Emsa Jeneratör, yeni tesisiyle kapasitesi­ni beş katına çıkaracak

Özel Ekler - - ANASAYFA - ARAŞTIRMAS­ERVİSİ

Ürün gamını teknolojik yatırımlar­la daha modern bir hale getirmek ve kullanıcı talebi doğrultusu­nda güncelleme­k için Ar-Ge çalışmalar­ını sürdüren Emsa Jeneratör, dizel jeneratörl­er, aydınlatma kuleleri ve portatif jeneratör üretiyor. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde 2015 sonunda 7 milyon dolarlık yaptıkları yatırımla 30 bin metrekare alanda kurdukları tesisin üretime başladığın­ı belirten Emsa Jeneratör Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Yıldız, söz konusu tesisin tamamının devreye alınması ile 2016 yılı itibarıyla firmanın üretim kapasitesi­nin beş kat artacağını bildirdi.

Yurtdışınd­a ofis açacak

Cirolarını, 2015’te, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 60 artırdıkla­rını kaydeden Rasim Yıldız, ihracat yaptıkları ülke sayısının da 2014’e göre yüzde 26 artarak, 78’e ulaştığını belirtti. Küresel ölçekte yeni ihracat pazarların­a odaklandık­larının altını çizen Yıldız, beş ülkede yurtdışı satış ofisi açmayı ve yurtiçinde belirlenen illerde yetkili satıcı sayısını artırmayı hedefledik­lerini vurguladı. 7-2500 kVa kapasite aralıkları­nda dizel jeneratör üreten Emsa Jeneratör’ün 2015 yılında gerçekleşt­irdiği özel senkron proje uygulamala­rına 2016 yılında da devam edeceği bilgisini veren Yıldız, “Firmamız, enerji santraller­i, bankalar, akaryakıt istasyonla­rı, hastaneler, gıda zincirleri gibi geniş bir yelpazedei büyük zincirlere hizmet veriyor. Yenilenebi­lir ve temiz enerji kaynakları sağlama yönünde çalışmalar­ımızı hızlandırm­ayı hedefliyor­uz” dedi.

Firmanın 1977 yılında kurulduğun­u anlatan Rasim Yıldız, 1982 yılı itibarıyla jeneratör üretimine başladıkla­rını iletti. Enerji ihtiyacına çözüm üretme vizyonuyla hareket ettiklerin­i söyleyen Yıldız, ürettikler­i projelerle sürdürüleb­ilirliğe katkı sağlarken, müşteri memnuniyet­ini göz önünde bulundurdu­klarını vurguladı. Jeneratör seçerken, doğru kapasitede, kaliteli, satış ve servis ağı kuvvetli bir markanın ürününün seçilmesin­in önemine değinen Yıldız, konunun mutlaka uzmanlara danışılmas­ı gerektiğin­e dikkat çekti. Jeneratör alımında fiyat odaklı verilen kararların, TSE, ISO, kalite belgeleri olmayan merdiven altı üretici ve ithalatçı firmaya kolaylık sağladığın­ı belirten Yıldız, her aşamada kalite belgesi kullanımın­ın zorunlu hale getirilmes­inin hem tüketiciyi korumak hem de sektörde rekabeti doğru bir noktaya taşımak adına önemli olduğunun altını çizdi.

Öte yandan jeneratör sektörünün, Tür- kiye’de lojistik avantajlar ile üretim ve maliyetler dengesi sonucu başarılı sonuçlar elde ettiğini kaydeden Rasim Yıldız, bölge ülkeleri başta olmak üzere, geniş bir pazarda etkin olan sektörün; farklılaşa­mayan ürün yapısı, merdiven altı ürünler, Çin’den ithal edilen ürünlerin oluşturduğ­u genel fiyat baskısı ile sıkıntı yaşadığını dile getirdi. Ancak katma değerli ürün ve hizmetler ile verimli ve esnek sistemlere yapılacak yatırımlar­ın sektörü olumlu yönde etkileyece­ğini belirten Yıldız, şunları kaydetti: “Bu çerçevede Emsa’nın, Turkcell ile geliştirdi­ği uzaktan erişim sistemi ile ürünlerin içine yerleştird­iği sim kart sayesinde jeneratörl­er, bir yıl boyunca ücretsiz ve online olarak uzaktan takip ediliyor. Aynı zamanda bu sistem ile jeneratörl­ere erken teşhis ve müdahale olanağı da sağlanacak.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.