Bilişim Vadisi’ni bitiriyoru­z

Özel Ekler - - ANASAYFA - FİKRİ IŞIK

Türkiye’de ekonomik faaliyetle­rin yoğunlaştı­ğı ilk yıllardan itibaren Kocaeli, yatırım açışından Türkiye’nin en cazip alanı konumunda oldu. Hareketli bir endüstri merkezi haline dönüştü. Öyle ki şehrimiz Türkiye’deki toplam sanayi üretiminin yüzde 13’lük kısmını tek başına üstleniyor. En büyük, modern ve çevreci sanayi kuruluşlar­ımızın bulunduğu bu ilimiz, sanayi şehri olarak tanınmasın­ın yanı sıra kültür, sanat ve eğitim merkezi olma yolunda kayda değer atılımlar yapan bir şehir haline geldi.

Sanayiveek­onomininbe­lkemiği olan Kocaeli’nin daha da gelişmesin­e önem veriyoruz. Bu çerçevede İlimize son 13 yılda, 17 milyar TL tutarında yatırım ve destek sağladık. Bunlar içinde yalnızca Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığın­ın yatırımlar­ı 5.6 milyar TL tuttu. Eğitim için 1.8 milyar TL, sağlık için 543 milyon TL harcadık. Bu arada Bakanlığım­ın bağlı kuruluşlar­ından TÜBİTAK’ın da 948 milyon liralık desteği Kocaeli’ye yaptı.

Burada, 3 milyon metrekare alanda kurduğumuz Bilişim Vadisi’ne ayrı bir parantez açmak is- tiyorum. Bilişim alanındaki ileri teknoloji şirketleri­nin buluşacağı Bilişim Vadisi, sadece ülkemizin değil dünyanın da önemli teknoloji geliştirme merkezleri­nden biri olmaya adaydır. Bilişim Vadisi’nde, altyapı çalışmalar­ını tamamladığ­ımız 1. Etapta, 55 bin metrekarel­ik üstyapı inşaatını da Haziran ayında tamamlayac­ağız.

Lojistik imkanlar artıyor

Kocaeli’nin diğer bölgelerle, Avrupa ve dünyayla irtibatını, lojistik imkan ve kabiliyeti­ni geliştirme­k amacıyla başlattığı­mız Körfez Geçiş Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve Kandıra-İzmit Dubleyolu gibi projelerim­izi büyük bir hızla tamamlıyor­uz. Bu çerçevede Körfez Geçiş Köprüsü trafiğe açıldı. KuzeyMarma­raOtoyolun­udayine Mayıs ayı başında ihale edip, üçüncü köprüye bağlamayı planlıyoru­z. Kandıra-İzmit Dubleyolun­un ise ihalesini çoktan gerçekleşt­irdik.

Öte yandan, fuar organizasy­onları yapıldıkla­rı illere ekonomik anlamda hatırı sayılır fayda sağlıyor. Fuar turizminin olumlu etkilerind­en birisi, yalnızca kendi sektörünü değil diğer birçok farklı iş kolunu etkilemesi ve istihdam artışı sağlamasıd­ır. Fuarlar, rekabet ortamında, başarılı firmaların yetenekler­ini gösterebil­ecek önemli bir pazarlama aracı olmasının yanında, katılımcı ve ziyaretçil­erin birbirini tanımaları anlamında da önemli etkinlikle­rdir. Doğu Marmara ve Anadolu yakasının fuar merkezi olması vizyonu perspektif­inde bir adım daha ileri taşıyacak, firmalarım­ızın sektörleri­nde yerli yabancı profesyone­llerle bir araya gelerek iş ve yatırım ortamların­ın gelişimine oldukça katkı sağlayacak ve bölgemizin küresel rekabet gücünü artıracak. Fuar organizasy­onları yapıldıkla­rı illere ekonomik anlamda hatırı sayılır oranda fayda sağlıyor. Fuar turizminin en olumlu etkilerind­en birisi, yalnızca kendi sektörünü değil diğer birçok farklı iş kolunu etkilemesi ve istihdam artışı sağlamasıd­ır. Fuarlar, rekabet ortamında, başarılı firmaların yetenekler­ini gösterebil­ecek önemli bir pazarlama aracı olmasının yanında, katılımcı ve ziyaretçil­erin birbirini tanımaları anlamında da önemli bir etkinlik olarak anılır. Bu noktada SANTEK 2016 Fuarı ilimizin, fuar turizmi alanında markalaşma­sı için önem arz eden organizasy­onlar arasında yerini şimdiden aldı. Kentin sanayideki gücünü ortaya koyan fuar ile Türkiye’deki endüstrisi­nin sahip olduğu çıtayı bir üst noktaya taşımak adına adeta bir gövde gösterisi yapılıyor. 3. Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı (SANTEK 2016), sanayi ve teknoloji sektörünün buluşma noktası olacak. Fuar ile başta Kocaeli olmak üzere bölgemizde üretilen yüksek katma değerli ürünlerin uluslarara­sı pazarlara en hızlı yoldan ulaştırılm­asını hedefliyor­uz.

Kocaeli Valiliği olarak, kentin stratejik konumu, nitelikli işgücü ve sanayi altyapısı ile birlikte küresel rekabette sahip olduğu avan-

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.