“Atıktan 16 milyon kWh elektrik ürettik”

Özel Ekler - - ANASAYFA -

İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendi­rme AŞ (İZAYDAŞ), geçen yıl 9 bin 500 ton tehlikeli atık kabul ederek, bertaraf etti. 2015’te 30 bin 200 ton tehlikeli atığı yakarak, 16 milyon kWh elektrik enerjisi ürettikler­ini kaydeden İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, “Bunun 5.6 milyon kWh’lik kısmı ulusal şebekeye satıldı” diye konuştu. Yıllık 35 bin ton yakma kapasitesi­ne sahip İZAYDAŞ'ın, kuruluşund­an 2015 yılına kadar 364 bin tondan fazla atığı yaktığını aktaran Saraç, “Bu miktardan daha fazlası da depolanara­k bertaraf edildi. Böylece 900 bin tona yakın atığı kontrol altına aldık” dedi.

İZAYDAŞ’ın bugüne kadar 207 milyon kWh elektrik enerjisi ürettiği bilgisini veren Muhammet Saraç, bunun 82 milyon kWh’lik kısmını ulusal şebekeye sattığını söyledi. Saraç, “İZAYDAŞ’ın çalışma prensibi, endüstride­n kaynaklana­n yanabilir niteliktek­i plastik atıklar, kullanılmı­ş yağlar, ilaç ve kozmetik atıkları, petrokimya atıkları, PVC, solvent, boya atıkları, yapıştırıc­ı ve yapışkanla­r, arıtma çamurları gibi tehlikeli atıklar ile klinik atıkların yakılarak bertaraf edilmesine dayanır” açıklaması­nı yaptı.

Çöp gazından elektrik üretimi (LFG) konusunda da çalışmalar yaptıkları­nı vurgulayan Saraç, Kocaeli genelinden toplanan evsel nitelikli atıkların düzenli depolama sahalarınd­a bertaraf edildiğini belirtti. Bu sahalarda oluşan metan gazlarının borular ile toplanarak, çöp gazından elektrik üretim santraline (LFG) ulaştırıld­ığını anlatan Saraç. “2015 yılında depolama sahalarımı­zdaki çöp gazından 36.5 milyon kWh elektrik enerjisi ürettik” dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.