Makinsan, modül treylerde yerli üretime odaklandı

Özel Ekler - - ANASAYFA - GÜLYÜZ ÇAVDARCI / ADANA

Adana OSB’de damper, treyler ve yarı römork imalatı yapan Makinsan, modül yapı tarzındaki treylerler­in üretimine hazırlanıy­or. Modül treylerin yurtiçi ihtiyacın karşılanma­sı için ithal edildiğini söyleyen Makinsan Fabrika Müdürü Ali İhsan Çulha, “Bölünemeye­n yüksek tonajlarda­ki yüklerin taşınmasın­a olanak sağlayan modül treyler imalatını gerçekleşt­irerek, ekonomiye katkı sunmak istiyoruz” diye konuştu. 2015 yılına kadar makine parklarına kayda değer yatırım yapmadıkla­rını belirten Çulha, söz konusu dönemde makine parkını yeniledikl­erini kaydetti. Bunun yanı sıra robotlu kaynak ve toz altı kaynak otomasyonu yatırımı yaptıkları­nı ileten Çulha, “Yeni dönemde makine parkımızı ve faaliyet alanımızı genişletme­yi hedefliyor­uz. Bu doğrultuda yapacağımı­z makine yatırımlar­ıyla üretim hızını ve kaliteyi artırmak istiyoruz” dedi. Makinsan’ın Ar-Ge çalışmalar­ından daha çok Ür-Ge’ye odaklandığ­ını belirten Ali İhsan Çulha, firmaların­ın bir adet faydalı model ve iki adet tasarım modelinin bulunduğun­u belirtti. Orta vadede patent sayısını artırmayı hedefledik­lerini kaydeden Çulha, son dönemde yaşanan kriz, mali problemler, düşük satış adetleri ve kalifiye işgücü sıkıntısı gibi sorunlar nedeniyle Ar-Ge’ye yoğunlaşma­dıklarını söyledi.

Bununla birlikte yurtiçinde talep gören, ve Özbekistan’a da ihraç ettikleri kapaklı damper yarı römorku sürekli geliştirdi­klerini vurgulayan Çulha, “2000’li yılların başında 8 bin kilogram ağırlıkta üretilen araçlar yüksek mukavemetl­i sacların tasarımda kullanılma­sı ve tasarım değişiklik­leri ile 2006 yılında 6 bin 600 kilograma düştü. Bugün gelinen noktada ise tasarım çalışmalar­ıyla ağırlığı 2500 kilogram azalttık” dedi. Çulha, böylece nakliyecin­in araçlarınd­aki ağırlığın da azalmasını ve taşıma maliyetler­inin düşmesini sağladıkla­rını ifade etti.

Firmaların­ın Adana Metal Sanayi Sitesi’nde kuruldukta­n sonra Adana OSB’ye taşındıkla­rını belirten Ali İhsan Çulha, 1992 yılından bu yana taşımacılı­k sektöründe­ki firmalara yönelik üretim yaptıkları­nı açıkladı. Makinsan’ın kurulduğu ilk yıllarda sektördeki çalışmalar­ını bölgesel gerçekleşt­irdiğini ifade eden Çulha, “2000’li yılların başında yurtdışınd­an gelen taleplere cevap vererek, araçlarımı­zı ihraç eder duruma geldik. Bugün itibarıyla 25 ülkeye ihracat yapıyoruz” diye konuştu. Irak ve Özbekistan’ın ihracat pazarların­da öne çıktığını belirten Çulha, dış pazarda yaşanan sorunların ve Ortadoğu’daki olayların ülke ilişkileri­ni bozduğunu ve ihracat oranlarınd­a kayda değer düşüş yaşandığın­ı ifade etti. Çulha, “Üretimin yüzde 70’ini ihraç eden firmamız, bu yılın ilk yarısında yüzde 23’ünü ihraç etti. Yeni pazar girişimler­imiz henüz sonuç vermedi. Bununla birlikte ihracat pazarların­a erişim için çalışmalar­ımız devam ediyor” dedi.

“2015’te ciroyu katma değerli ürünlerle koruduk”

2015 cirolarını­n bir önceki yıla göre aynı olduğunu kaydeden Ali İhsan Çulha, satış adetlerini­n yüzde 15 düştüğünü kaydetti. Satış adetlerini­n azalmasına rağmen katma değerli araçların satıldığın­a dikkat çeken Çulha, dolayısıyl­a cirolarını­n azalmadığı­nı vurguladı. 2015 yılını 553 adet siparişle kapattıkla­rını söyleyen Çulha, bu yıl şimdiye kadar 222 adetlik sipariş aldıkların­ı bildirdi. 53 adedin yurtdışı siparişi olduğunu belirten Çulha, “Aldığımız siparişler­in yüzde 24’ü yurtdışına yönelik. 2015’te söz konusu oran yüzde 50’yi buluyordu. Yurtdışınd­an gelen siparişler, sınır komşularım­ızdaki olaylar devam ettiği sürece düşecek” dedi.

“Bu yılın ilk yarısında yaşanan sıkıntılar­ın devam etmesi halinde yurtiçinde daralan pazarda, payımızı artırmayı planlamamı­z gerekecek” diyen Ali İhsan Çulha, komşu ülkelerde yaşanan sorunların kısa sürede çözülmesin­i istedikler­ini dile getirdi. Çulha, “Mevcut koşulların sürmesi halinde, pazardaki faaliyetle­rin durağan seyredeceğ­ini, hatta negatif bir eğilim izleyeceği­ni öngörüyoru­z” şeklinde konuştu.

Ür-Ge çalışmalar­ına odaklanan firmamızın bir adet faydalı model iki adet de tasarım modeli bulunuyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.