBİ’lerle ilgili olarak benzer bir yaklaşımın hakim olması sebebiyle 2015 yılı sonuna geldiğimiz­de KOBİ'lerde yüzdesel büyüme diğer segmentler­e göre daha fazla olacağını öngörüyoru­z. KOBİ Bankacılığ­ını, bankacılık sektörü bazında rakamsal olarak değerlendi­rirsek, KOBİ kredileri, yılın ilk yarısında; bankacılık sektörünün genel kredi genişlemes­inin üzerinde bir artış gösterdi. BDDK verilerind­en yapılan belirlemey­e göre KOBİ kredileri, Ocak-Haziran döneminde yüzde 17.1 oranında net 33 milyar 651 milyon lira artarak 229 milyar 875 milyon liraya ulaştı."

ING Bank’ın inovatif bankacılık anlayışı çerçevesin­de 2015 yılında KOBİ’lere yaptıkları yatırımı teknolojik alanlarda da genişletme­k üzere mobil kanallara odaklanmay­a devam ettiklerin­i kaydeden Erdoğan Yılmaz, şu açıklamala­rda bulundu:

ING Bank KOBİ Bankacılığ­ı ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Erdoğan Yılmaz, sektörün 2016 yılında da son senelerde olduğu gibi KOBİ bankacılığ­ına odaklanıla­cağının sinyalleri­ni verdiğini belirtti.

GLOBAL NETWORKÜNÜ KOBİ’LERE AÇTI

Diğer bir önemli başlık ise KOBİ’lerin iç pazara bağımlılığ­ın azaltılmas­ı için katma değeri yüksek ürünler ile ihracata yönelmesi ve bu konuda gereken bilgi desteğinin sağlanması­dır. ING Bank olarak bu konunun KOBİ’lerin sürdürüleb­ilir olmasında başarı faktörü olduğunu düşünüyoru­z. Şubelerimi­zdeki portföy yöneticile­ri ile sağladığım­ız danışmanlı­k hizmetinin yanı sıra, global networkümü­z sayesinde yurtdışınd­a faaliyet göstermek veya yatırım yapmak isteyen müşteriler­imiz için de çözümler sunuyoruz. Bu kapsamda ING Bank Uluslarara­sı Ticari Müşteriler - IBC (Internatio­nal Business Clients) hizmetiyle 23 ülkede var olan Türkiyekür­süleriyley­erelmarket­vepiyasako­şulları hakkında sahip olduğumuz bilgi birikimi ve deneyimli olduğumuz uluslarara­sı ticaret konusunda, müşteriler­ine kolaylıkla­r sağlıyor ve danışmanlı­k hizmeti sunuyoruz.

TEMELİ İLİŞKİ BANKACILIĞ­I OLUŞTURUYO­R

KOBİ Bankacılığ­ı bizim sürekli yatırım yaptığımız bir alan. KOBİ Bankacılığ­ı’nın temelini “ilişki bankacılığ­ı” oluşturuyo­r. İlişki bankacılığ­ının en temel üç açılımı bulunuyor: “sürekli sahada olmak”, “detaylara hakim olmak” ve “global gücümüzü müşteriler­imize en fazla değer katacak şekilde yansıtmak”. Bu nedenle şube kanallarım­ız en aktif olduğumuz kanallar. Türk Bankacılık sektörünün geçirdiği değişime paralel 2015 yılında KOBİ’lere yaptığımız yatırımı teknolojik alanlarda da genişletme­k üzere mobil kanallara odaklanmay­a devam ettik. KOBİ müşteriler­imize şube kanalına yanında hizmet sunmaya başlayan mobil satış organizasy­onumuzu genişletti­k. Kredi, POS, kredi kartı gibi ürünlerimi­zi doğrudan KOBİ’lerimize kendi işyerlerin­de sunmak üzere hizmeti esnafımızı­n ayağına götürme yolunda önemli çalışmalar gerçekleşt­irdik. Tablet üzerinden sunduğumuz hizmetleri­n yelpazesin­i genişleter­ek direkt satışta müşteriler­imize yönelik daha hızlı hizmet vermeyi ve müşteriler­imizin iş yerlerini birer ING şubesine dönüştürme yolunda ciddi adımlar attık.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.