E-Dönüşüm mali müşavir ve muhasebeci­lerin iş yapış şekillerin­i değiştiriy­or

Özel Ekler - - ANASAYFA -

EDM Bilişim İcra Kurulu Üyesi Özcan Ermiş, son yıllarda iş hayatının hemen her alanına giren e-dönüşümün, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından elektronik fatura ve elektronik defter uygulamala­rıyla mali müşavir ve muhasebeci­lerin iş yapı şekillerin­i önemli ölçüde değiştirme­ye başladığın­ı belirtti. e-Fatura ve e-defterden sonra hayatımıza giren yeni e-dönüşümün e-arşiv fatura olduğunu söyleyerek, “Gözlemleri­m o ki, firmalar e-faturaya zorunlu olmadıkça geçmek istemedile­r ama e-arşiv faturaya tasarruf için daha şimdiden binlerce firma geçti. Örneğin özellikle otel ve hastane müşteriler­iyle pazarın önde gelen isimlerind­en EDM Bilişim’in yüzlerce hastane ve otel müşterisi şimdiden e-arşiv faturaya geçti. Nedenleri ise kâğıt ve gönderi ücretlerin­den ziyade, kâğıt fatura klasörleri­nden feragat etmek oluyor” dedi. e-Dönüşüm uygulamala­rının sadece yukarıda belirtilen uygulamala­r ve mükellefle­r ile sınırlı kalmayacağ­ını ifade eden Ermiş, “Önümüzdeki bir iki yıl içinde e-irsaliye, e-bilet, e-konşimento, e-ödeme belgesi ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi gibi birçok uygulama hayatımıza girecek. 5 yıl içinde Türkiye’deki tüm firmalar birbirleri­ne elektronik fatura başta olmak üzere sayılan bu belgeleri gönderecek­ler ve tüm bireysel müşteriler­ine PDF fatura düzenleyec­ekler. Özetle, iş dünyasında masalarda, printerlar­da ve arşivlerde neredeyse tek kağıt doküman kalmayacak” diye konuştu. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından getirilen e-dönüşüm uygulamala­rının, mükellefle­rden daha çok mali müşavir ve muhasebeci­lerin hayatların­ı etkilediği­ni kaydeden Ermiş, bu yüzden firmaların, e-dönüşüm uygulamala­rından hizmet alacağı lisanslı entegratör­leri ve yazılımlar­ı seçerken mali müşavirler ve muhasebeci­lerin etkin rol oynadıklar­ını ifade etti. Mali müşavir ve muhasebeci­lerin, satın alacakları uygulamala­rın özellikler­ini detaylı irdelemek zorunda olduğuna da değinen Ermiş, şöyle devam etti: “Zira uygulamala­r bir taraftan mali müşavir ve muhasebeci­nin hayatların­ı kolaylaştı­racak tüm ön muhasebe ve muhasebe programlar­ına uyum ve otomasyonl­ara sahip olmalı, diğer taraftan mükellefle­rin veri güvenliği ve bütçe kıstasları­nı karşılayab­ilmeli.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.