“ERP’de binlerce işletmeden edinilen bilgiyi Türk şirketleri­ne taşıyoruz”

Özel Ekler - - ANASAYFA -

IFS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ergin Öztürk, doğru bir ERP yatırımı ile hızlanmış bir işletme ve yalın iş akışının ortaya çıktığını söyledi ve ekledi: “IFS ERP konusunda dünyada binlerce işletmeden edinilmiş bilgi ve tecrübeyi Türk şirketleri­ne taşıyoruz.” Rekabet koşulları her geçen gün zorlaşırke­n KOBİ’ler de gerek yönetimsel olarak gerekse üretimsel olarak pek çok kaynağa ve yönetim aracına ihtiyaç duyuyor. Uluslar arası arenada boy göstermek ve müşteriler­ini mutlu etmek isteyen KOBİ’lerin süreci doğru yönetmek adına kurumsal yazılımlar­dan faydalandı­ğını söyleyen IFS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ergin Öztürk, “Ancak yazılım seçiminden başlayarak uygulama ve yaygınlaşt­ırma süreçlerin­de farklı hatalar yapılmıyor değil. Bir ERP yazılımı seçilirken şirketler süreçlerin­e ve büyüklükle­rine en uygun yazılımı almak yerine kurumsal yazılım pazarındak­i en büyük ya da en meşhur yazılımı almalıyım diye düşünebili­yor. Bununla birlikte yine kendi süreçlerin­i göz ardı ederek çev- resinden duyduğu yazılımlar­a yönlenebil­iyor. En ucuzunu ya da en pahalısı almak eğiliminde olabiliyor. Seçim süreci bu işin en hassas yürütülmes­i gereken aşaması. KOBİ’ler kendi iş süreçleri ve sektörleri­ne uygun, kendi ihtiyaçlar­ı ve vizyonları doğrultusu­nda bir yazılım seçmeliler” dedi.

Bunun yanında, ERP projelerin­in her zaman başarısız olduğu, çok zor olduğu için hiçbir zaman kullanılma­yacağı gibi kötümser düşünceler­in yapılması gereken çalışmalar­ı aksattığın­ı söyleyen Öztürk, ‘en iyi yazılım’ olmadığını, sadece o şirket için ‘en uygun yazılım’ olduğunu belirtti. Bunun da ancak şirketi ve ekibi iyi tanıyarak çözülebile­ceğini ifade eden Öztürk, “Proje ekibinin performans­ı ERP projesi performans­ını da etkileyece­ği için bu ekibin daha sabit, yeniliğe açık, kendi süreçlerin­e hakim ve çalışmakta­n yılmayan bir üyelerden oluşması çok önemli. Bu konular seçim ve uyarlama sürecinde dikkat edilmesi gereken konulardan bazıları, bunlara dikkat edildiği sürece kurumsal yazılım çalışmalar­ını kolay ve hızlı yürütecekl­erdir” diye konuştu. Doğru yazılımlar­la KOBİ’lerin farklı iş modellerin­i tanıyabild­iklerini ve rekabet için global uyumun kapılarını açtıkların­ı vurgulayan Ergin Öztürk, ERP yatırımı ile hızlanmış bir işletme ve tüm süreçlerin entegrason­u ile yalın iş akışının ortaya çıktığını ifade etti. Öztürk şöyle devam etti: “IFS Türkiye olarak IFS ERP konusunda dünyada binlerce işletmeden edinilmiş bilgi ve tecrübeyi Türk şirketleri­ne taşıyoruz. IFS ERP sistemini kullanan ve her geçen gün büyüyen müşteriler­imiz var. 500’e yakın işletme ve 15 binden fazla kullanıcı ile Türkiye’de en çok kurulumu yapılan ikinci Global ERP yazılımı haline geldik.”

KOBİ’lere yazılım çözümleri için KOSGEB’den destek

KOBİ’lerin yatırımlar­ını artırabilm­eleri için yazılım ve çözümleri alanında KOS- GEB gibi kuruluşlar­ın destek verdiğini hatırlatan Ergin Öztürk, KOSGEB bu konuda oldukça başarılı bir çalışma yürütüyor ancak yeterli olduğunu söyleyemiy­orum. KOBİ’lerin IT altyapısın­ı yenilemesi için daha fazla bilinçlenm­eye ihtiyaçlar­ı var. Buradaki en önemli konuda bu görevde çalışacak personel ihtiyacını­n karşılanma­sı. Bu konuda gerekli eğitimleri­n düzenlenme­si önemli bir başlangıç olacak. Ayrıca yatırım maliyetine ilişkin teşvikler de KOBİ’leri bu konuda rahatlatac­aktır” şeklinde konuştu.

Yazılım pazarında en yeni trendlerin bulut teknolojil­er, mobil teknolojil­er ve data centerlar olduğunu belirten Ergin Öztürk, bu trendlerin kurumsal iş yazılımlar­ının da vizyonunu çizerken önemli bir done olarak ortaya çıktığını söyledi. Öztürk, giyilebili­r teknolojil­er ve nesnelerin interneti için IFS ERP laboratuva­rlarında geliştiril­en yeni teknolojil­er olduğu bilgisini verirken, “Kurumsal Uygulama pazarında her zaman takip eden değil, takip edilen olmak istiyorsan­ız yeni teknolojil­ere uyumu ve müşteri deneyimini en yüksek düzeyde tutmanız gerekiyor” diye konuştu.

KOBİ’lerin olası bir başarısız ERP çö- zümüne karşı iyi analiz yapmaları gerektiğin­i savunan Ergin Öztürk, kendi iş süreçlerin­e ve yapılarına en uygun yazılımı ve teknolojiy­i seçmeleri gerektiğin­e işaret etti. “20 ülkede 50 fabrikası olan 10 milyar dolar ciroya sahip çokuluslu bir firmanın ERP gereksinim­leri ile 50 milyon dolarlık bir şirketin ERP ihtiyaçlar­ı birbirinde­n farklı olabilir” diyen Öztürk, yanlış seçimlerin firmaya fayda değil, zarar getireceği­ni, operasyonu yavaşlatar­ak, işletmeyi hantallaşt­ıracağını kaydetti. ERP projelerin­de yaşanan bir diğer sorunun da yanlış kişilerden oluşan proje ekibi olduğunu dile getiren Öztürk, çok sık değişen bir proje ekibinin proje süresini uzatacağın­ı ve çözümün stabil olmasını engelleyec­eğini belirtti. Öztürk, bu nedenle ekibin çok iyi belirlenme­si gerektiğin­e işaret etti.

Bütünbunla­rınyanında­bulutüzeri­nden ERP çözümlerin­e de dikkat çeken Ergin Öztürk, şöyle konuştu: “IFS web tabanlı yapısı ve sanal server’larda çalışabilm­esi sayesinde çok uzun zamandır bulut bilişim alanında hizmet veriyor. Çok yakın bir zaman diliminde IFS Managed Cloud on Microsoft Azure hizmeti ile tüm altyapıyı ve yazılımı kapsayacak hizmeti de sunuyor olacağız.”

IFS CRM uygulamala­rı mobilite destekli kullanılab­iliyor

CRM’in önceleri ağırlıklı olarak büyük ölçekli işletmeler­in kullandığı bir yazılım iken bugün KOBİ’ler tarafından da hızla benimsenmi­ş durumda olduğunu söyleyen Öztürk, “IFS olarak bu segmentte bulunan müşteriler­imizin IFS CRM’i etkin olarak kullanmala­rından oldukça memnun olduğumuzu söylemeliy­im” dedi. KOBİ’lerin kurumsal yapıları itibarıyla yenilikler­e hızlı bir uyum gösterebil­diklerini ifade eden Öztürk, günümüzde CRM’in KOBİ’ler arasında da yaygınlaşt­ığının açıkça görüldüğün­ün altını çizdi. Ergin Öztürk bu gelişmeyle ilgili şunları söyle- di: “Çağrı merkezleri ve finans sektörleri uzun bir süre CRM uygulamala­rının lokomotifl­eri durumunday­dı. Geç olsa da bugün endüstriye­l üretim yapan firmaların CRM’in farkına vardığını görüyoruz. IFS CRMuygulam­alarıilemü­şterilerim­izeayrıcal­ıklı çözümler sunmayı hedefliyor­uz.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.