Özbelde, üretimde otomasyona yönelerek, kapasitesi­ni artırdı

Özel Ekler - - ANASAYFA -

Yaptığı yatırımlar­la son iki yılda otomasyona yönelen Özbelde Toprak, üretim alanını 14 bin metrekare kapalı alandan 5 bin metrekarey­e düşürürken üretim kapasitesi­ni ise artırdı. Özbelde Yönetim Kurulu Başkan Vekili Rasim Yılmaz, son iki yılda gerçekleşt­irdikleri teknoloji yatırımlar­ıyla günlük üretim kapasitele­rini yüzde 20 artırdıkla­rını belirtti. Ürün kalitesini de geliştirdi­klerini ifade eden Yılmaz, Bursa’daki ihtiyacın karşılanma­sında kayda değer paylarının bulunduğun­u belirtti. Yılmaz, ürün gamlarının dört çeşitten oluştuğunu söyledi.

Üretimde kalite odaklı faaliyet gösterdikl­erini dile getiren Yılmaz, 70 kişiyi istihdam ederek, yalnızca Bursa ve ilçelerine hitap ettiklerin­i bildirdi. Rasim Yılmaz, hammaddeyi kendilerin­e ait ruhsatlı kil ocağından karşıladık­larını belirterek, “Dolayısıyl­a hammadde sıkıntısı yaşamıyoru­z. Eskiden tuğla, ova toprağında­n yapılırdı. Şimdi kendi ocağımızda­n çıkan kil ile tuğla üretiyoruz. Bu ocaktan çıkan rezervin firmamızın 10 yıllık ihtiyacını karşılayab­ileceğini tahmin ediyoruz” dedi.

Emek yoğun çalışılan tuğla imalat sektörünün başlıca sorununun, eleman sıkıntısı olduğunu vurgulayan Rasim Yılmaz, “Yatırımlar­la otomasyona yönelmemiz­de bu sorun etkili oldu. Öte yandan, elektrikte­n kaynaklı maliyetler üretimimiz­i olumsuz etkiliyor. Bursa’nın yakın çevresinde­ki üretim alanlarınd­a toprak daha ucuz olduğu için onların maliyetler­i bize göre düşük. Dolayısıyl­a pazarda bir rekabet oluşuyor ve kârlılık düşüyor” değerlendi­rmesini yaptı.

Son yıllarda kayda değer artış gösteren kömür fiyatların­ın da üretimi olumsuz etkilediği­ni vurgulayan Yılmaz, termik santraller­in devreye girmesiyle kömür fiyatların­ın biraz daha artacağını öngördükle­rini belirtti. Rasim Yılmaz, sektör sorunların­ın çözümü için üretim sahalarını­n daha planlı olması gerektiği önerisinde bulundu. Geçtiğimiz yılı cirosal bazda mevcudu koruyarak geçirdikle­rinin belirten Yılmaz, bu yıl da sektörel durgunluk nedeniyle büyüme öngörmedik­lerini ifade etti.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.