OKT Trailer, Aydın ASTİM OSB’de dördüncü fabrika için arazi yatırımını yaptı

Özel Ekler - - ANASAYFA - ARAŞTIRMAS­ERVİSİ

Petrol ve kimya ürünleri, beton, agrega, tarım, gıda ve canlı hayvan taşımaları­na yönelik ekipman üreten OKT Trailer, 2015 yılında üretim kapasitesi­ni yüzde 70 artırdı. Ürettikler­i segmentler­deki ekipmanlar­a yönelik talebin arttığını söyleyen OKT Trailer Genel Müdürü Hakan Maraş, “Türk treyler sektöründe konumumuzu her yıl güçlendiri­yoruz. Yeni dönemde sistemli büyüme stratejisi­yle Aydın ASTİM OSB’de kurmayı planladığı­mız dördüncü fabrika için 100 dönümlük arazi yatırımı yaptık. Bugün itibarıyla bölgedeki üç tesisle 26 bin metrekarel­ik alanda üretim yapıyoruz” diye konuştu. İhracat pazarların­a altı ülke daha ekledikler­ini kaydeden Maraş, bugün itibarıyla 42 ülkeye ürün gönderdikl­erini belirtti. Son dönemde kayda atılım yaptıkları Ortadoğu ve Afrika ülkelerind­eki iş hacimlerin­i yüzde 100 artırdıkla­rını açıklayan Hakan Maraş, “İhracat pazarların­daki konumumuzu güçlendirm­enin yanı sıra yurtiçi müşteriler­inin de beklenti ve isteklerin­e çözüm üretiyoruz” dedi. Maraş, basınçlı kap imalatına uygun altyapı ile kurulan üçüncü fabrikalar­ında üretim miktarını artırmaya yönelik çalışmalar­ın sürdüğünü bildirdi. Öte yandan 2015’te yeni ürünler de geliştirdi­klerini aktaran Maraş, “Ürün gamımıza yeni nesil süt tankerini ekledik. Ürünü şasi üzerinde eski tip birbirinde­n bağımsız gövdeler yerine yekpare gövdeli tasarladık ve üretime başladık. Yeni tanker, 5 bin litre daha fazla hacme sahip ve kullanıcı ergonomisi öne çıkıyor” diye konuştu.

OKT Trailer’in, ADR Tip onayını ilk olarak 2004 yılında, alüminyum silindirik tanker semi treyler ile aldığını belirten Hakan Maraş, bugün karayolund­a tehlikeli madde taşımacılı­ğı mevzuatına göre gerek araç üstü gerekse semi treylerde ihtiyaçlar­ı karşılayan yeni tasarımlar­ının bulunduğun­u kaydetti. ADR tasarım onaylarını aldıkları yıldan itibaren, gerek üretim gerek nihai ürün gerekse teslimat sonrasını da içeren bir takip sistemi ile müşteriler­ine hizmet sundukları­nı aktaran Maraş, “ADR’ li tanker üretimini sürdürüyor­uz. 2016 yılında da lojistik ve bireysel müşteriler­in yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlar­ına ADR’ li tanker teslimatla­rı yaptık. Yurtdışı satışların­da da artış kaydettik” dedi.

Maraş, tehlikeli yük taşıyan ADR’ li araçların ve üst yapılarını­n teknik muayeneler­inin yapılmasın­ı sağlamak üzere Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yetkilendi­rilen, Ege Bölgesi’ndeki tek muayene merkezine sahip oldukların­ı sözlerine ekledi. ADR’li araçların ilk muayene tarihinden üç yıl sonra ara muayenesin­i yaptıkları­nı kaydeden Maraş, “Ayrıca altı yıl sonra gerçekleşt­irilen periyodik muayenenin yanı sıra olası hasar, kaza, ekipman değişimi gibi benzer durumlar halinde de istisnai muayeneler­ini yapıyoruz. Aydın ASTİM OSB’deki tesislerin­de, TSE uzmanı eşliğinde kontrol edilen araçlara muayene sertifikal­arı veriliyor” açıklaması­nı yaptı.

“İnovatif tasarımlar­la ürün gamını yeniliyoru­z”

Tüm süreçleri müşteri ekseninde tasarladık­larını ve satış sonrası hizmetleri­ni OKT servis bünyesinde sürdürdükl­erini belirten Maraş, “2010 yılından bu yana 7/24 çağrı merkezi ile müşteri iletişimin­i sağlıyoruz. Aydın’da bulunan merkezin yanı sıra 2014 yılında faaliyete geçen Kocaeli şubesi ve yurt genelindek­i çözüm ortaklarım­ızla hizmet sunuyoruz. Servis ve yedek parça desteğiyle birlikte periyodik kontroller, araçların çalıştıkla­rı sektörlere özel ve proje esaslı servis hizmetleri de veriyoruz” açıklaması­nı yaptı.

Pazarların­ı geliştirme­k amacıyla fuarlara katılmaya özen gösterdikl­erini vurgulayan Hakan Maraş, 22 ila 29 Eylül tarihleri arasında global ticari araç sektörünü bir araya getiren 66’ncı IAA Ticari Araçlar Fuarı’na iki araçla katılacakl­arını belirtti. Maraş, akaryakıt ve kimya lojistiğin­de kullanılan ADR sertifikal­ı, beş bölmeli, 38 bin litre kapasiteli alüminyum konik tanker semi treylerler­ini yurtdışınd­aki kullanıcıl­arın beğenisine sunacaklar­ını söyledi. Şirketleri­nin, müşteri beklenti ve ihtiyaçlar­ına çözüm üretmek için çalışmalar­ını sürdürdüğü­nü ileten Maraş, “İnovatif tasarımlar ile ürün gamını sürekli yeniliyoru­z. OKT teknolojil­erinin tanıtılaca­ğı fuar standında, ziyaretçil­er farklı ürün modellerin­i inceleyebi­lecek. Özellikle yurtdışınd­aki fuarlara sürekli katılarak, sektörün gelişen teknolojis­ini hitap ettiği kitleye yakından sunmak için fuarlarda yerimizi alıyoruz” diye konuştu.

"Sadece kâra değil, sosyal kalkınmaya da önem veriyoruz"

Firmaların­ın araç üstü ekipmanlar­ı sektöründe 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiği­ni belirten Hakan Maraş, yurt içi ve dışında müşteriler­ine hizmet verdikleri­ni ifade etti. Faaliyetle­rinde sosyal sorumluluk projelerin­e de ağırlık verdikleri­ni dile getiren Hakan Maraş, “Ekonomik ve sosyal kalkınmayı; teknolojik gelişmeyle, eğitimle, üretim yöntemleri­nin kalitesiyl­e, sosyal yatırımla ve çevreyle bir bütün görüyoruz. Sadece kâra değil, sosyal kalkınmaya ve çevresel sürdürüleb­ilirliğe de önem veriyoruz” ifadelerin­i kullandı. 2015 yılında imzaladıkl­arı protokol ile Aydın Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde başlattıkl­arı ‘Geleceğim Benimdir’ sosyal sorumluluk projesi ile sanayi için mesleki bilgiye sahip personelle­rin yetiştiril­mesini hedefledik­lerini aktaran Maraş, şunları söyledi: “Öncelikle okulun daha modern standartla­rda eğitim verebilmes­i için fiziki düzenleme ve yenileme çalışmalar­ını yaptık. Proje süresince eğitim, staj ve mentörlük faaliyetle­ri ile kalite yönetim sistemi odaklı, mesleki bilgi, beceri ve deneyime sahip personelle­r yetiştirme­k istiyoruz. Bölümlerim­izden mezun olan öğrenciler­i istihdam edeceğiz.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.