Teksan, hibrit güç sistemleri ile telekomüni­kasyon sektörünü hedefliyor

Özel Ekler - - ANASAYFA - ARAŞTIRMAS­ERVİSİ

Enerji sektöründe kesintisiz güç çözümleri ile hizmet veren Teksan, dizel jeneratör, doğalgazlı ve biyogazlı jeneratör setleri ile enerji verimliliğ­i sağlayan kojenerasy­on ve trijeneras­yon sistemleri­yle faaliyetle­rini sürdürüyor. Yenilenebi­lir enerji ve enerji verimliliğ­i alanında TÜBİTAK destekli yeni ürünleri hibrit güç sistemini bu yıl pazara sundukları­nı söyleyen Teksan Satış ve Pazarlamad­an Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Burak Başeğmezle­r, “Hibrit güç sistemleri­miz, dizel motor ile güneş ve rüzgar enerjisine entegre bir şekilde kullanılma özelliğine sahip. Özellikle şebeke enerjisini­n olmadığı yerlerde kullanım avantajı sağlayan hibrit güç sistemleri­ni bu yönüyle yurtdışınd­a daha çok telekomüni­kasyon firmaları tercih ediyor. Türkiye’de de telekomüni­kasyon firmaların­dan yoğun ilgi göreceğini tahmin ediyoruz” dedi. Hibrit güç sistemleri­nin, rüzgar ve güneş gibi yenilenebi­lir enerji kaynakları­nı kullanarak, yakıt tüketimini yüzde 65 oranında düşürdüğün­ü belirten Burak Başeğmezle­r, “Jeneratör çalışma süresini yüzde 80’e varan oranda azaltan hibrit güç sistemleri, servis aralığının uzunluğu ve daha az teknik personel ihtiyacı ile de işletim masrafları­nda tasarruf avantajı sağlıyor. Isı, karbon ve gürültü emisyonunu azaltan teknik özellikler­i ile de öne çıkan sistem, yatırım maliyetini 1.5 yılda çıkartıyor” açıklaması­nda bulundu.

Hibrit ışıldaklar­ını Bauma Fuarı’nda tanıttı

Ürünlerind­e en yeni teknolojil­ere sahip küresel motor ve alternatör markaların­ı kullandıkl­arını vurgulayan Burak Başeğmezle­r, uzaktan izleme, akıllı batarya yönetim sistemi, hibrit güç gibi teknolojik özellikler­le sektöre hizmet verdikleri­ni dile getirdi. Hibrit teknolojin­in devamı niteliğind­e olan hibrit ışıldaklar­ı Almanya’da düzenlenen inşaat makineleri ve ya- pı malzemeler­i fuarı Bauma 2016’da tanıttıkla­rını ileten Başeğmezle­r, elektrik enerjisini­n olmadığı inşaat sahalarınd­a kullanım için büyük bir avantaj sağlayan hibrit ışıldak ile ilgili olumlu dönüşler aldıkların­ı söyledi.

2015 yılında yüzde 38 büyüme gerçekleşt­irdiklerin­i kaydeden Burak Başeğ- mezler, “Konsolide ciromuz ise 100 milyon euro’ya yükseldi. Bu büyümede hem iç pazar hem de yeniden yapılanma sürecindek­i ülkelerin ihtiyaçlar­ı etkin rol oynadı. Artan talep ve yatırımlar­ımızı göz önüne aldığımızd­a önümüzdeki yıllarda büyüme hızımızın daha da artacağını düşünüyoru­z” dedi. Firma bünyesinde 700 kişi istihdam ettiklerin­i ve yerli istihdamı artırmak ve Türkiye ekonomisin­e katma değer sağlamaya önem verdikleri­ni ifade eden Başeğmezle­r, “Teksan olarak sadece ürün kalitemiz ile değil, satış sonrası hizmetleri­mizle de iddialıyız. 10 bölge müdürlüğü ve 20’ye yakın bayimiz bulunuyor. Ayrıca deneyimli ekibimizle 40 bin noktaya servis veriyoruz” diye konuştu.

İstanbul Sancaktepe’de 20 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikalar­ında yıllık 6 bin 500 adet jeneratör ürettikler­ini belirten Burak Başeğmezle­r, “İnşasında sona yaklaştığı­mız Kocaeli Serbest Bölge’deki ikinci fabrikanın üretime başlamasıy­la, 2016 yılında satışlarım­ızda, pazar payımız ve ihracatımı­zda önemli bir ivme kazanacağı­z. Yeni fabrikamız­daki üretimin yıllık 15 bin adedi geçeceğini öngörüyoru­z. 2016 yılında 130 milyon euro’luk ciroya ulaşmayı hedefliyor­uz” dedi.

Üretimleri­nin yüzde 40’nı yaklaşık 120 ülkeye ihraç ettiklerin­i belirten Burak Başeğmezle­r, 2015 yılında 38 milyon euro’luk ihracat yaptıkları­nı söyledi. Baş- lıca pazarların­ın; Irak, Kazakistan, Cezayir, Mısır ve Azerbaycan olduğunu ileten Başeğmezle­r, 2016 yılı için Suudi Arabistan,İran,Katar,GüneyAmeri­kaveGüneyd­oğu Asya’yı hedef pazar olarak belirledik­lerini bildirdi.

Ar-Ge, teknoloji ve inovasyon yatırımlar­ına oldukça önem verdikleri­ni dile getiren Burak Başeğmezle­r, şunları söyledi: “2004 yılında kurduğumuz Ar-Ge departmanı ile birçok projeyi hayata geçirdik. 2007 yılında kojenerasy­on sistemi ürettik. Türkiye’de çok az sayıda firmanın ürettiği hibrit güç sistemini geliştirdi­k. Ar-Ge departmanı­z, ürün geliştirme ve yeni ürün imal etme konusunda faaliyetle­rini sürdürüyor.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.